คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/ คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4985 คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ขอประชาสัมพันธ์ติดตามการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 เรื่อง สุขใจวัยทำงาน Mental Health in the Workplace วันที่ 1 - 3 ส.ค. 2561 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4985 2018/03/20 10:10:32 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4985 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4983 คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ขอประชาสัมพันธ์ติดตามการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 เรื่อง สุขใจวัยทำงาน Mental Health in the Workplace วันที่ 1 - 3 ส.ค. 2561 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4983 2018/03/20 10:10:00 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4983 สุขภาพจิตกับการคุ้มครองผู้บริโภค http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4980 30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภค การรวมตัวขององค์การผู้บริโภคจนเป็นเครือข่ายในนาม สหพันธ์องค์การผู้บริโภค โดยการนำ ภาครัฐ:สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคเอกชน:มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค องค์กรเหล่านี้ขับเคลื่อนงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของประชาชนไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4980 2017/04/04 11:19:14 สุขภาพจิตกับการคุ้มครองผู้บริโภค http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4980 Admissions กับสุขภาพจิตผู้เรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4979 เข้าสู่ช่วงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง (Admissions) โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งใช้ผลการเรียน (GPAX) ผลการสอบ (O-NET,GAT) ผลการทดสอบ (PAT) และผลการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกนี้มีผลต่อสุขภาพจิตผู้สมัครเพียงใด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4979 2017/04/04 10:11:26 Admissions กับสุขภาพจิตผู้เรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4979 สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4978 ประโยคสองประโยคที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่ในการสมัครเข้าหรือสอบเข้าสถานศึกษาที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นความต้องการของใคร หากเป็นของพ่อแม่ ท่านจึงควรมีการบอกกล่าวประโยคนี้ด้วยเสมอ หากมีจับสลากด้วยแล้ว จึงสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาควรเชิญพ่อแม่เป็นผู้จับดีกว่า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4978 2017/04/04 10:10:00 สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4978 ระวังอันตรายในวันสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4975 สิ่งที่เป็นอันตรายในช่วงเทศกาล เช่น อุบัติเหตุในการเดินทาง การทะเลาะทำร้ายกัน ซึ่งบางครั้งมีเหตุมาจากสุราและสารเสพติด รวมถึงการแต่งกายไม่เหมาะสมของวัยรุ่นหญิง เป็นข่าวให้รับรู้กันมาหลายปีแต่การแก้ไขปัญหาที่ตัวบุคคลกับไม่ดีขึ้นเลย เพราะขาดความตระหนักนี่เอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4975 2017/04/04 10:06:19 ระวังอันตรายในวันสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4975 เมื่อถึงสงกรานต์คือวันครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4974 เมื่อถึงวันหยุดสงกรานต์ที่หยุดต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ผู้คนต่างมีแผนการเดินทางกลับบ้านสู่ภูมิลำเนาและส่วนหนึ่งท่องเที่ยวเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน แต่ต้องไม่ลืมหลักในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ง่าย ๆ สำหรับครอบครัว คือ ใช้หลัก 5 อ. http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4974 2017/04/04 10:05:17 เมื่อถึงสงกรานต์คือวันครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4974 เทศกาลสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4973 หากถามถึงสงกรานต์คนไทยนึกถึงสิ่งใด คำตอบแรกสำหรับผู้คนสมัยนี้ คือ ความสนุกในการเล่นน้ำกัน มีจำนวนน้อยที่เข้าใจแก่นแท้ของสงกรานต์ ตรงที่เป็น 'วันครอบครัว' เป็นโอกาสที่คนทุกวัยต่างมาพบปะกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงถึงสัมพันธภาพที่มีต่อกันของญาติและมิตรสหาย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4973 2017/04/04 10:04:04 เทศกาลสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4973 จากวันผู้สูงอายุสู่สังคมผู้สูงอายุ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4972 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดว่าประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 และสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ 7 แสดงว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ในปี 2550 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สภาวะนี้แล้ว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4972 2017/04/04 10:02:57 จากวันผู้สูงอายุสู่สังคมผู้สูงอายุ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4972 พาร์กินสัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4971 โรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease) เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจะเคลื่อนไหวได้น้อยลง ช้าลง และสั่น ในระยะท้ายของโรคจะมีอาการสมองเสื่อมร่วมด้วย งานสุขภาพจิตผู้สูงอายุจึงได้พยายามจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพจิตสูงอายุขึ้นสำหรับญาติหรือผู้สูงอายุ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4971 2017/04/04 09:59:56 พาร์กินสัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4971 วันอนามัยโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4969 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) เป็นองค์กรของสหประชาชาติที่จัดตั้งขึ้นจากประชากรของโลกได้ถูกภัยคุมคามจากโรคระบาดต่าง ๆ ซึ่งวันอนามัยโลกนี้ WHO ได้กำหนดประเด็นปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ อันเกิดจากปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้อง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4969 2017/04/04 09:54:44 วันอนามัยโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4969 วันออทิสติกโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4968 องค์การอนามัยโลกประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันออทิสติกโลก รณรงค์ให้ประชาชนและสังคมได้รู้จักเข้าใจภาวะออทิสติกมากขึ้น และจัดระบบการดูแลค้นหาเด็กที่มีภาวะเสี่ยงให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาได้เร็วขึ้น และพัฒนาศักยภาพจนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4968 2017/04/04 09:51:15 วันออทิสติกโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4968 สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4966 ประโยคสองประโยคที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่ในการสมัครเข้าหรือสอบเข้าสถานศึกษาที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นความต้องการของใคร หากเป็นของพ่อแม่ ท่านจึงควรมีการบอกกล่าวประโยคนี้ด้วยเสมอ หากมีจับสลากด้วยแล้ว จึงสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาควรเชิญพ่อแม่เป็นผู้จับดีกว่า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4966 2017/04/04 09:46:54 สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4966 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4965 คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ขอประชาสัมพันธ์ติดตามการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 เรื่องสอดล้องกับวันอนามัยโลก Depression: let s talk วันที่ 2 - 4 ส.ค. 2560 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4965 2018/03/20 10:11:36 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4965 ท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4963 ปิดเทอมให้การท่องเที่ยวของครอบครัว สร้างเสริมสุขภาพจิตให้สดใส บำรุงจิตใจให้มีพลังและกำลังกายของทุกคนในครอบครัว มีชีวิตที่อยากจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปตลอด ผ่อนคลายความเครียด ละทิ้งความซึมเศร้า ปลดปล่อยความผิดหวัง สร้างความชัดเจนในความสงสัยบางประการ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4963 2017/03/13 09:53:39 ท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4963 อารมณ์แปรปรวน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4962 โรคอารมณ์แปรปรวน (Bipolar disorders) เป็นโรคอารมณ์แปรปรวนที่ผู้ป่วยมีอารมณ์คลุ้มคลั่งครื้นเครงมากกว่าปกติหรือ อารมณ์ครื้นเครงไปจากภาวะปกติเล็กน้อย สลับกับมีภาวะอารมณ์เศร้าซึม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4962 2017/03/13 09:52:29 อารมณ์แปรปรวน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4962 ภาวะปัญญาอ่อนสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4961 21 มีนาคมของทุกปี เป็นวันภาวะปัญญาอ่อนสากล/โลก (World Down’s syndrome Day) จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของพลเมืองทั่วโลกถึงศักยภาพของบุคคลที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมภายในแต่ละประเทศ และตระหนักถึงการป้องกันทางด้านพันธุกรรมในการตั้งครรภ์ของพ่อแม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4961 2017/03/13 09:51:07 ภาวะปัญญาอ่อนสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4961 อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4960 วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ บุคลากรที่ทำหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4960 2017/03/13 09:48:31 อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4960 ปิดเทอมให้เรียนรู้อาชีพพ่อแม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4959 อาชีพของพ่อของแม่ น้องๆ หนูๆ เคยรู้ไหม รู้แล้วเข้าใจอย่างถ่องแท้ไหม เด็กเล็กๆ คงตอบแบบเท่าที่เห็น แต่สำหรับเด็กวัยเรียนวัยรุ่นผ่านประสบการณ์คลุกคลีกับอาชีพของพ่อแม่มามาก มองเป็นด้านลบก็มีเยอะ มองเป็นด้านบวกให้กับตัวเองก็พอมี มันช่วยการตัดสินใจวางแผนอนาคต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4959 2017/03/13 09:47:29 ปิดเทอมให้เรียนรู้อาชีพพ่อแม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4959 ร้อนแล้ง แคลงใจ ให้มอง ตรองดีๆ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4958 ปัญหาสุขภาพจิตในช่วงหน้าร้อนหน้าแล้งนี้ ยิ่งหนักหน่วงมากขึ้น หน่วยงานรัฐได้พยากรณ์ความแล้งและความร้อน งานสุขภาพจิตก็ประมาณการตามบริบทของสิ่งแวดล้อมเช่นกัน อุณภูมิที่สูงส่งผลต่อจิตใจและร่างกายคนเรา การขาดแคลนน้ำใช้น้ำกิน ทำให้คนเราต้องปรับตัวเข้าหากัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4958 2017/03/13 09:46:19 ร้อนแล้ง แคลงใจ ให้มอง ตรองดีๆ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4958 ช้าง สัตว์ใหญ่ที่ปรับสภาพจิตใจคนเรา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4957 13 มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทย เพื่อช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจ รัก หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น โดยช้างก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้คนเรามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นได้หากใกล้ชนิด โดยเฉพาะเด็กกับลูกช้าง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4957 2017/03/13 09:45:08 ช้าง สัตว์ใหญ่ที่ปรับสภาพจิตใจคนเรา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4957 จิตเวชโรคเรื้อรัง: วันไตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4956 วันไตโลกขึ้น เป็นวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงอันตรายจากโรคไต ปีนี้เน้นเรื่อง ส่งเสริมเด็กไทยลดเค็ม ให้ตรวจค้นหาโรคไตในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคไต สื่อสารเรื่องโรคไตสู่สาธารณะ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4956 2017/03/13 09:43:37 จิตเวชโรคเรื้อรัง: วันไตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4956 สตรีสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4955 วันสตรีสากล (International Women's Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่ง เป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด จะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมอีกด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4955 2017/03/13 09:41:55 สตรีสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4955 รักที่ต้องสะสมความเชื่อใจกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4947 วันแห่งความรักเป็นวัฒนธรรมต่างชาติที่วัยรุ่นไทยรับเข้ามาเป็นค่านิยมที่แพร่ในช่วงเวลา 3 - 4 ทศวรรษ แต่ความหมายที่แท้จริงกลับแปรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในกลุ่มวัยรุ่นแต่ละกลุ่ม ตลอดจนผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาจากวัยรุ่นสมัยนั้นได้ให้ความหมายที่ต่างจากวัยรุ่นสมัยนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4947 2017/01/30 11:50:26 รักที่ต้องสะสมความเชื่อใจกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4947 ทำบุญด้วยศรัทธาและเจตนา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4946 ช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ มักมีค่านิยมแฝงมาด้วยเสมอ ก่อนก่อรูปเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมไป เช่น การทำบุญ อย่างช่วงปีใหม่อย่างสากลหรือไทยหรือจีน ปัจจุบันได้ยึดถือว่าต้องทำบุญให้ได้จำนวนวัดเท่านั้นเท่านี้ หรือต้องไปทำบุญตามวัดที่ชื่อหรือพระประธานบ่งบอกตามแรงปรารถนา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4946 2017/01/30 11:45:17 ทำบุญด้วยศรัทธาและเจตนา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4946 มาฆบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4945 ยังเป็นอีกปีหนึ่งที่การดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนที่ไม่ปกตินัก วันมาฆบูชายังต้องทำบุญตักบาตรโดยมีการคุมเข้มจากเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในชายแดนใต้ ความแตกต่างของการนับถือศาสนาแท้จริงไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่ความโหดร้ายก็ยังมีอยู่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4945 2017/01/30 11:49:01 มาฆบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4945 มะเร็งกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4944 4 กุมภาพันธ์ เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการป่วยและการตายที่สำคัญของประชากรโลกและของประเทศไทยด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบำบัดรักษาจึงมีความพยายามศีกษาค้นคว้า ให้ความรู้ และให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงได้ด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4944 2017/01/30 11:42:48 มะเร็งกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4944 วันเกษตรแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4941 2 กุมภาพันธ์ วันเกษตรแห่งชาติ การเกษตรกรรม ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อย อีกทั้งยังผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาเป็นเวลานานแล้ว และเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของการเกษตรกรรม ประเทศไทยจึงมีการจัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4941 2017/01/30 11:39:29 วันเกษตรแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4941 งาน เงิน สุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4939 งานวันนี้ลักษณะดำเนินการต่างจากสองปีก่อน เงินวันนี้มูลค่าต่างจากห้าปีก่อน สุขภาพจิตวันนี้ละเอียดอ่อนต่างจากปีก่อนหรือไม่ ผลลัพธ์ทั้ง 3 เกี่ยวเนื่องกันและเปลี่ยนไปในแต่ละปี นี่คือสิ่งที่คุณควรตระหนักรู้ให้เข้าใจเพื่อวางแผนในระยะยาวได้เห็นภาพแห่งความสุข http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4939 2017/01/30 11:37:04 งาน เงิน สุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4939 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4938 การจัดงานปีใหม่นั้นสามารถสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรม อย่างวันปีใหม่สากล 1 มกราคมซึ่งมีการสังสรรค์อย่างชัดเจน วันสงกรานต์ 13 เมษายน หรือวันตรุษจีน แม้จะมีการสังสรรค์แต่ก็ให้ความสำคัญกับญาติมิตร คนในครอบครัว ส่วนวันปีใหม่อิสลามนั้นจะไม่มีงานรื่นเริงใด ๆ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4938 2017/01/30 11:35:54 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4938 ก่อความไม่สงบยาวนาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4937 ครบรอบเหตุการณ์ใหญ่ก่อความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ 4 มกราคม 2547 รวม 13 ปีแล้ว จำนวนเหตุการณ์อาจลดลง แต่ความร้ายแรงยังคงสะสมบั่นทอนผู้คนในจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงคนไทยทั้งประเทศที่รับฟังข่าวร้าย ๆ มาตลอดหลายปี จนบางคน เริ่มบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4937 2017/01/30 11:33:39 ก่อความไม่สงบยาวนาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4937 ความเชื่อ ความหวัง การปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4936 ความหวังในการดำเนินชีวิตเพื่อปรับตัวตลอดปีนี้ ถูกกระแสข่าวสารจากหลายแหล่งที่รับรู้รับฟังว่าปีนี้จะมีวิกฤตของประเทศเกิดขึ้นอีก หลายด้าน จนบางคนเชื่อว่ากระทบต่อระดับประเทศ หรือส่งผลต่อสังคม รวมถึงสะเทือนกับตัวบุคคลและครอบครัว จึงเกิดความกังวลใจต่อตนเอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4936 2017/01/30 11:30:52 ความเชื่อ ความหวัง การปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4936 ครูผู้ให้การเรียนรู้เพื่อปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4935 6 มกราคม วันครู ครูและอาจารย์ถือเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรต่อสุขภาพจิตที่สำคัญ ซึ่งงานสุขภาพจิตหลาย ๆ โครงการ คุณครูได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่นักเรียน ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะเป็นผู้เข้าถึงและเข้าใจกลุ่มคนกลุ่มนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4935 2017/01/30 11:29:22 ครูผู้ให้การเรียนรู้เพื่อปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4935 เด็ก ๆ และเยาวชนของชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4934 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 วันเด็กแห่งชาติ เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ เป็นพลังสำคัญที่จะพัฒนาชาติให้เจริญ ก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงต้องขยันศึกษาหาความรู้ ประพฤติตนให้เป็นคนดี มีความขยันขันแข็งในการทำงาน ตระหนักถึงอนาคตของตนและชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4934 2017/01/30 11:28:11 เด็ก ๆ และเยาวชนของชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4934 พระมหากรุณาธิคุณต่องานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4933 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทรงมีพระกรณียกิจในหลายแขนง โดยหนึ่งในนั้นคืองานสุขภาพจิต ทรงอุปถัมภ์หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตมานาน เช่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4933 2017/01/30 11:19:07 พระมหากรุณาธิคุณต่องานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4933 พรสำคัญในวันปีใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4932 คนไทยเฝ้ารอพรสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินชีวิตของปีใหม่ จาก ส.ค.ส และพระราชดำรัสและพระราโชวาท ซึ่งทุกปีมีการเปิดเพลงพรปีใหม่ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ด้วย เนื้อเพลงให้พรที่เรียบง่าย เป็นพระอัจฉริยภาพที่คนไทยหวนนึกถึงอีกครั้ง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4932 2017/01/30 11:18:01 พรสำคัญในวันปีใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4932 เริ่มต้นสร้างสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4931 ตั้งแต่ 1 มกราคมปีใหม่นี้ ทุกคนคงต้องการให้เป็นการเริ่มต้นที่จะทำสิ่งที่ดี จะปรับปรุงให้ดีขึ้น เรียนรู้อย่างเข้าใจกับสิ่งใหม่ทีจะเข้ามาในชีวิต ตระเตรียมให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของหลายสิ่งหลายอย่าง ตลอดจนอุปสรรคหรือปัญหาที่จะต้องแก้ไขและก้าวผ่านไปให้ได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4931 2017/01/30 11:16:39 เริ่มต้นสร้างสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4931 ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4930 เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่หลายคนใช้สุราเป็นเครื่องกระตุ้นให้มีความสนุกครื้นเครง การตระหนักถึงมหันตภัยของสุรา ลด ละ เลิกดื่มสุรา จะช่วยให้สังคมไทยฉลองปีใหม่ด้วยความสุขใจและปลอดภัยมากขึ้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4930 2017/01/30 11:15:26 ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4930 ทบทวนสุขทุกข์วันท้ายปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4929 ความสุขของวันใกล้สิ้นปีนี้เกิดขึ้นในหลายคน แต่ขอระลึกเสมอว่า ในช่วงเวลานี้ยังมีผู้ที่ทุกข์ใจ อยู่ใกล้ตัว แวดล้อมตัวเรา ความสุขที่มีเหล่านี้ควรแบ่งปันให้ผู้คนเหล่านั้นบ้าง จะเล็กน้อยเขาก็รู้สึกดีที่มีคนห่วงใย ใช้ช่วงเวลานี้เป็นแบบอย่าง แบ่งปันให้กับเด็ก ๆ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4929 2017/01/30 11:14:03 ทบทวนสุขทุกข์วันท้ายปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4929 พรสำคัญในวันปีใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4927 คนไทยเฝ้ารอพรสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินชีวิตของปีใหม่ จาก ส.ค.ส และพระราชดำรัสและพระราโชวาท ซึ่งทุกปีมีการเปิดเพลงพรปีใหม่ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ด้วย เนื้อเพลงให้พรที่เรียบง่าย เป็นพระอัจฉริยภาพที่คนไทยหวนนึกถึงอีกครั้ง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4927 2017/01/30 11:10:50 พรสำคัญในวันปีใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4927 ต้นแบบ แรงบันดาลใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4926 ผู้คนใฝ่หาแรงบันดาลใจ หากนึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหลายเรื่องหลายโครงการพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง รวมถึงพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และสำคัญสุด คือ พระบรมปฐมราชโองการ ประมวลออกมาจะเป็นแรงกระตุ้นที่ผลักดันคนไทยไปข้างหน้าได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4926 2017/01/30 11:09:28 ต้นแบบ แรงบันดาลใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4926 ราชประชานุเคราะห์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4925 การช่วยเหลือ อนุเคราะห์ ซึ่งกันและกัน ในยามประสบภัย โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ ทำให้นึกถึงพระราชกรณียกิจด้านนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั่นคือ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กิจกรรมที่บันทึกที่มาของมูลนิธิบ่งบอกถึงความห่วงใยของพระองค์ต่อชาวไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4925 2017/01/30 11:07:42 ราชประชานุเคราะห์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4925 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4924 แก้ไขปัญหาต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้แนวทางที่เป็นยุทธศาสตร์ที่เห็นภาพได้ชัดเจน และฟังดูเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้จากพระองค์ทรงนำติดตัวไปด้วยเสมอ การจดบันทึก การถ่ายภาพ การอ่านแผนที่ และการไตร่ถามผู้คนในพื้นที่ จึงเป็นหลักการสำคัญนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4924 2017/01/30 11:06:20 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4924 ทฤษฎีใหม่ การปรับตัวของเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4923 เกษตรกรเป็นกลุ่มคนใหญ่สุดของประเทศ การเกษตรเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตคนไทย พระองค์ทรงเข้าใจหลักนี้ ทรงเข้าไปหาอย่างกัลยาณมิตร ทรงแนะนำการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยทฤษฎีใหม่ที่พระองค์มีประสบการณ์มาตลอดชีวิต ใช้ในการปรับตัวของเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4923 2017/01/30 10:58:20 ทฤษฎีใหม่ การปรับตัวของเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4923 หลักความสามัคคีและความเพียร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4922 พื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมและการทำงาน คือ ความสามัคคีและความเพียร ตามแนวคิดของผู้คนอาจมีนิยามที่แตกต่างกัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องและคงเส้นคงวา เป็นคำพูดที่เรียบง่ายสำหรับประชาชนให้เข้าใจอย่างเห็นภาพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4922 2017/01/30 10:57:00 หลักความสามัคคีและความเพียร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4922 วันกีฬาแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4921 วงการกีฬาได้ถือเอาวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็น 'วันกีฬาแห่งชาติ' ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นตัวอย่างของการมุ่งมั่นฝึกฝนทั้งการประดิษฐ์และใช้กีฬาเสริมสร้างพระวรกาย พระองค์ทรงเป็นนักกีฬาแข่งขันเรือใบที่เอาพระทัยใส่ในทุกขั้นตอน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4921 2017/01/30 10:54:49 วันกีฬาแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4921 ปรับตัวเพื่อความพอเพียง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4920 สังคมไทยเป็นหมู่ชนที่เปิดกว้างในการยอมรับทุก ๆ สิ่งจากสังคมภายนอกประเทศ บางคนก็นำมาใช้เลย บางคนก็คิดทบทวนแล้วปรับใช้ บางคนก็คิดทำเสียใหม่ บางคนก็ฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งเดิม แล้วถ้าเป็นคุณจะยอมรับอย่างไร งานสุขภาพจิตจึงต้องการเห็นการปรับตัวเพื่อความพอเพียง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4920 2017/01/30 10:53:39 ปรับตัวเพื่อความพอเพียง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4920 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสู่สุขภาพจิตที่ยั่งยืน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4919 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ เป็นสิ่งที่ได้พัฒนาคน พัฒนาชุมชนไปทั่วทุกพื้นที่...ที่ที่ผู้ศึกษานำไปใช้ปฏิบัติแก่ตนเองและชุมชน ยังเป็นการขยายผลการศึกษาต่อ ๆ กันไป เป็นตัวอย่างการพัฒนาสุขภาพจิตที่น่าชื่นชม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4919 2017/01/30 10:52:28 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสู่สุขภาพจิตที่ยั่งยืน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4919 พระราชดำรัส แง่คิดสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4918 พระปฐมบรมราชโองการยังเป็นที่จดจำในใจของชาวไทย และยังมีพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสต่าง ๆ อีกมากมาย ที่พระราชทานให้ไว้ ใจความสำคัญนั้นสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ แนวคิดและแนวทาง ตัวอย่างและขั้นตอน เปรียบได้อย่างสุขุมลุ่มลึกและลึกซึ้งกินใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4918 2017/01/30 10:50:42 พระราชดำรัส แง่คิดสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4918 ดูแลผู้ป่วยมะเร็งและร่วมป้องกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4917 นานกว่า 40 ปีมาแล้วที่งานสาธารณสุขได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งนี้ยังมีมากขึ้นทุกปี และชนิดโรคร้ายนี้ก็เกิดขึ้นตามจุดสำคัญของร่างกายด้วย ส่วนงานสุขภาพจิตนั้นเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนได้ คือ การฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยให้มีกำลังใจต่อสู้โรค http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4917 2017/01/30 10:48:46 ดูแลผู้ป่วยมะเร็งและร่วมป้องกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4917 ผูกพันกับในหลวง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4916 รัฐบาล โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น 'วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9)' โดยในวันที่ 5 ธันวาคมยังคงมีกิจกรรมสำคัญของสำนักพระราชวัง เช่น การบำเพ็ญพระรา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4916 2017/01/30 10:46:35 ผูกพันกับในหลวง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4916 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4915 เมื่อถึงเดือนธันวาคมในทุกปี คนไทยนึกถึงวันอันสำคัญยิ่งของประเทศ แต่วันที่ ๕ ธันวาคมนี้ กลายเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4915 2017/01/30 10:36:32 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4915 วันพ่อแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4914 วันพ่อแห่งชาติเป็นวันหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงถึงความเคารพรักที่มีต่อพ่อ สำหรับพ่อส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกที่มีต่อลูกและครอบครัวมากนัก แต่เมื่อถามถึงสิ่งที่สำคัญในชีวิต พ่อตอบว่า ลูกและครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับพ่อ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4914 2017/01/30 10:37:59 วันพ่อแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4914 ผูกพันกับในหลวง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4913 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ราษฎรพสกนิกรของพระองค์ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม แสดงถึงความรัก เคารพ เทิดทูน ในหลวงของพวกเราด้วยกิจกรรมการทำความดีตามพระราชปณิธานของพระองค์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4913 2016/11/03 09:14:13 ผูกพันกับในหลวง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4913 สร้างความเข้าใจปีสุขภาวะ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4910 กรมสุขภาพจิตขอนำเสนอเครื่องชี้วัดภาระโรค (Burden of disease) ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดปีสุขภาวะที่สูญเสียไปจากโรคและการบาดเจ็บของประชากร (Disability-Adjusted Life Years-DALYs) จัดเป็นการวัดสถานะสุขภาพของประชากรแบบองค์รวม ที่วัดภาวการณ์สูญเสียด้านสุขภาพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4910 2016/11/03 08:23:55 สร้างความเข้าใจปีสุขภาวะ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4910 วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4909 27 พฤศจิกายน และวันสถาปนาการสาธารณสุขนี้ มีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพด้วยการเน้น "สร้างสุขภาพ" มากกว่า "ซ่อมสุขภาพ" ซึ่งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการระบบสุขภาพได้ โดยถือว่าเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน และเพื่อทุกคน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4909 2016/11/03 08:21:47 วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4909 วันยุติความรุนแรงต่อสตรี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4908 25 พฤศจิกายน หรือวันต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี การกระทำใดๆ อันเป็นความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ เป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้หญิง รวมทั้งขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเข้าใจและต่อเนื่องร่วมกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4908 2016/11/03 08:19:56 วันยุติความรุนแรงต่อสตรี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4908 วันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4906 20 พฤศจิกายน เป็นวันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล เพื่อต้องการประชาชนในประเทศต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และได้ร่วมกันพิทักษ์สิทธิเด็กอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตามที่ได้ลงสัตยาบันร่วมกัน สำหรับไทยนั้นการใส่ใจดูแลเด็กยังมีอุปสรรค ปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4906 2016/11/03 08:13:23 วันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4906 สันติภาพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4905 17 พฤศจิกายน วันสันติภาพโลก อันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา ซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับความสงบ เพราะให้พละกำลังแก่มนุษย์ก้าวออกมาจากสิ่งที่มีขีดจำกัดเพื่อเปิดประตูไปสู่มุมมองที่กว้างไกล ทำให้ได้พบกับความรัก ความบริสุทธิ์ ความปิติสุข และปัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4905 2016/11/03 08:11:54 สันติภาพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4905 ความทรงจำในวันลอยกระทง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4904 ๑๔ พฤศจิกายนนี้ วันลอยกระทง เป็นวันระลึกถึงคุณค่าแห่งสายน้ำและการแสดงออกทางวัฒนธรรมไทย สำหรับปี พ.ศ.๒๕๕๙ กลับทำให้คนไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านต่างๆ โดยเฉพาะคุณค่าแห่งน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4904 2016/11/03 09:08:09 ความทรงจำในวันลอยกระทง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4904 วันเบาหวานโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4903 14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก ซึ่งถือเป็นโรคเรื้อรังสำคัญที่งานสาธารณสุขดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป็นโรคเรื้อรังและมีภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อจิตใจผู้ป่วยและญาติ งานสุขภาพจิตจึงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วยและญาติในการบำบัดรักษา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4903 2016/11/03 08:10:10 วันเบาหวานโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4903 วันคนพิการแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4902 12 พฤศจิกายนนี้ วันคนพิการแห่งชาติ ซึ่งเป็นเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนที่กำหนดขึ้นให้ตระหนักในการให้ความสำคัญและช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น วงการสุขภาพจิตถือว่าผู้พิการจำเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้และฟื้นฟู ให้อยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4902 2016/11/03 08:07:01 วันคนพิการแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4902 ผูกพันกับในหลวง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4901 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ราษฎรพสกนิกรของพระองค์ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม แสดงถึงความรัก เคารพ เทิดทูน ในหลวงของพวกเราด้วยกิจกรรมการทำความดีตามพระราชปณิธานของพระองค์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4901 2018/03/20 09:57:57 ผูกพันกับในหลวง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4901 วันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4900 1 พฤศจิกายน เป็นวันกำเนิดงานจิตเวช โดยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 กรมสุขภาพจิตจึงกำหนดให้วันที่ 1-7 พฤศจิกายน เป็นวันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวชให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกันได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4900 2016/09/23 23:37:40 วันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4900 ศูนย์จัดการปัญหาของประชาชน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4899 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือศูนย์จัดการปัญหาของประชาชนต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามหน่วยงานของราชการ ได้พบกับสถานการณ์ต่างๆ ในสังคมที่ปรากฎในปัจจุบัน หลากหลายรูปแบบของความทุกข์ มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4899 2016/09/25 07:03:37 ศูนย์จัดการปัญหาของประชาชน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4899 โรคหลอดเลือดสมองภาวะจากปัญหาสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4898 วันโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke day) ผู้ที่มีความเสี่ยงกลุ่มหนึ่งคือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จึงได้มีการจัดกิจกรรมเรื่อง 'โรคหลอดเลือดสมอง ตระหนัก ลดเสี่ยง เลี่ยงอัมพาต' ไปตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพราะมีการป่วยเฉียบพลันสูง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4898 2016/09/13 14:27:43 โรคหลอดเลือดสมองภาวะจากปัญหาสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4898 การออมแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4897 การออมคือหนทางการปรับตัวทางสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลต่อสุขภาพจิตระดับบุคคลอย่างมาก เห็นได้จากช่วงวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจแรง ๆ ของไทยหนที่ผ่านมาไม่นาน ผู้ที่มีการออมดีจะมีสุขภาพจิตดี เป็นสิ่งชี้วัดการบริหารเงินรวมถึงทรัพย์ที่มีมูลค่า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4897 2016/09/13 14:26:00 การออมแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4897 ทรงเป็นผู้เชิดชูคุณธรรมความดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4896 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นผู้สืบสานพระพุทธศาสนา และเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งนี้ เพื่อป้องกันความแตกแยกสามัคคีในหมู่สงฆ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างอดีต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4896 2016/09/13 14:24:18 ทรงเป็นผู้เชิดชูคุณธรรมความดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4896 ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์งานจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4895 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยเป็นวันน้อมเกล้าสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่องานจิตเวช ที่เจริญก้าวหน้าจนเป็นงานสุขภาพจิตเทียบเท่าสากลในโลกด้วยทรงคาดการณ์ไกลของพระองค์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4895 2016/09/13 12:24:44 ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์งานจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4895 ทรงเป็นผู้เข้าถึงงานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4894 21 ตุลาคม เป็นวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โดยเป็นวันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่องานสุขภาพจิต ถึงแม้พระองค์ทรงงานหลายด้าน แต่ด้วยงานที่พระองค์ทรงดำริและพัฒนานั้นส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4894 2016/09/13 11:45:01 ทรงเป็นผู้เข้าถึงงานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4894 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4893 พระผู้เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาท(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร)ด้วยสำนึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4893 2018/03/20 09:58:33 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4893 ผูกพันกับในหลวง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4892 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ราษฎรพสกนิกรของพระองค์ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม แสดงถึงความรัก เคารพ เทิดทูน ในหลวงของพวกเราด้วยกิจกรรมการทำความดีตามพระราชปณิธานของพระองค์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4892 2017/04/04 09:13:55 ผูกพันกับในหลวง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4892 สุขภาพจิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4890 10 ตุลาคมของทุกปี กว่า 100 ประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพจิต และผลักดันการลงทุนต่อการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช สำหรับการรณรงค์ปี 2559 นี้ เน้นหัวเรื่อง Dignity in Mental Health - Psychological & Mental Health http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4890 2016/09/23 23:36:06 สุขภาพจิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4890 คัดกรองโรคซึมเศร้า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4889 8 ตุลาคม ถือเป็นวันคัดกรองโรคซึมเศร้าประเทศไทย ด้วยคนไทยป่วยด้วยโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับทุกวัย โดยประมาณการว่าจะเป็นภาระโรคอันดับสี่ ซึ่งคนไทยป่วยประมาณ 3 ล้านกว่าคน คิดเป็นร้อยละ 5 ในจำนวนนี้คิดที่จะไปรักษาเพียงร้อยละ 11 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4889 2016/09/13 09:15:43 คัดกรองโรคซึมเศร้า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4889 กิจกรรมสูงอายุเลิกร้างการทำงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4887 1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล เป็นการรณรงค์ให้ความสำคับกับผู้สูงอายุ ทั้งผู้ที่สูงวัยมานาน และผู้ที่เพิ่งเกษียณมามาดๆ จึงควรเน้นกับกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทำ เช่น การพบปะ ทำงานอดิเรก ออกกำลัง ท่องเที่ยว เลี้ยงหลาน ถือเป็นกิจกรรมที่นิยมในหมู่ผู้สูงอายุละการทำงานแล้ว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4887 2016/09/23 23:21:53 กิจกรรมสูงอายุเลิกร้างการทำงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4887 วางแผนวัยเกษียณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4883 เมื่อย่างเข้าสู่เดือนกันยายน หลายท่านที่กำลังจะเกษียณอาจเริ่มนับถอยหลังถึงวันนั้นที่รอคอย ซึ่งจะได้ทำในสิ่งที่ได้วางแผนไว้ตลอดในการทำงานที่ผ่านมา หรืออาจใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำงานที่ให้บรรลุเป้าหมายแล้วค่อยมาวางแผนการใช้ชีวิตหลังจากนั้นต่อไปเพื่อความสุข http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4883 2016/09/13 08:37:01 วางแผนวัยเกษียณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4883 หัวจิตหัวใจของมนุษย์ในวันหัวใจโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4882 29 กันยายน วันหัวใจโลก มนุษย์มีอวัยวะที่สำคัญอย่างหัวใจที่ทำงานมาตลอดชีวิต หากมนุษย์ละเลยไม่ใส่ใจสุขภาพ ก็เท่ากับบั่นทอนการทำงานของหัวใจไปเรื่อย ๆ หากมนุษย์ที่มีหัวใจพิการมาแต่กำเนิด หรือมีความผิดปกติของหัวใจ มนุษย์คงไม่ตระหนักใส่ใจสุขภาพอย่างจริงจัง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4882 2016/09/13 08:35:09 หัวจิตหัวใจของมนุษย์ในวันหัวใจโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4882 วันมหิดลและวันอัลไซเมอร์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4880 24 กันยายน วันมหิดล สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) ได้ทรงวางรากฐานการแพทย์แผนปัจจุบันและงานสาธารณสุขไว้มาหลายทศวรรษแล้ว สร้างคุณภาพชีวิตคนไทยเกิดความมั่นคงยั่งยืนในหลาย ๆ ด้านแก่ราษฎรและประชาชน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4880 2016/09/13 08:33:01 วันมหิดลและวันอัลไซเมอร์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4880 เยาวชนห่างไกลยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4878 วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน วันนี้พวกเขายังต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติด เป็นสิ่งที่สังคมต้องร่วมเข้าใจ คนทำงานกับเขาต้องเข้าถึง จึงสามารถพัฒนาให้เขาเดินไปถูกทางได้ ไปพร้อมกับเพื่อนของพวกเขาที่อยู่ในอายุและวัยเดียวกัน รุ่นพี่รุ่นน้องกันต้องช่วยเหลือกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4878 2016/09/13 08:28:34 เยาวชนห่างไกลยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4878 พิพิธภัณฑ์ไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4876 ๑๙ กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของผู้คน สำหรับประเทศไทยนั้นมีพิพิธภัณฑ์หรืออุทยาน/ศูนย์การเรียนรู้หลาย ๆ แห่งที่น่าสนใจ การส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมเรียนรู้ ณ งานพิพิธภัณฑ์ทั้งรัฐและเอกชน ย่อมสร้างประโยชน์ได้มากหลาย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4876 2016/09/13 08:26:11 พิพิธภัณฑ์ไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4876 ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4873 ทุกวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญคือ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) โดยประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ. 2003 (ซึ่งก็ตรงกับปี พ.ศ. 2546 ของไทย) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4873 2016/09/13 08:22:17 ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4873 ปฐมพยาบาลโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4872 8 กันยายน วันปฐมพยาบาลโลก (World First Aid Day) ซึ่งองค์การกาชาดสากล ได้กำหนดไว้ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการปฐมพยาบาลและพัฒนาต่อเนื่อง จนมีความสามารถ มีความมั่นใจในการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4872 2016/09/13 08:16:33 ปฐมพยาบาลโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4872 ต่อต้านคอรัปชั่นเพื่อสุขภาพจิตสังคมที่เปลี่ยนแปลง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4870 วันที่ 6 กันยายนของทุกปี วันต่อต้านคอรัปชั่น ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยความร่วมมือของภาคเอกชนและประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยการแสดงพลัง ไม่ล้าหลังจากประเทศที่พัฒนาแล้วหรือแม้แต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนก็ตามที่พัฒนารูปแบบการต่อต้านคอรัปชั่นไปมากแล้ว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4870 2016/09/13 08:13:56 ต่อต้านคอรัปชั่นเพื่อสุขภาพจิตสังคมที่เปลี่ยนแปลง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4870 สืบนาคะเสถียร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4868 วันสืบนาคะเสถียร 1 กันยายน ความตายที่แลกกับการตื่นตัวรักษาป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อพื้นป่าธรรมชาติ ผู้เสียสละชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายบางครั้งกลับได้รับการเชิดชูยกย่อง แต่การฆ่าตัวตายเพื่อหนีบางสิ่งหรือโทษตัวเองบางอย่างนั้นไม่ได้รับเกียรตินั้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4868 2016/09/13 08:10:57 สืบนาคะเสถียร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4868 วิทยาศาสตร์แห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4864 ๑๘ สิงหาคม วันและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนที่จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนคนไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4864 2016/09/13 08:06:45 วิทยาศาสตร์แห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4864 การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4861 ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4861 2016/09/13 08:01:57 การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4861 ของขวัญสำหรับแม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4860 'แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง...' เพลงนี้ถือเป็นเพลงที่มอบให้กับคุณแม่ทุกคนและมีความหมายที่ซาบซึ้งถึงความความรักของแม่ที่มีต่อลูก ซึ่งได้ยินเพลงนี้ทีไรน้ำตาแห่งความซาบซึ้งก็จะไหลคลอเบ้าทุกครั้งไป เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมนี้ คุณทำเพื่อแม่อย่างไร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4860 2016/09/13 07:58:04 ของขวัญสำหรับแม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4860 กำนันผู้ใหญ่บ้าน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4859 10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน บทบาทของผู้นำชุมชนที่ 'บำบัดทุกข์ บำรุงสุข' ลูกบ้าน เป็นกลุ่มคนมีความใกล้ชิดกับชาวบ้านในท้องถิ่นมากที่สุด การดำเนินงานสุขภาพจิตเองก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้นำท้องถิ่นที่มีตำแหน่งทางการในการเข้าถึงเข้าหาประชาชนเพื่อช่วยเหลือ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4859 2016/09/13 07:56:19 กำนันผู้ใหญ่บ้าน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4859 ภูมิปัญญาพื้นบ้าน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4858 9 สิงหาคม วันภูมิปัญญาพื้นบ้านโลก ขณะนี้ภูมิปัญญาพื้นบ้านถือเป็นสิ่งที่ยอมรับในโลกแล้ว ซึ่งน่าภูมิใจที่ประเทศไทยมีภูมิปัญญาพื้นบ้านท้องถิ่นที่หลากหลาย สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ สร้างรายได้ สร้างความสุข ให้ผู้คนทุก ๆ วัยในท้องถิ่นมีสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4858 2016/09/13 07:54:52 ภูมิปัญญาพื้นบ้าน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4858 สื่อสารกับการปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4855 4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ แม้เทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวไปไกล แต่การใช้คำพูดหรือภาษา การสังเกตอากัปกิริยา การแปลความหมาย ยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร และยังเป็นจำเป็นในการปรับตัวของบุคคลและสังคม ทุกวันนี้มีการใช้ช่องทางสื่อสารหลากหลายรูปแบบ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4855 2016/09/13 07:04:16 สื่อสารกับการปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4855 สตรีกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4854 1 สิงหาคม วันสตรีไทย ด้วยความเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ เพศ ณ ปัจจุบันนี้ ถือว่ามีความเท่าเทียมกัน สังคมเปิดโอกาสให้แสดงออกได้เกือบทุก ๆ ด้าน ความเป็นผู้หญิงในสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความสำคัญเรื่อยมา แล้วแต่บทบาทของสตรีผู้นั้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4854 2016/09/13 07:01:38 สตรีกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4854 พูดเขียนให้เป็นไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4851 ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ประเทศไทยมีภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์การติดต่อสื่อสาร ปัจจุบันทั้งการพูดและการเขียนส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทย ส่วนหนึ่งเพื่อสื่อความหมายทางสุขภาพจิตได้โดยตรงด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4851 2016/09/13 11:40:50 พูดเขียนให้เป็นไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4851 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4849 ปัญหาจากการดื่มสุรามีมากและซับซ้อน คนไทยจำนวนมากที่ดื่ม และไม่น้อยที่ดื่มหนักจนติด การลดปัญหาการดื่ม จึงต้องมีมาตรการหลายอย่างเสริมมากขึ้นเพื่อให้ได้ผล การรณรงค์ก็เป็นมาตรการที่ควรทำอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงได้มีมติให้ช่วงเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4849 2016/09/13 11:40:38 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4849 เข้าพรรษาใช้กำหนดเป็นสัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4848 เข้าพรรษาได้ถูกใช้กำหนดเป็นช่วงวันทำสัญญาต่าง ๆ เช่น งด-เลิกเหล้า งดสูบ-เลิกบุหรี่ ลดความอ้วนก็ยังรณรงค์ จึงเป็นวันสำคัญของชาวพุทธใช้เป็นจุดเริ่ม นอกจากพระภิกษุสงฆ์ต้องจำพรรษาอยู่ในวัดเพื่อเป็นการลดทุกข์ที่ได้กระทำโดยไม่ได้ตั้งใจของสงฆ์ที่เดินย่ำพืชผล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4848 2016/07/10 12:51:49 เข้าพรรษาใช้กำหนดเป็นสัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4848 วันอาสาฬหบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4847 ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 นี้ ตรงกับวันที่ 19 กรกฎาคม มีกิจกรรมการทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4847 2016/07/10 12:49:23 วันอาสาฬหบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4847 วันสหวิทยาการ : ศาสตร์แห่งการประยุกต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4846 ราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 เนื่องในวันสหวิทยาการ ประจำปี 2559 เรื่อง ประเทศไทยและเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4846 2016/07/14 07:03:59 วันสหวิทยาการ : ศาสตร์แห่งการประยุกต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4846 วันประชากรโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4843 11 กรกฎาคม วันประชากรโลก ไทยเป็นสมาชิกของสหประชาชาติที่มีประชากรที่พอเหมาะพอควรได้ ทำให้มีทรัพยากรพอเพียงกับประชาชนชาวไทยทุกระดับอายุได้ระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับประเทศที่มีจำนวนประชากรมาก ๆ แล้ว ไทยจึงบริหารจัดการด้านประชากรได้มั่นคง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4843 2016/07/10 12:39:27 วันประชากรโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4843 ละศีลอด ฮารีรายอ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4842 พี่น้องชาวมุสลิมมีการเฉลิมฉลองอีดุลฟิฏริหรือวันศาสนาอีดเล็ก โดยเดินทางกลับภูมิสำเนาของตน มาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน ได้พบปะเยี่ยมเยียนพ่อแม่ สังสรรค์กับญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่อจะได้ขออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา และร่วมบริจาคทานแก่คนยา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4842 2016/07/10 12:37:59 ละศีลอด ฮารีรายอ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4842 สหกรณ์รูปแบบความร่วมมือร่วมใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4841 วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมทุกๆ ปี คือวันสหกรณ์สากล ด้วยหลักการของสหกรณ์นั้นสามารถสร้างความร่วมมือ ลงขันก็ได้ลงแรงก็ดี อันเป็นพลังสุขภาพจิตชุมชนได้ โดยสมาชิกสหกรณ์นั่นเองที่ต้องร่วมคิดร่วมทำ วางแผน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4841 2016/07/10 12:33:14 สหกรณ์รูปแบบความร่วมมือร่วมใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4841 ลูกเสือแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4839 1 กรกฎาคมของทุกปี คือวันลูกเสือแห่งชาติ ผู้ซึ่งฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ ดำเนินการเป็นอาสาสมัครให้มีจิตอาสา ทำงานเพื่อสาธารณะ อันจะช่วยสร้างสุขภาพจิตที่เข้มแข็งแก่ผู้เป็นลูกเสือได้ด้วย ตามพระปณิธานของรัชกาลที่ 6 ที่เป็นผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4839 2016/07/10 12:29:38 ลูกเสือแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4839 เตือนเดิมพัน พนันบอลยูโร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4838 เดือนมิถุนายนนี้ การแข่งขันฟุตบอลยูโรก็เริ่มขึ้น หลายฝ่ายมีความกังวลต่อวัยรุ่นวัยทำงานที่จะเอาเวลาส่วนหนึ่งไปนั่งชมนั่งดูเพื่อพนันบอล เดิมพันกัน งานสุขภาพจิตเองเข้าใจถึงปัญหาที่เป็นผลกระทบอันเกิดขึ้น เนื่องด้วยสถิติการพนันที่สูงขึ้นในช่วงที่แข่งขัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4838 2016/09/13 11:41:10 เตือนเดิมพัน พนันบอลยูโร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4838 เทคนิคการดูแลลูกเด็กวัยรุ่นติดเกมส์เบื้องต้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4837 เด็กเล่นเกมหลายคนใช้การเล่นเกมเพื่อหนีสิ่งที่เป็นอยู่ (โลกความเป็นจริง) ไปสู่ โลกที่อยากเป็น (ในเกม) เล่นแบบจริงจัง จนส่งผลเสียทำให้เด็กคนนั้นผลักตนเองออกจากสังคมมากขึ้น ทำให้ยิ่งเป็นปัญหาครอบครัว การเรียน และการคบเพื่อน ทั้งๆ ที่ปัญหาเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4837 2016/06/21 09:02:12 เทคนิคการดูแลลูกเด็กวัยรุ่นติดเกมส์เบื้องต้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4837 วัยรุ่นกับยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4836 สำหรับปัญหายาเสพติดนั้น กลุ่มที่มีผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมากกว่ากลุ่มอื่นคือกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะการแพร่ระบาดไปสู่เยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียน และสาเหตุก็มาจากการถูกเพื่อนชักชวนให้ลองนั่นเอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4836 2016/06/21 09:00:17 วัยรุ่นกับยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4836 ไอโอดีนกับไอคิว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4835 ปัญหาการขาดไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่กระทบต่อสติปัญญาเด็กไทยและการเกิดโรคคอพอก ปัจจุบันนโยบายรัฐขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนทำการเสริมไอโอดีนในเกลือและซอสปรุงรสต่าง ๆ ทั้งน้ำปลาและซีอิ้วที่เข้าถึงครัวเรือนประชาชนมากที่สุดเพื่อป้องกันปัญหานี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4835 2016/06/21 08:59:09 ไอโอดีนกับไอคิว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4835 วันผู้บริจาคโลหิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4834 การมอบโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ในปัจจุบันมีความจำเป็น ด้วยสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และองค์การอนามัยโลก กำหนดให้ 14 มิถุนายน เป็น วันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อให้เป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก คนไทยจำนวนไม่น้อยก็ได้ทำ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4834 2016/06/21 08:57:18 วันผู้บริจาคโลหิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4834 แรงงานเด็ก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4833 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและอีกหลายหน่วยงานร่วมกันจัดงาน 'วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก' เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะขจัดการใช้แรงงานเด็ก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4833 2016/06/21 08:39:16 แรงงานเด็ก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4833 เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4832 การร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ครั้งนี้ทุกคนมีความตั้งใจในการทำถวาย ซึ่งพระองค์เป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี และศูนย์รวมแห่งความรักความสามัคคีของคนในชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4832 2017/01/30 10:19:37 เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4832 ทะเลที่ฟื้นฟูสภาพจิตใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4831 8 มิถุนายน วันทะเลโลก ประกาศไว้เพื่อให้คนตื่นตัวอนุรักษ์ทะเล เพราะทะเลยังเป็นแหล่งฟื้นฟูสภาพจิตใจ เป็นที่ที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด เป็นสถานที่ที่ครอบครัวสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้โดยเฉพาะการท่องเที่ยว งานสุขภาพจิตทะเลจึงเป็นแหล่งสำหรับการทำนิเวศบำบัดที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4831 2016/06/21 08:37:17 ทะเลที่ฟื้นฟูสภาพจิตใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4831 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4830 คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ขอประชาสัมพันธ์ติดตามการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 เรื่อง 'สติ วิถีแห่งสุขภาพดี' (Mindfulness For Healthy Lives) 8–10 มิ.ย. 2559 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4830 2016/07/10 12:28:30 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4830 ข้าว สุขภาพจิตชาวนา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4828 5 มิถุนายน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ที่พระราชทานต่อชาวไทยและข้าวไทยและเป็นวาระสำคัญต่อกิจกรรมข้าวไทย โดยเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและทรงหว่านข้าวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4828 2016/06/21 08:30:39 ข้าว สุขภาพจิตชาวนา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4828 วันสิ่งแวดล้อมโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4827 วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ด้วยวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกมีผลกระทบต่อกัน ความกังวลผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สภาพน้ำ ภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต หากยิ่งคิดใคร่ครวญว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้ว จะส่งผลเสียด้านสุขภาพจิตด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4827 2016/06/21 08:29:30 วันสิ่งแวดล้อมโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4827 สื่อสิ่งพิมพ์สุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4826 เทคโนโลยีการพิมพ์มีส่วนช่วยการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเป็นอย่างยิ่ง โดยพัฒนาการเรียนรู้สุขภาพจิตของคนไทยให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมอีกแนวทางหนึ่ง จนปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ของงานสุขภาพจิตมีมากมายที่ประชาชนทั้วไป ผู้ปฏิบัติ และนักวิชาการสามารถเข้าถึงได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4826 2016/07/10 12:28:45 สื่อสิ่งพิมพ์สุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4826 เจริญด้วยการดื่มนม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4825 ด้วยคณะกรรมการ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันรณรงค์การดื่มนมสากล (World Milk Day) เพื่อให้ประชาชนในประเทศทั่วโลกเห็นความสำคัญกับการดื่มนมให้มากขึ้น โดยปัจจุบันคนไทยดื่มนมเพียง 14-15 ลิตรต่อคนต่อปี จึงควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ทุกปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4825 2016/06/21 08:27:03 เจริญด้วยการดื่มนม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4825 กลุ่มโรค NCDs กับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4824 การใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อโรคจริงหรือ เป็นคำถามคาดไม่ถึงว่าสัมพันธ์กันอย่างไร มันเกิดขึ้นรวดเร็ว ฉับพลัน เกิดอย่างง่ายดายเชียวนั้นหรือ การดำเนินชีวิตที่คุ้นเคยต่อเนื่องส่งผลเสียต่อสุขภาพได้อย่างเรื่องการกิน นอน ออกกำลังกาย และการทำงานที่ไม่สมดุล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4824 2016/06/21 08:25:48 กลุ่มโรค NCDs กับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4824 วันงดสูบบุหรี่โลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4823 องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขไทยเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนไม่ว่าจะผู้สูบบุหรี่หรือผู้ที่ไม่สูบก็ตาม จึงได้จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เพื่อให้มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่อันเกิดจากควันบุหรี่ที่ถูกเผา/พ่นออกมา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4823 2016/06/21 08:24:32 วันงดสูบบุหรี่โลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4823 สุขบัญญัติแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4822 28 พฤษภาคม ถูกกำหนดให้เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ สืบเนื่องด้วยวันนี้ในปี พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบอนุมัติสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยประกาศให้ดำเนินการเผยแพร่แก่ประชาชน ด้วยการรณรงค์ต่อเนื่องทุกปีให้เกิดความตระหนักและปลูกฝังให้คนรุ่นต่อๆ ไปปฏิบัติตาม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4822 2016/06/21 08:23:07 สุขบัญญัติแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4822 สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4821 22 พฤษภาคม เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งต่างก็เป็นวันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อมนุษย์ในการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในธรรมชาติจึงควรให้ความสำคัญและดูแลต้นไม้และสิ่งมีชีวิตที่เป็นคุณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4821 2016/06/21 08:22:04 สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4821 วันพิพิธภัณฑ์สากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4820 18 พฤษภาคม วันพิพิธภัณฑ์สากล แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของผู้คน สำหรับประเทศไทยนั้นมีพิพิธภัณฑ์หรืออุทยาน/ศูนย์การเรียนรู้หลาย ๆ แห่งที่น่าสนใจ การส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมเรียนรู้ ณ งานพิพิธภัณฑ์ทั้งรัฐและเอกชน ย่อมสร้างประโยชน์ได้มากหลาย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4820 2016/06/21 08:21:00 วันพิพิธภัณฑ์สากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4820 สุขภาพจิตในตอนเปิดเทอม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4819 สถานศึกษาหลายแห่งเปิดภาคเรียนมาหลายวันแล้ว บางแห่งก็กำลังจะเปิดการเรียนการสอนกันในช่วงกลางเดือนหรือไม่ก็ปลายเดือนนี้ สถาบันอุดมศึกษาก็จะเปิดเทอมในต้นเดือนหน้าก็มี ความเปลี่ยนแปลงกับการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานที่แห่งใหม่ ผู้เรียนจึงต้องปรับตัวให้ได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4819 2016/06/21 08:19:57 สุขภาพจิตในตอนเปิดเทอม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4819 ความดันโลหิตสูงกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4817 17 พฤษภาคม เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก โดยปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นและป่วยด้วยโรคนี้มากกว่าพันล้านคน สำหรับประเทศไทยประมาณการกันว่ามีจำนวนถึง 11 ล้านคน ซึ่งโรคนี้จะนำไปสู่โรคอื่น ๆ ที่ร้ายแรงอีกหลายโรค สำหรับงานสุขภาพจิตโรคนี้ก็มีอิทธิพลต่อบุคคล ครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4817 2016/06/21 08:17:02 ความดันโลหิตสูงกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4817 สุขภาพจิตครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4816 15 พฤษภาคม วันสากลว่าด้วยครอบครัว กลุ่มทางสังคมแหล่งแรกของผู้คนวัยเด็กในการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและเอาชีวิตให้อยู่รอดได้ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมได้กล่าวถึงหลายพฤติกรรมที่เด็กจะซึมซับและเลียนแบบจากพ่อแม่ คนในครอบครัว อันสะท้อนภูมิหลังการอบรมเลี้ยงดูได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4816 2016/06/21 08:15:35 สุขภาพจิตครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4816 สุขภาพจิตเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4815 วันสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อสังคมเศรษฐกิจไทย เป็นวันที่มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รัฐจึงกำหนดวันนี้ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี คนไทยควรระลึกถึงเกษตรกร/ชาวนาไทยที่ทุกวันนี้ต้องปรับตัวและมีสุขภาพจิตที่แปรเปลี่ยนตามสภาพสังคมเศรษฐกิจด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4815 2016/06/21 08:14:25 สุขภาพจิตเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4815 วันพยาบาลสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4814 12 พฤษภาคม เป็นวันพยาบาลสากล กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่มีจำนวนมากที่สุด ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันปัญหาสุขภาพ บำบัดรักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ถ้วนทั่วกันของประชาชนไทย เช่นเดียวกับสุขภาพจิตที่พยาบาลก็มีบทบาทมากเช่นกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4814 2016/06/21 08:13:10 วันพยาบาลสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4814 ปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4813 10 พฤษภาคม ถูกกำหนดให้เป็นวันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เนื่องด้วยอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานของแรงงานไทยมีความเสี่ยงมาก จึงต้องมีการรณรงค์ให้ผู้บริหาร/เจ้าของธุรกิจจะต้องตระหนักและสร้างกระบวนการทำงานทีลดความเสี่ยงต่อลูกจ้างในทุก ๆ กรณี แม้แต่ด้านสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4813 2016/06/21 08:11:31 ปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4813 กาชาดสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4811 วันกาชาดสากล เกิดขึ้นภายใต้แรงผลักดันของ ญัง อังรี ดูนังต์ (Jean Henri Dunant) นายธนาคารชาวสวิสเซอร์แลนด์ หลังจากที่เขาได้พบเห็นเหตุการณ์อันน่าสลดใจ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2402 โดยเกิดการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกองกำลังทหารของฝรั่งเศสร่วม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4811 2016/06/21 08:08:37 กาชาดสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4811 แรงงานไทยกับค่าครองชีพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4810 1 พฤษภาคม ถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติสำหรับแรงงานไทย ในปีนี้พบว่าภาวะหนี้สินจะเป็นปัญหาใหญ่ รายได้คงที่หนี้สินมีมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตแรงงานไทยอย่างมากด้วย ความต้องการแรงงานไทย ยังรอการตอบสนองจากภาครัฐ หนึ่งในนั้น คือ สุขภาพจิตแรงงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4810 2016/06/21 08:06:16 แรงงานไทยกับค่าครองชีพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4810 Admissions กับสุขภาพจิตผู้เรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4808 เข้าสู่ช่วงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง (Admissions) โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งใช้ผลการเรียน (GPAX) ผลการสอบ (O-NET,GAT) ผลการทดสอบ (PAT) และผลการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกนี้มีผลต่อสุขภาพจิตผู้สมัครเพียงใด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4808 2016/04/05 10:24:56 Admissions กับสุขภาพจิตผู้เรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4808 สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4807 ประโยคสองประโยคที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่ในการสมัครเข้าหรือสอบเข้าสถานศึกษาที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นความต้องการของใคร หากเป็นของพ่อแม่ ท่านจึงควรมีการบอกกล่าวประโยคนี้ด้วยเสมอ หากมีจับสลากด้วยแล้ว จึงสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาควรเชิญพ่อแม่เป็นผู้จับดีกว่า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4807 2016/04/05 10:23:33 สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4807 ระวังอันตรายในวันสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4804 สิ่งที่เป็นอันตรายในช่วงเทศกาล เช่น อุบัติเหตุในการเดินทาง การทะเลาะทำร้ายกัน ซึ่งบางครั้งมีเหตุมาจากสุราและสารเสพติด รวมถึงการแต่งกายไม่เหมาะสมของวัยรุ่นหญิง เป็นข่าวให้รับรู้กันมาหลายปีแต่การแก้ไขปัญหาที่ตัวบุคคลกับไม่ดีขึ้นเลย เพราะขาดความตระหนักนี่เอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4804 2016/06/21 08:00:50 ระวังอันตรายในวันสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4804 เมื่อถึงสงกรานต์คือวันครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4803 เมื่อถึงวันหยุดสงกรานต์ที่หยุดต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ผู้คนต่างมีแผนการเดินทางกลับบ้านสู่ภูมิลำเนาและส่วนหนึ่งท่องเที่ยวเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน แต่ต้องไม่ลืมหลักในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ง่าย ๆ สำหรับครอบครัว คือ ใช้หลัก 5 อ. http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4803 2016/06/21 08:00:46 เมื่อถึงสงกรานต์คือวันครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4803 เทศกาลสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4802 หากถามถึงสงกรานต์คนไทยนึกถึงสิ่งใด คำตอบแรกสำหรับผู้คนสมัยนี้ คือ ความสนุกในการเล่นน้ำกัน มีจำนวนน้อยที่เข้าใจแก่นแท้ของสงกรานต์ ตรงที่เป็น 'วันครอบครัว' เป็นโอกาสที่คนทุกวัยต่างมาพบปะกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงถึงสัมพันธภาพที่มีต่อกันของญาติและมิตรสหาย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4802 2016/06/21 08:00:42 เทศกาลสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4802 จากวันผู้สูงอายุสู่สังคมผู้สูงอายุ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4801 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดว่าประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 และสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ 7 แสดงว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ในปี 2550 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สภาวะนี้แล้ว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4801 2016/06/21 08:00:37 จากวันผู้สูงอายุสู่สังคมผู้สูงอายุ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4801 พาร์กินสัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4800 โรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease) เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจะเคลื่อนไหวได้น้อยลง ช้าลง และสั่น ในระยะท้ายของโรคจะมีอาการสมองเสื่อมร่วมด้วย งานสุขภาพจิตผู้สูงอายุจึงได้พยายามจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพจิตสูงอายุขึ้นสำหรับญาติหรือผู้สูงอายุ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4800 2016/06/21 08:02:17 พาร์กินสัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4800 วันอนามัยโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4798 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) เป็นองค์กรของสหประชาชาติที่จัดตั้งขึ้นจากประชากรของโลกได้ถูกภัยคุมคามจากโรคระบาดต่าง ๆ ซึ่งวันอนามัยโลกนี้ WHO ได้กำหนดประเด็นปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ อันเกิดจากปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้อง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4798 2016/06/21 08:00:32 วันอนามัยโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4798 วันออทิสติกโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4797 องค์การอนามัยโลกประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันออทิสติกโลก รณรงค์ให้ประชาชนและสังคมได้รู้จักเข้าใจภาวะออทิสติกมากขึ้น และจัดระบบการดูแลค้นหาเด็กที่มีภาวะเสี่ยงให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาได้เร็วขึ้น และพัฒนาศักยภาพจนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4797 2016/06/21 08:00:27 วันออทิสติกโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4797 สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4795 ประโยคสองประโยคที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่ในการสมัครเข้าหรือสอบเข้าสถานศึกษาที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นความต้องการของใคร หากเป็นของพ่อแม่ ท่านจึงควรมีการบอกกล่าวประโยคนี้ด้วยเสมอ หากมีจับสลากด้วยแล้ว จึงสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาควรเชิญพ่อแม่เป็นผู้จับดีกว่า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4795 2016/06/21 08:00:23 สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4795 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4794 คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ขอประชาสัมพันธ์ติดตามการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 เรื่อง 'สติ วิถีแห่งสุขภาพดี' (Mindfulness For Healthy Lives) 8–10 มิ.ย. 2559 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4794 2016/06/21 08:00:18 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4794 ท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4792 ปิดเทอมให้การท่องเที่ยวของครอบครัว สร้างเสริมสุขภาพจิตให้สดใส บำรุงจิตใจให้มีพลังและกำลังกายของทุกคนในครอบครัว มีชีวิตที่อยากจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปตลอด ผ่อนคลายความเครียด ละทิ้งความซึมเศร้า ปลดปล่อยความผิดหวัง สร้างความชัดเจนในความสงสัยบางประการ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4792 2016/06/21 08:00:12 ท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4792 อารมณ์แปรปรวน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4791 โรคอารมณ์แปรปรวน (Bipolar disorders) เป็นโรคอารมณ์แปรปรวนที่ผู้ป่วยมีอารมณ์คลุ้มคลั่งครื้นเครงมากกว่าปกติหรือ อารมณ์ครื้นเครงไปจากภาวะปกติเล็กน้อย สลับกับมีภาวะอารมณ์เศร้าซึม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4791 2016/04/05 09:54:16 อารมณ์แปรปรวน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4791 ภาวะปัญญาอ่อนสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4790 21 มีนาคมของทุกปี เป็นวันภาวะปัญญาอ่อนสากล/โลก (World Down’s syndrome Day) จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของพลเมืองทั่วโลกถึงศักยภาพของบุคคลที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมภายในแต่ละประเทศ และตระหนักถึงการป้องกันทางด้านพันธุกรรมในการตั้งครรภ์ของพ่อแม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4790 2016/04/05 09:53:56 ภาวะปัญญาอ่อนสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4790 อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4789 วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ บุคลากรที่ทำหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4789 2016/04/05 09:52:59 อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4789 ปิดเทอมให้เรียนรู้อาชีพพ่อแม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4788 อาชีพของพ่อของแม่ น้องๆ หนูๆ เคยรู้ไหม รู้แล้วเข้าใจอย่างถ่องแท้ไหม เด็กเล็กๆ คงตอบแบบเท่าที่เห็น แต่สำหรับเด็กวัยเรียนวัยรุ่นผ่านประสบการณ์คลุกคลีกับอาชีพของพ่อแม่มามาก มองเป็นด้านลบก็มีเยอะ มองเป็นด้านบวกให้กับตัวเองก็พอมี มันช่วยการตัดสินใจวางแผนอนาคต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4788 2016/06/21 08:01:48 ปิดเทอมให้เรียนรู้อาชีพพ่อแม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4788 ร้อนแล้ง แคลงใจ ให้มอง ตรองดีๆ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4787 ปัญหาสุขภาพจิตในช่วงหน้าร้อนหน้าแล้งนี้ ยิ่งหนักหน่วงมากขึ้น หน่วยงานรัฐได้พยากรณ์ความแล้งและความร้อน งานสุขภาพจิตก็ประมาณการตามบริบทของสิ่งแวดล้อมเช่นกัน อุณภูมิที่สูงส่งผลต่อจิตใจและร่างกายคนเรา การขาดแคลนน้ำใช้น้ำกิน ทำให้คนเราต้องปรับตัวเข้าหากัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4787 2016/06/21 08:01:52 ร้อนแล้ง แคลงใจ ให้มอง ตรองดีๆ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4787 ช้าง สัตว์ใหญ่ที่ปรับสภาพจิตใจคนเรา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4786 13 มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทย เพื่อช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจ รัก หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น โดยช้างก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้คนเรามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นได้หากใกล้ชนิด โดยเฉพาะเด็กกับลูกช้าง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4786 2016/04/05 09:52:24 ช้าง สัตว์ใหญ่ที่ปรับสภาพจิตใจคนเรา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4786 จิตเวชโรคเรื้อรัง: วันไตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4785 วันไตโลกขึ้น เป็นวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงอันตรายจากโรคไต ปีนี้เน้นเรื่อง ส่งเสริมเด็กไทยลดเค็ม ให้ตรวจค้นหาโรคไตในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคไต สื่อสารเรื่องโรคไตสู่สาธารณะ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4785 2016/04/05 09:52:05 จิตเวชโรคเรื้อรัง: วันไตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4785 สตรีสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4784 วันสตรีสากล (International Women's Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่ง เป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด จะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมอีกด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4784 2016/03/11 07:38:09 สตรีสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4784 วันนักข่าว วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4783 5 มีนาคมของทุกปี เป็นวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยขึ้นมากว่า 57 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2498) นักข่าวถือเป็นผู้ให้ประสบการณ์ด้านสุขภาพจิตสังคม โดยถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปสู่อีกหลายคน และจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกหลายสังคม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4783 2016/03/08 14:11:10 วันนักข่าว วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4783 มาฆบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4780 ยังเป็นอีกปีหนึ่งที่การดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนที่ไม่ปกตินัก วันมาฆบูชายังต้องทำบุญตักบาตรโดยมีการคุมเข้มจากเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในชายแดนใต้ ความแตกต่างของการนับถือศาสนาแท้จริงไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่ความโหดร้ายก็ยังมีอยู่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4780 2016/03/08 13:32:07 มาฆบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4780 ทำบุญด้วยศรัทธาและเจตนา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4778 ช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ มักมีค่านิยมแฝงมาด้วยเสมอ ก่อนก่อรูปเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมไป เช่น การทำบุญ อย่างช่วงปีใหม่อย่างสากลหรือไทยหรือจีน ปัจจุบันได้ยึดถือว่าต้องทำบุญให้ได้จำนวนวัดเท่านั้นเท่านี้ หรือต้องไปทำบุญตามวัดที่ชื่อหรือพระประธานบ่งบอกตามแรงปรารถนา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4778 2016/03/08 13:35:38 ทำบุญด้วยศรัทธาและเจตนา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4778 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4777 การจัดงานปีใหม่นั้นสามารถสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรม อย่างวันปีใหม่สากล 1 มกราคมซึ่งมีการสังสรรค์อย่างชัดเจน วันสงกรานต์ 13 เมษายน หรือวันตรุษจีน แม้จะมีการสังสรรค์แต่ก็ให้ความสำคัญกับญาติมิตร คนในครอบครัว ส่วนวันปีใหม่อิสลามนั้นจะไม่มีงานรื่นเริงใด ๆ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4777 2016/03/08 13:40:28 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4777 รักที่ต้องสะสมความเชื่อใจกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4776 วันแห่งความรักเป็นวัฒนธรรมต่างชาติที่วัยรุ่นไทยรับเข้ามาเป็นค่านิยมที่แพร่ในช่วงเวลา 3 - 4 ทศวรรษ แต่ความหมายที่แท้จริงกลับแปรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในกลุ่มวัยรุ่นแต่ละกลุ่ม ตลอดจนผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาจากวัยรุ่นสมัยนั้นได้ให้ความหมายที่ต่างจากวัยรุ่นสมัยนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4776 2016/03/08 13:42:45 รักที่ต้องสะสมความเชื่อใจกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4776 มะเร็งกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4775 4 กุมภาพันธ์ เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการป่วยและการตายที่สำคัญของประชากรโลกและของประเทศไทยด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบำบัดรักษาจึงมีความพยายามศีกษาค้นคว้า ให้ความรู้ และให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงได้ด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4775 2016/03/08 13:46:22 มะเร็งกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4775 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4774 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4774 2016/02/08 08:35:42 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4774 วันนักประดิษฐ์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4773 2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4773 2016/02/08 08:33:52 วันนักประดิษฐ์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4773 วันเกษตรแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4772 2 กุมภาพันธ์ วันเกษตรแห่งชาติ การเกษตรกรรม ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อย อีกทั้งยังผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาเป็นเวลานานแล้ว และเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของการเกษตรกรรม ประเทศไทยจึงมีการจัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4772 2016/03/08 14:10:03 วันเกษตรแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4772 งาน เงิน สุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4771 งานวันนี้ลักษณะดำเนินการต่างจากสองปีก่อน เงินวันนี้มูลค่าต่างจากห้าปีก่อน สุขภาพจิตวันนี้ละเอียดอ่อนต่างจากปีก่อนหรือไม่ ผลลัพธ์ทั้ง 3 เกี่ยวเนื่องกันและเปลี่ยนไปในแต่ละปี นี่คือสิ่งที่คุณควรตระหนักรู้ให้เข้าใจเพื่อวางแผนในระยะยาวได้เห็นภาพแห่งความสุข http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4771 2016/01/14 13:02:04 งาน เงิน สุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4771 ก่อความไม่สงบยาวนาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4770 ครบรอบเหตุการณ์ใหญ่ก่อความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ 4 มกราคม 2547 รวม 11 ปีแล้ว จำนวนเหตุการณ์อาจลดลง แต่ความร้ายแรงยังคงสะสมบั่นทอนผู้คนในจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงคนไทยทั้งประเทศที่รับฟังข่าวร้าย ๆ มาตลอดหลายปี จนบางคน เริ่มบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4770 2016/01/14 13:00:25 ก่อความไม่สงบยาวนาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4770 ความเชื่อ ความหวัง การปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4769 ความหวังในการดำเนินชีวิตเพื่อปรับตัวตลอดปีนี้ ถูกกระแสข่าวสารจากหลายแหล่งที่รับรู้รับฟังว่าปีนี้จะมีวิกฤตของประเทศเกิดขึ้นอีก หลายด้าน จนบางคนเชื่อว่ากระทบต่อระดับประเทศ หรือส่งผลต่อสังคม รวมถึงสะเทือนกับตัวบุคคลและครอบครัว จึงเกิดความกังวลใจต่อตนเอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4769 2016/01/14 12:58:14 ความเชื่อ ความหวัง การปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4769 ครูผู้ให้การเรียนรู้เพื่อปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4768 16 มกราคม วันครู ครูและอาจารย์ถือเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรต่อสุขภาพจิตที่สำคัญ ซึ่งงานสุขภาพจิตหลาย ๆ โครงการ คุณครูได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่นักเรียน ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะเป็นผู้เข้าถึงและเข้าใจกลุ่มคนกลุ่มนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4768 2016/02/08 08:26:43 ครูผู้ให้การเรียนรู้เพื่อปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4768 เด็ก ๆ และเยาวชนของชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4767 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 วันเด็กแห่งชาติ เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ เป็นพลังสำคัญที่จะพัฒนาชาติให้เจริญ ก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงต้องขยันศึกษาหาความรู้ ประพฤติตนให้เป็นคนดี มีความขยันขันแข็งในการทำงาน ตระหนักถึงอนาคตของตนและชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4767 2016/02/08 08:27:02 เด็ก ๆ และเยาวชนของชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4767 พระมหากรุณาธิคุณต่องานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4766 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทรงมีพระกรณียกิจในหลายแขนง โดยหนึ่งในนั้นคืองานสุขภาพจิต ทรงอุปถัมภ์หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตมานาน เช่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4766 2016/01/14 12:35:29 พระมหากรุณาธิคุณต่องานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4766 พรสำคัญในวันปีใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4765 คนไทยเฝ้ารอพรสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินชีวิตของปีใหม่ จาก ส.ค.ส และพระราชดำรัสและพระราโชวาท ซึ่งทุกปีมีการเปิดเพลงพรปีใหม่ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ด้วย เนื้อเพลงให้พรที่เรียบง่าย เป็นพระอัจฉริยภาพที่คนไทยหวนนึกถึงอีกครั้ง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4765 2016/02/08 08:27:20 พรสำคัญในวันปีใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4765 เริ่มต้นสร้างสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4764 ตั้งแต่ 1 มกราคมปีใหม่นี้ ทุกคนคงต้องการให้เป็นการเริ่มต้นที่จะทำสิ่งที่ดี จะปรับปรุงให้ดีขึ้น เรียนรู้อย่างเข้าใจกับสิ่งใหม่ทีจะเข้ามาในชีวิต ตระเตรียมให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของหลายสิ่งหลายอย่าง ตลอดจนอุปสรรคหรือปัญหาที่จะต้องแก้ไขและก้าวผ่านไปให้ได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4764 2016/02/08 08:27:37 เริ่มต้นสร้างสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4764 ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4763 เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่หลายคนใช้สุราเป็นเครื่องกระตุ้นให้มีความสนุกครื้นเครง การตระหนักถึงมหันตภัยของสุรา ลด ละ เลิกดื่มสุรา จะช่วยให้สังคมไทยฉลองปีใหม่ด้วยความสุขใจและปลอดภัยมากขึ้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4763 2015/11/30 02:04:54 ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4763 พรสำคัญในวันปีใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4760 คนไทยเฝ้ารอพรสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินชีวิตของปีใหม่ จาก ส.ค.ส และพระราชดำรัสและพระราโชวาท ซึ่งทุกปีมีการเปิดเพลงพรปีใหม่ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ด้วย เนื้อเพลงให้พรที่เรียบง่าย เป็นพระอัจฉริยภาพที่คนไทยหวนนึกถึงอีกครั้ง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4760 2016/09/23 23:17:26 พรสำคัญในวันปีใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4760 ต้นแบบ แรงบันดาลใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4759 ผู้คนใฝ่หาแรงบันดาลใจ หากนึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหลายเรื่องหลายโครงการพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง รวมถึงพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และสำคัญสุด คือ พระบรมปฐมราชโองการ ประมวลออกมาจะเป็นแรงกระตุ้นที่ผลักดันคนไทยไปข้างหน้าได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4759 2016/09/23 23:17:41 ต้นแบบ แรงบันดาลใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4759 ราชประชานุเคราะห์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4758 การช่วยเหลือ อนุเคราะห์ ซึ่งกันและกัน ในยามประสบภัย โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ ทำให้นึกถึงพระราชกรณียกิจด้านนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั่นคือ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กิจกรรมที่บันทึกที่มาของมูลนิธิบ่งบอกถึงความห่วงใยของพระองค์ต่อชาวไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4758 2016/09/23 23:18:10 ราชประชานุเคราะห์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4758 ลืมเลือนกันแล้วหรือยัง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4757 ภาพเหตุการณ์ที่ควรสอนลูกหลานรุ่นใหม่ถึงแผ่นดินไหวโดยเฉพาะสึนามิที่ครั้งหนึ่งกระทบต่อชาวไทยหลายคนที่ประสบเหตุภัยธรรมชาตินี้ ซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งคราวในประเทศไทยที่จะเตือนความทรงจำอย่างต่อเนื่องแก่เด็กที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น 10 ปี เหมือนน้ำท่วมน้ำหลาก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4757 2015/11/30 01:41:09 ลืมเลือนกันแล้วหรือยัง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4757 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4756 แก้ไขปัญหาต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้แนวทางที่เป็นยุทธศาสตร์ที่เห็นภาพได้ชัดเจน และฟังดูเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้จากพระองค์ทรงนำติดตัวไปด้วยเสมอ การจดบันทึก การถ่ายภาพ การอ่านแผนที่ และการไตร่ถามผู้คนในพื้นที่ จึงเป็นหลักการสำคัญนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4756 2016/09/23 23:18:40 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4756 ทฤษฎีใหม่ การปรับตัวของเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4755 เกษตรกรเป็นกลุ่มคนใหญ่สุดของประเทศ การเกษตรเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตคนไทย พระองค์ทรงเข้าใจหลักนี้ ทรงเข้าไปหาอย่างกัลยาณมิตร ทรงแนะนำการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยทฤษฎีใหม่ที่พระองค์มีประสบการณ์มาตลอดชีวิต ใช้ในการปรับตัวของเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4755 2016/09/23 23:18:46 ทฤษฎีใหม่ การปรับตัวของเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4755 หลักความสามัคคีและความเพียร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4754 พื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมและการทำงาน คือ ความสามัคคีและความเพียร ตามแนวคิดของผู้คนอาจมีนิยามที่แตกต่างกัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องและคงเส้นคงวา เป็นคำพูดที่เรียบง่ายสำหรับประชาชนให้เข้าใจอย่างเห็นภาพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4754 2016/09/23 23:18:55 หลักความสามัคคีและความเพียร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4754 วันกีฬาแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4753 วงการกีฬาได้ถือเอาวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็น 'วันกีฬาแห่งชาติ' ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นตัวอย่างของการมุ่งมั่นฝึกฝนทั้งการประดิษฐ์และใช้กีฬาเสริมสร้างพระวรกาย พระองค์ทรงเป็นนักกีฬาแข่งขันเรือใบที่เอาพระทัยใส่ในทุกขั้นตอน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4753 2016/09/23 23:19:29 วันกีฬาแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4753 ปรับตัวเพื่อความพอเพียง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4752 สังคมไทยเป็นหมู่ชนที่เปิดกว้างในการยอมรับทุก ๆ สิ่งจากสังคมภายนอกประเทศ บางคนก็นำมาใช้เลย บางคนก็คิดทบทวนแล้วปรับใช้ บางคนก็คิดทำเสียใหม่ บางคนก็ฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งเดิม แล้วถ้าเป็นคุณจะยอมรับอย่างไร งานสุขภาพจิตจึงต้องการเห็นการปรับตัวเพื่อความพอเพียง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4752 2016/09/23 23:19:33 ปรับตัวเพื่อความพอเพียง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4752 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสู่สุขภาพจิตที่ยั่งยืน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4751 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ เป็นสิ่งที่ได้พัฒนาคน พัฒนาชุมชนไปทั่วทุกพื้นที่...ที่ที่ผู้ศึกษานำไปใช้ปฏิบัติแก่ตนเองและชุมชน ยังเป็นการขยายผลการศึกษาต่อ ๆ กันไป เป็นตัวอย่างการพัฒนาสุขภาพจิตที่น่าชื่นชม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4751 2016/09/23 23:19:39 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสู่สุขภาพจิตที่ยั่งยืน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4751 พระราชดำรัส แง่คิดสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4750 พระปฐมบรมราชโองการยังเป็นที่จดจำในใจของชาวไทย และยังมีพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสต่าง ๆ อีกมากมาย ที่พระราชทานให้ไว้ ใจความสำคัญนั้นสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ แนวคิดและแนวทาง ตัวอย่างและขั้นตอน เปรียบได้อย่างสุขุมลุ่มลึกและลึกซึ้งกินใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4750 2016/09/23 23:19:47 พระราชดำรัส แง่คิดสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4750 ดูแลผู้ป่วยมะเร็งและร่วมป้องกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4749 นานกว่า 40 ปีมาแล้วที่งานสาธารณสุขได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งนี้ยังมีมากขึ้นทุกปี และชนิดโรคร้ายนี้ก็เกิดขึ้นตามจุดสำคัญของร่างกายด้วย ส่วนงานสุขภาพจิตนั้นเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนได้ คือ การฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยให้มีกำลังใจต่อสู้โรค http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4749 2015/11/30 01:13:53 ดูแลผู้ป่วยมะเร็งและร่วมป้องกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4749 เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4748 เมื่อถึงเดือนธันวาคมในทุกปี คนไทยนึกถึงวันอันสำคัญยิ่งของประเทศ วันที่ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่รอชื่นชมพระองค์ผู้ที่ประชาชนเคารพรัก และเทิดทูน กล่าวถึงพระองค์ท่านอย่างสนิทใจว่า ในหลวงของเรา ทรงพระเจริญ และต้องการเห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดสักครั้ง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4748 2016/01/14 10:49:47 เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4748 ผูกพันกับในหลวง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4747 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยราชการได้กำหนดเป็นวันพ่อแห่งชาติเรื่อยมา อันเป็นโอกาสให้ประชาชนที่เสมือนลูกได้แสดงถึงความรัก เคารพ เทิดทูน ในหลวงของเรา ด้วยกิจกรรมการโบกและประดับธงดวงตราสัญลักษณ์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4747 2016/01/14 10:47:25 ผูกพันกับในหลวง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4747 วันพ่อแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4746 วันพ่อแห่งชาติเป็นวันหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงถึงความเคารพรักที่มีต่อพ่อ สำหรับพ่อส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกที่มีต่อลูกและครอบครัวมากนัก แต่เมื่อถามถึงสิ่งที่สำคัญในชีวิต พ่อตอบว่า ลูกและครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับพ่อ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4746 2016/01/14 10:45:31 วันพ่อแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4746 ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และร่วมป้องกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4745 1 ธันวาคม วันเอดส์โลกเพราะเป็นโรคที่แพร่ระบาดทั่วโลก การสร้างความเข้าใจและความเห็นใจกับผู้ติดเชื้อ HIV เป็นสิ่งสำคัญ งานสุขภาพจิตเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนี้จึงสร้างหลักสูตรการให้การปรึกษาสำหรับบุคลากรหน่วยต่าง ๆ ในโรงพยาบาลใช้วิธีการนี้ดูแลคนไข้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4745 2015/11/30 00:26:22 ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และร่วมป้องกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4745 สร้างความเข้าใจปีสุขภาวะ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4743 กรมสุขภาพจิตขอนำเสนอเครื่องชี้วัดภาระโรค (Burden of disease) ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดปีสุขภาวะที่สูญเสียไปจากโรคและการบาดเจ็บของประชากร (Disability-Adjusted Life Years-DALYs) จัดเป็นการวัดสถานะสุขภาพของประชากรแบบองค์รวม ที่วัดภาวการณ์สูญเสียด้านสุขภาพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4743 2015/11/15 22:07:25 สร้างความเข้าใจปีสุขภาวะ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4743 วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4742 27 พฤศจิกายน และวันสถาปนาการสาธารณสุขนี้ มีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพด้วยการเน้น "สร้างสุขภาพ" มากกว่า "ซ่อมสุขภาพ" ซึ่งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการระบบสุขภาพได้ โดยถือว่าเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน และเพื่อทุกคน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4742 2015/11/15 20:51:33 วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4742 วันลอยกระทง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4741 25 พฤศจิกายนนี้ วันลอยกระทง เป็นวันระลึกถึงคุณค่าแห่งสายน้ำ และการแสดงออกทางวัฒนธรรมไทยแห่งงานรื่นเริงกับการบูชาทางศาสนา แต่งานสุขภาพจิตได้รณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหาที่ตามมาจากความสนุกสนานที่เลยเถิดทั้งเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุ และความรุนแรง จึงควรเตรียมตัวไว้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4741 2015/11/15 20:52:03 วันลอยกระทง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4741 วันยุติความรุนแรงต่อสตรี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4739 25 พฤศจิกายน หรือวันต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี การกระทำใดๆ อันเป็นความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ เป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้หญิง รวมทั้งขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเข้าใจและต่อเนื่องร่วมกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4739 2015/11/30 00:23:50 วันยุติความรุนแรงต่อสตรี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4739 วันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4738 20 พฤศจิกายน เป็นวันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล เพื่อต้องการประชาชนในประเทศต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และได้ร่วมกันพิทักษ์สิทธิเด็กอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตามที่ได้ลงสัตยาบันร่วมกัน สำหรับไทยนั้นการใส่ใจดูแลเด็กยังมีอุปสรรค ปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4738 2015/11/30 00:50:41 วันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4738 สันติภาพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4737 17 พฤศจิกายน วันสันติภาพโลก อันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา ซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับความสงบ เพราะให้พละกำลังแก่มนุษย์ก้าวออกมาจากสิ่งที่มีขีดจำกัดเพื่อเปิดประตูไปสู่มุมมองที่กว้างไกล ทำให้ได้พบกับความรัก ความบริสุทธิ์ ความปิติสุข และปัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4737 2015/11/30 00:50:18 สันติภาพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4737 วันเบาหวานโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4735 14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก ซึ่งถือเป็นโรคเรื้อรังสำคัญที่งานสาธารณสุขดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป็นโรคเรื้อรังและมีภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อจิตใจผู้ป่วยและญาติ งานสุขภาพจิตจึงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วยและญาติในการบำบัดรักษา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4735 2015/11/30 00:50:24 วันเบาหวานโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4735 วันคนพิการแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4734 8 พฤศจิกายนนี้ วันคนพิการแห่งชาติ ซึ่งเป็นเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนที่กำหนดขึ้นให้ตระหนักในการให้ความสำคัญและช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น วงการสุขภาพจิตถือว่าผู้พิการจำเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้และฟื้นฟู ให้อยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4734 2015/11/30 00:50:30 วันคนพิการแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4734 วันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4733 1 พฤศจิกายน เป็นวันกำเนิดงานจิตเวช โดยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 กรมสุขภาพจิตจึงกำหนดให้วันที่ 1-7 พฤศจิกายน เป็นวันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวชให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกันได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4733 2015/11/30 00:50:35 วันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4733 โรคหลอดเลือดสมองภาวะจากปัญหาสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4732 วันโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke day) ผู้ที่มีความเสี่ยงกลุ่มหนึ่งคือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จึงได้มีการจัดกิจกรรมเรื่อง 'โรคหลอดเลือดสมอง ตระหนัก ลดเสี่ยง เลี่ยงอัมพาต' ไปตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพราะมีการป่วยเฉียบพลันสูง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4732 2015/11/15 20:17:38 โรคหลอดเลือดสมองภาวะจากปัญหาสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4732 การออมแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4731 การออมคือหนทางการปรับตัวทางสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลต่อสุขภาพจิตระดับบุคคลอย่างมาก เห็นได้จากช่วงวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจแรง ๆ ของไทยหนที่ผ่านมาไม่นาน ผู้ที่มีการออมดีจะมีสุขภาพจิตดี เป็นสิ่งชี้วัดการบริหารเงินรวมถึงทรัพย์ที่มีมูลค่า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4731 2015/11/15 20:15:31 การออมแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4731 ทรงเป็นผู้เชิดชูคุณธรรมความดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4730 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นผู้สืบสานพระพุทธศาสนา และเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งนี้ เพื่อป้องกันความแตกแยกสามัคคีในหมู่สงฆ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างอดีต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4730 2015/11/15 20:13:02 ทรงเป็นผู้เชิดชูคุณธรรมความดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4730 ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์งานจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4729 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยเป็นวันน้อมเกล้าสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่องานจิตเวช ที่เจริญก้าวหน้าจนเป็นงานสุขภาพจิตเทียบเท่าสากลในโลกด้วยทรงคาดการณ์ไกลของพระองค์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4729 2015/11/15 20:09:58 ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์งานจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4729 ทรงเป็นผู้เข้าถึงงานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4728 21 ตุลาคม เป็นวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โดยเป็นวันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่องานสุขภาพจิต ถึงแม้พระองค์ทรงงานหลายด้าน แต่ด้วยงานที่พระองค์ทรงดำริและพัฒนานั้นส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4728 2015/11/15 20:06:34 ทรงเป็นผู้เข้าถึงงานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4728 ศูนย์จัดการปัญหาของประชาชน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4726 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือศูนย์จัดการปัญหาของประชาชนต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามหน่วยงานของราชการ ได้พบกับสถานการณ์ต่างๆ ในสังคมที่ปรากฎในปัจจุบัน หลากหลายรูปแบบของความทุกข์ มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4726 2015/11/15 20:02:43 ศูนย์จัดการปัญหาของประชาชน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4726 สุขภาพจิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4724 10 ตุลาคมของทุกปี กว่า 100 ประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพจิต และผลักดันการลงทุนต่อการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช สำหรับการรณรงค์ปี 2558 นี้ เน้นหัวเรื่อง Dignity in Mental Health http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4724 2015/11/15 19:45:21 สุขภาพจิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4724 คัดกรองโรคซึมเศร้า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4723 8 ตุลาคม ถือเป็นวันคัดกรองโรคซึมเศร้าประเทศไทย ด้วยคนไทยป่วยด้วยโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับทุกวัย โดยประมาณการว่าจะเป็นภาระโรคอันดับสี่ ซึ่งคนไทยป่วยประมาณ 3 ล้านกว่าคน คิดเป็นร้อยละ 5 ในจำนวนนี้คิดที่จะไปรักษาเพียงร้อยละ 11 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4723 2015/11/15 19:44:58 คัดกรองโรคซึมเศร้า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4723 กิจกรรมสูงอายุเลิกร้างการทำงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4721 1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล เป็นการรณรงค์ให้ความสำคับกับผู้สูงอายุ ทั้งผู้ที่สูงวัยมานาน และผู้ที่เพิ่งเกษียณมามาดๆ จึงควรเน้นกับกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทำ เช่น การพบปะ ทำงานอดิเรก ออกกำลัง ท่องเที่ยว เลี้ยงหลาน ถือเป็นกิจกรรมที่นิยมในหมู่ผู้สูงอายุ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4721 2016/09/13 08:44:15 กิจกรรมสูงอายุเลิกร้างการทำงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4721 วางแผนวัยเกษียณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4717 เมื่อย่างเข้าสู่เดือนกันยายน หลายท่านที่กำลังจะเกษียณอาจเริ่มนับถอยหลังถึงวันนั้นที่รอคอย ซึ่งจะได้ทำในสิ่งที่ได้วางแผนไว้ตลอดในการทำงานที่ผ่านมา หรืออาจใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำงานที่ให้บรรลุเป้าหมายแล้วค่อยมาวางแผนการใช้ชีวิตหลังจากนั้นต่อไปเพื่อความสุข http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4717 2015/11/15 19:44:21 วางแผนวัยเกษียณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4717 หัวจิตหัวใจของมนุษย์ในวันหัวใจโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4716 29 กันยายน วันหัวใจโลก มนุษย์มีอวัยวะที่สำคัญอย่างหัวใจที่ทำงานมาตลอดชีวิต หากมนุษย์ละเลยไม่ใส่ใจสุขภาพ ก็เท่ากับบั่นทอนการทำงานของหัวใจไปเรื่อย ๆ หากมนุษย์ที่มีหัวใจพิการมาแต่กำเนิด หรือมีความผิดปกติของหัวใจ มนุษย์คงไม่ตระหนักใส่ใจสุขภาพอย่างจริงจัง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4716 2015/11/15 19:43:04 หัวจิตหัวใจของมนุษย์ในวันหัวใจโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4716 วันมหิดลและวันอัลไซเมอร์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4714 24 กันยายน วันมหิดล สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) ได้ทรงวางรากฐานการแพทย์แผนปัจจุบันและงานสาธารณสุขไว้มาหลายทศวรรษแล้ว สร้างคุณภาพชีวิตคนไทยเกิดความมั่นคงยั่งยืนในหลาย ๆ ด้านแก่ราษฎรและประชาชน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4714 2015/11/15 19:42:42 วันมหิดลและวันอัลไซเมอร์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4714 เยาวชนห่างไกลยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4712 วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน วันนี้พวกเขายังต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติด เป็นสิ่งที่สังคมต้องร่วมเข้าใจ คนทำงานกับเขาต้องเข้าถึง จึงสามารถพัฒนาให้เขาเดินไปถูกทางได้ ไปพร้อมกับเพื่อนของพวกเขาที่อยู่ในอายุและวัยเดียวกัน รุ่นพี่รุ่นน้องกันต้องช่วยเหลือกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4712 2015/11/15 19:55:22 เยาวชนห่างไกลยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4712 พิพิธภัณฑ์ไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4710 ๑๙ กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของผู้คน สำหรับประเทศไทยนั้นมีพิพิธภัณฑ์หรืออุทยาน/ศูนย์การเรียนรู้หลาย ๆ แห่งที่น่าสนใจ การส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมเรียนรู้ ณ งานพิพิธภัณฑ์ทั้งรัฐและเอกชน ย่อมสร้างประโยชน์ได้มากหลาย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4710 2015/11/15 19:57:55 พิพิธภัณฑ์ไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4710 ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4707 ทุกวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญคือ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) โดยประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ. 2003 (ซึ่งก็ตรงกับปี พ.ศ. 2546 ของไทย) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4707 2015/11/15 19:59:28 ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4707 ปฐมพยาบาลโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4706 8 กันยายน วันปฐมพยาบาลโลก (World First Aid Day) ซึ่งองค์การกาชาดสากล ได้กำหนดไว้ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการปฐมพยาบาลและพัฒนาต่อเนื่อง จนมีความสามารถ มีความมั่นใจในการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4706 2015/09/25 00:58:36 ปฐมพยาบาลโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4706 ต่อต้านคอรัปชั่นเพื่อสุขภาพจิตสังคมที่เปลี่ยนแปลง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4704 วันที่ 6 กันยายนของทุกปี วันต่อต้านคอรัปชั่น ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยความร่วมมือของภาคเอกชนและประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยการแสดงพลัง ไม่ล้าหลังจากประเทศที่พัฒนาแล้วหรือแม้แต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนก็ตามที่พัฒนารูปแบบการต่อต้านคอรัปชั่นไปมากแล้ว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4704 2015/09/25 00:58:20 ต่อต้านคอรัปชั่นเพื่อสุขภาพจิตสังคมที่เปลี่ยนแปลง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4704 สืบนาคะเสถียร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4702 วันสืบนาคะเสถียร 1 กันยายน ความตายที่แลกกับการตื่นตัวรักษาป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อพื้นป่าธรรมชาติ ผู้เสียสละชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายบางครั้งกลับได้รับการเชิดชูยกย่อง แต่การฆ่าตัวตายเพื่อหนีบางสิ่งหรือโทษตัวเองบางอย่างนั้นไม่ได้รับเกียรตินั้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4702 2015/09/25 00:57:22 สืบนาคะเสถียร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4702 วิทยาศาสตร์แห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4698 ๑๘ สิงหาคม วันและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนที่จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนคนไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4698 2015/09/25 00:56:39 วิทยาศาสตร์แห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4698 การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4694 ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4694 2015/09/25 00:56:11 การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4694 ของขวัญสำหรับแม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4693 'แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง...' เพลงนี้ถือเป็นเพลงที่มอบให้กับคุณแม่ทุกคนและมีความหมายที่ซาบซึ้งถึงความความรักของแม่ที่มีต่อลูก ซึ่งได้ยินเพลงนี้ทีไรน้ำตาแห่งความซาบซึ้งก็จะไหลคลอเบ้าทุกครั้งไป เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมนี้ คุณทำเพื่อแม่อย่างไร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4693 2015/08/05 00:55:03 ของขวัญสำหรับแม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4693 ภูมิปัญญาพื้นบ้าน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4691 9 สิงหาคม วันภูมิปัญญาพื้นบ้านโลก ขณะนี้ภูมิปัญญาพื้นบ้านถือเป็นสิ่งที่ยอมรับในโลกแล้ว ซึ่งน่าภูมิใจที่ประเทศไทยมีภูมิปัญญาพื้นบ้านท้องถิ่นที่หลากหลาย สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ สร้างรายได้ สร้างความสุข ให้ผู้คนทุก ๆ วัยในท้องถิ่นมีสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4691 2015/08/05 00:42:08 ภูมิปัญญาพื้นบ้าน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4691 สื่อสารกับการปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4688 4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ แม้เทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวไปไกล แต่การใช้คำพูดหรือภาษา การสังเกตอากัปกิริยา การแปลความหมาย ยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร และยังเป็นจำเป็นในการปรับตัวของบุคคลและสังคม ทุกวันนี้มีการใช้ช่องทางสื่อสารหลากหลายรูปแบบ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4688 2015/08/05 00:36:10 สื่อสารกับการปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4688 สตรีกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4687 1 สิงหาคม วันสตรีไทย ด้วยความเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ เพศ ณ ปัจจุบันนี้ ถือว่ามีความเท่าเทียมกัน สังคมเปิดโอกาสให้แสดงออกได้เกือบทุก ๆ ด้าน ความเป็นผู้หญิงในสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความสำคัญเรื่อยมา แล้วแต่บทบาทของสตรีผู้นั้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4687 2015/08/05 00:33:34 สตรีกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4687 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4685 ปัญหาจากการดื่มสุรามีมากและซับซ้อน คนไทยจำนวนมากที่ดื่ม และไม่น้อยที่ดื่มหนักจนติด การลดปัญหาการดื่ม จึงต้องมีมาตรการหลายอย่างเสริมมากขึ้นเพื่อให้ได้ผล การรณรงค์ก็เป็นมาตรการที่ควรทำอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงได้มีมติให้ช่วงเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4685 2015/08/05 00:25:17 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4685 เข้าพรรษาใช้กำหนดเป็นสัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4684 เข้าพรรษาได้ถูกใช้กำหนดเป็นช่วงวันทำสัญญาต่าง ๆ เช่น งด-เลิกเหล้า งดสูบ-เลิกบุหรี่ ลดความอ้วนก็ยังรณรงค์ จึงเป็นวันสำคัญของชาวพุทธใช้เป็นจุดเริ่ม นอกจากพระภิกษุสงฆ์ต้องจำพรรษาอยู่ในวัดเพื่อเป็นการลดทุกข์ที่ได้กระทำโดยไม่ได้ตั้งใจของสงฆ์ที่เดินย่ำพืชผล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4684 2015/08/05 00:22:18 เข้าพรรษาใช้กำหนดเป็นสัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4684 วันอาสาฬหบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4683 ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 นี้ ตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม มีกิจกรรมการทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4683 2015/08/05 00:19:24 วันอาสาฬหบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4683 พูดเขียนให้เป็นไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4681 ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ประเทศไทยมีภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์การติดต่อสื่อสาร ปัจจุบันทั้งการพูดและการเขียนส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทย ส่วนหนึ่งเพื่อสื่อความหมายทางสุขภาพจิตได้โดยตรงด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4681 2015/08/05 00:31:24 พูดเขียนให้เป็นไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4681 วันประชากรโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4676 11 กรกฎาคม วันประชากรโลก ไทยเป็นสมาชิกของสหประชาชาติที่มีประชากรที่พอเหมาะพอควรได้ ทำให้มีทรัพยากรพอเพียงกับประชาชนชาวไทยทุกระดับอายุได้ระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับประเทศที่มีจำนวนประชากรมาก ๆ แล้ว ไทยจึงบริหารจัดการด้านประชากรได้มั่นคง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4676 2015/07/08 00:23:18 วันประชากรโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4676 ละศีลอด ฮารีรายอ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4675 พี่น้องชาวมุสลิมมีการเฉลิมฉลองอีดุลฟิฏริหรือวันศาสนาอีดเล็ก โดยเดินทางกลับภูมิสำเนาของตน มาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน ได้พบปะเยี่ยมเยียนพ่อแม่ สังสรรค์กับญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่อจะได้ขออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา และร่วมบริจาคทานแก่คนยา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4675 2015/07/08 01:29:09 ละศีลอด ฮารีรายอ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4675 สหกรณ์รูปแบบความร่วมมือร่วมใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4674 วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมทุกๆ ปี คือวันสหกรณ์สากล ด้วยหลักการของสหกรณ์นั้นสามารถสร้างความร่วมมือ ลงขันก็ได้ลงแรงก็ดี อันเป็นพลังสุขภาพจิตชุมชนได้ โดยสมาชิกสหกรณ์นั่นเองที่ต้องร่วมคิดร่วมทำ วางแผน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4674 2015/07/08 00:20:47 สหกรณ์รูปแบบความร่วมมือร่วมใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4674 ลูกเสือแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4672 1 กรกฎาคมของทุกปี คือวันลูกเสือแห่งชาติ ผู้ซึ่งฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ ดำเนินการเป็นอาสาสมัครให้มีจิตอาสา ทำงานเพื่อสาธารณะ อันจะช่วยสร้างสุขภาพจิตที่เข้มแข็งแก่ผู้เป็นลูกเสือได้ด้วย ตามพระปณิธานของรัชกาลที่ 6 ที่เป็นผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4672 2015/07/08 00:17:35 ลูกเสือแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4672 เทคนิคการดูแลลูกเด็กวัยรุ่นติดเกมส์เบื้องต้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4671 เด็กเล่นเกมหลายคนใช้การเล่นเกมเพื่อหนีสิ่งที่เป็นอยู่ (โลกความเป็นจริง) ไปสู่ โลกที่อยากเป็น (ในเกม) เล่นแบบจริงจัง จนส่งผลเสียทำให้เด็กคนนั้นผลักตนเองออกจากสังคมมากขึ้น ทำให้ยิ่งเป็นปัญหาครอบครัว การเรียน และการคบเพื่อน ทั้งๆ ที่ปัญหาเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4671 2015/07/08 00:15:01 เทคนิคการดูแลลูกเด็กวัยรุ่นติดเกมส์เบื้องต้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4671 วัยรุ่นกับยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4670 สำหรับปัญหายาเสพติดนั้น กลุ่มที่มีผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมากกว่ากลุ่มอื่นคือกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะการแพร่ระบาดไปสู่เยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียน และสาเหตุก็มาจากการถูกเพื่อนชักชวนให้ลองนั่นเอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4670 2015/06/26 02:55:54 วัยรุ่นกับยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4670 ไอโอดีนกับไอคิว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4669 ปัญหาการขาดไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่กระทบต่อสติปัญญาเด็กไทยและการเกิดโรคคอพอก ปัจจุบันนโยบายรัฐขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนทำการเสริมไอโอดีนในเกลือและซอสปรุงรสต่าง ๆ ทั้งน้ำปลาและซีอิ้วที่เข้าถึงครัวเรือนประชาชนมากที่สุดเพื่อป้องกันปัญหานี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4669 2015/06/26 02:54:32 ไอโอดีนกับไอคิว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4669 สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4668 กรมสุขภาพจิตได้จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 เรื่อง 'สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์' (Public Mental Health for Human Dignity) ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2558 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4668 2015/06/26 02:53:08 สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4668 วันผู้บริจาคโลหิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4667 การมอบโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ในปัจจุบันมีความจำเป็น ด้วยสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และองค์การอนามัยโลก กำหนดให้ 14 มิถุนายน เป็น วันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อให้เป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก คนไทยจำนวนไม่น้อยก็ได้ทำ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4667 2015/06/26 02:41:47 วันผู้บริจาคโลหิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4667 แรงงานเด็ก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4666 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและอีกหลายหน่วยงานร่วมกันจัดงาน 'วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก' เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะขจัดการใช้แรงงานเด็ก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4666 2015/06/26 02:40:25 แรงงานเด็ก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4666 ข้าว สุขภาพจิตชาวนา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4663 5 มิถุนายน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ที่พระราชทานต่อชาวไทยและข้าวไทยและเป็นวาระสำคัญต่อกิจกรรมข้าวไทย โดยเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและทรงหว่านข้าวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4663 2015/06/26 02:35:03 ข้าว สุขภาพจิตชาวนา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4663 วันสิ่งแวดล้อมโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4662 วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ด้วยวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกมีผลกระทบต่อกัน ความกังวลผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สภาพน้ำ ภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต หากยิ่งคิดใคร่ครวญว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้ว จะส่งผลเสียด้านสุขภาพจิตด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4662 2015/06/26 02:33:40 วันสิ่งแวดล้อมโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4662 สื่อสิ่งพิมพ์สุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4661 เทคโนโลยีการพิมพ์มีส่วนช่วยการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเป็นอย่างยิ่ง โดยพัฒนาการเรียนรู้สุขภาพจิตของคนไทยให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมอีกแนวทางหนึ่ง จนปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ของงานสุขภาพจิตมีมากมายที่ประชาชนทั้วไป ผู้ปฏิบัติ และนักวิชาการสามารถเข้าถึงได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4661 2015/06/26 02:31:50 สื่อสิ่งพิมพ์สุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4661 เจริญด้วยการดื่มนม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4660 ด้วยคณะกรรมการ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันรณรงค์การดื่มนมสากล (World Milk Day) เพื่อให้ประชาชนในประเทศทั่วโลกเห็นความสำคัญกับการดื่มนมให้มากขึ้น โดยปัจจุบันคนไทยดื่มนมเพียง 14-15 ลิตรต่อคนต่อปี จึงควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ทุกปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4660 2015/06/26 02:30:21 เจริญด้วยการดื่มนม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4660 กลุ่มโรค NCDs กับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4659 การใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อโรคจริงหรือ เป็นคำถามคาดไม่ถึงว่าสัมพันธ์กันอย่างไร มันเกิดขึ้นรวดเร็ว ฉับพลัน เกิดอย่างง่ายดายเชียวนั้นหรือ การดำเนินชีวิตที่คุ้นเคยต่อเนื่องส่งผลเสียต่อสุขภาพได้อย่างเรื่องการกิน นอน ออกกำลังกาย และการทำงานที่ไม่สมดุล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4659 2015/06/26 02:28:55 กลุ่มโรค NCDs กับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4659 วันงดสูบบุหรี่โลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4658 องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขไทยเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนไม่ว่าจะผู้สูบบุหรี่หรือผู้ที่ไม่สูบก็ตาม จึงได้จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เพื่อให้มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่อันเกิดจากควันบุหรี่ที่ถูกเผา/พ่นออกมา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4658 2015/06/26 02:25:21 วันงดสูบบุหรี่โลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4658 สุขบัญญัติแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4657 28 พฤษภาคม ถูกกำหนดให้เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ สืบเนื่องด้วยวันนี้ในปี พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบอนุมัติสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยประกาศให้ดำเนินการเผยแพร่แก่ประชาชน ด้วยการรณรงค์ต่อเนื่องทุกปีให้เกิดความตระหนักและปลูกฝังให้คนรุ่นต่อๆ ไปปฏิบัติตาม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4657 2015/06/26 02:25:03 สุขบัญญัติแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4657 สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4656 22 พฤษภาคม เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งต่างก็เป็นวันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อมนุษย์ในการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในธรรมชาติจึงควรให้ความสำคัญและดูแลต้นไม้และสิ่งมีชีวิตที่เป็นคุณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4656 2015/05/19 03:12:23 สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4656 สุขภาพจิตในตอนเปิดเทอม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4654 สถานศึกษาหลายแห่งเปิดภาคเรียนมาหลายวันแล้ว บางแห่งก็กำลังจะเปิดการเรียนการสอนกันในช่วงกลางเดือนหรือไม่ก็ปลายเดือนนี้ สถาบันอุดมศึกษาก็จะเปิดเทอมในต้นเดือนหน้าก็มี ความเปลี่ยนแปลงกับการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานที่แห่งใหม่ ผู้เรียนจึงต้องปรับตัวให้ได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4654 2015/05/19 03:09:04 สุขภาพจิตในตอนเปิดเทอม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4654 ความดันโลหิตสูงกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4652 17 พฤษภาคม เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก โดยปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นและป่วยด้วยโรคนี้มากกว่าพันล้านคน สำหรับประเทศไทยประมาณการกันว่ามีจำนวนถึง 11 ล้านคน ซึ่งโรคนี้จะนำไปสู่โรคอื่น ๆ ที่ร้ายแรงอีกหลายโรค สำหรับงานสุขภาพจิตโรคนี้ก็มีอิทธิพลต่อบุคคล ครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4652 2015/05/19 03:06:08 ความดันโลหิตสูงกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4652 สุขภาพจิตครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4651 15 พฤษภาคม วันสากลว่าด้วยครอบครัว กลุ่มทางสังคมแหล่งแรกของผู้คนวัยเด็กในการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและเอาชีวิตให้อยู่รอดได้ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมได้กล่าวถึงหลายพฤติกรรมที่เด็กจะซึมซับและเลียนแบบจากพ่อแม่ คนในครอบครัว อันสะท้อนภูมิหลังการอบรมเลี้ยงดูได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4651 2015/05/19 03:04:17 สุขภาพจิตครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4651 สุขภาพจิตเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4650 วันสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อสังคมเศรษฐกิจไทย เป็นวันที่มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รัฐจึงกำหนดวันนี้ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี คนไทยควรระลึกถึงเกษตรกร/ชาวนาไทยที่ทุกวันนี้ต้องปรับตัวและมีสุขภาพจิตที่แปรเปลี่ยนตามสภาพสังคมเศรษฐกิจด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4650 2015/05/19 03:01:40 สุขภาพจิตเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4650 วันพยาบาลสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4649 12 พฤษภาคม เป็นวันพยาบาลสากล กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่มีจำนวนมากที่สุด ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันปัญหาสุขภาพ บำบัดรักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ถ้วนทั่วกันของประชาชนไทย เช่นเดียวกับสุขภาพจิตที่พยาบาลก็มีบทบาทมากเช่นกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4649 2015/05/19 02:58:43 วันพยาบาลสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4649 ปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4648 10 พฤษภาคม ถูกกำหนดให้เป็นวันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เนื่องด้วยอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานของแรงงานไทยมีความเสี่ยงมาก จึงต้องมีการรณรงค์ให้ผู้บริหาร/เจ้าของธุรกิจจะต้องตระหนักและสร้างกระบวนการทำงานทีลดความเสี่ยงต่อลูกจ้างในทุก ๆ กรณี แม้แต่ด้านสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4648 2015/05/19 02:56:44 ปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4648 กาชาดสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4646 วันกาชาดสากล เกิดขึ้นภายใต้แรงผลักดันของ ญัง อังรี ดูนังต์ (Jean Henri Dunant) นายธนาคารชาวสวิสเซอร์แลนด์ หลังจากที่เขาได้พบเห็นเหตุการณ์อันน่าสลดใจ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2402 โดยเกิดการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกองกำลังทหารของฝรั่งเศสร่วม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4646 2015/04/29 05:59:43 กาชาดสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4646 แรงงานไทยกับค่าครองชีพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4645 1 พฤษภาคม ถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติสำหรับแรงงานไทย ในปีนี้พบว่าภาวะหนี้สินจะเป็นปัญหาใหญ่ รายได้คงที่หนี้สินมีมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตแรงงานไทยอย่างมากด้วย ความต้องการแรงงานไทย ยังรอการตอบสนองจากภาครัฐ หนึ่งในนั้น คือ สุขภาพจิตแรงงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4645 2015/04/29 06:04:19 แรงงานไทยกับค่าครองชีพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4645 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในต่างประเทศ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4643 ประเทศไทยได้ส่งความช่วยเหลือหลายรูปแบบเพื่อกู้ภัย-ฟื้นฟูจากภัยวิปโยคของประเทศใกล้เคียง ล่าสุดนี้ที่เกิดขึ้นที่เนปาล ก่อนหน้านั้นก็มีที่ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน พม่า อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นและน่ากลัวของชาวโลกก็คือแผ่นดินไหว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4643 2015/05/01 02:11:47 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในต่างประเทศ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4643 Admissions กับสุขภาพจิตผู้เรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4642 เข้าสู่ช่วงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง (Admissions) โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งใช้ผลการเรียน (GPAX) ผลการสอบ (O-NET,GAT) ผลการทดสอบ (PAT) และผลการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกนี้มีผลต่อสุขภาพจิตผู้สมัครเพียงใด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4642 2015/04/29 04:45:29 Admissions กับสุขภาพจิตผู้เรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4642 สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4641 ประโยคสองประโยคที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่ในการสมัครเข้าหรือสอบเข้าสถานศึกษาที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นความต้องการของใคร หากเป็นของพ่อแม่ ท่านจึงควรมีการบอกกล่าวประโยคนี้ด้วยเสมอ หากมีจับสลากด้วยแล้ว จึงสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาควรเชิญพ่อแม่เป็นผู้จับดีกว่า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4641 2015/04/29 04:43:51 สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4641 ระวังอันตรายในวันสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4638 สิ่งที่เป็นอันตรายในช่วงเทศกาล เช่น อุบัติเหตุในการเดินทาง การทะเลาะทำร้ายกัน ซึ่งบางครั้งมีเหตุมาจากสุราและสารเสพติด รวมถึงการแต่งกายไม่เหมาะสมของวัยรุ่นหญิง เป็นข่าวให้รับรู้กันมาหลายปีแต่การแก้ไขปัญหาที่ตัวบุคคลกับไม่ดีขึ้นเลย เพราะขาดความตระหนักนี่เอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4638 2015/04/16 07:23:25 ระวังอันตรายในวันสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4638 เทศกาลสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4636 หากถามถึงสงกรานต์คนไทยนึกถึงสิ่งใด คำตอบแรกสำหรับผู้คนสมัยนี้ คือ ความสนุกในการเล่นน้ำกัน มีจำนวนน้อยที่เข้าใจแก่นแท้ของสงกรานต์ ตรงที่เป็น 'วันครอบครัว' เป็นโอกาสที่คนทุกวัยต่างมาพบปะกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงถึงสัมพันธภาพที่มีต่อกันของญาติและมิตรสหาย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4636 2015/04/09 03:13:47 เทศกาลสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4636 จากวันผู้สูงอายุสู่สังคมผู้สูงอายุ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4635 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดว่าประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 และสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ 7 แสดงว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ในปี 2550 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สภาวะนี้แล้ว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4635 2015/04/09 03:12:08 จากวันผู้สูงอายุสู่สังคมผู้สูงอายุ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4635 พาร์กินสัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4634 โรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease) เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจะเคลื่อนไหวได้น้อยลง ช้าลง และสั่น ในระยะท้ายของโรคจะมีอาการสมองเสื่อมร่วมด้วย งานสุขภาพจิตผู้สูงอายุจึงได้พยายามจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพจิตสูงอายุขึ้นสำหรับญาติหรือผู้สูงอายุ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4634 2015/04/09 03:09:57 พาร์กินสัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4634 อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4626 วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ บุคลากรที่ทำหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4626 2015/04/09 02:55:13 อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4626 ช้าง สัตว์ใหญ่ที่ปรับสภาพจิตใจคนเรา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4624 วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันช้างไทย เพื่อช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจ รัก หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น โดยช้างก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้คนเรามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นได้หากใกล้ชนิด โดยเฉพาะเด็กกับลูกช้าง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4624 2015/03/17 00:24:53 ช้าง สัตว์ใหญ่ที่ปรับสภาพจิตใจคนเรา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4624 งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4623 งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เป็นงานเฉลิมฉลองการประสูติของศาสดามุฮัมมัด (ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ในประเทศไทย จัดโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรภาครัฐ องค์กรการกุศล และองค์กรเอกชน ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปี ฮ.ศ. 1436 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4623 2015/03/17 00:55:08 งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4623 สตรีสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4622 วันสตรีสากล (International Women's Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่ง เป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด จะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมอีกด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4622 2015/03/13 01:11:05 สตรีสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4622 วันนักข่าว วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4621 5 มีนาคมของทุกปี เป็นวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยขึ้นมากว่า 57 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2498) นักข่าวถือเป็นผู้ให้ประสบการณ์ด้านสุขภาพจิตสังคม โดยถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปสู่อีกหลายคน และจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกหลายสังคม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4621 2015/03/13 01:09:23 วันนักข่าว วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4621 มาฆบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4620 ยังเป็นอีกปีหนึ่งที่การดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนที่ไม่ปกตินัก วันมาฆบูชายังต้องทำบุญตักบาตรโดยมีการคุมเข้มจากเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในชายแดนใต้ ความแตกต่างของการนับถือศาสนาแท้จริงไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่ความโหดร้ายก็ยังมีอยู่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4620 2015/03/13 01:11:48 มาฆบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4620 ทำบุญด้วยศรัทธาและเจตนา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4616 ช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ มักมีค่านิยมแฝงมาด้วยเสมอ ก่อนก่อรูปเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมไป เช่น การทำบุญ อย่างช่วงปีใหม่อย่างสากลหรือไทยหรือจีน ปัจจุบันได้ยึดถือว่าต้องทำบุญให้ได้จำนวนวัดเท่านั้นเท่านี้ หรือต้องไปทำบุญตามวัดที่ชื่อหรือพระประธานบ่งบอกตามแรงปรารถนา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4616 2015/02/13 06:57:52 ทำบุญด้วยศรัทธาและเจตนา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4616 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4615 การจัดงานปีใหม่นั้นสามารถสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรม อย่างวันปีใหม่สากล 1 มกราคมซึ่งมีการสังสรรค์อย่างชัดเจน วันสงกรานต์ 13 เมษายน หรือวันตรุษจีน แม้จะมีการสังสรรค์แต่ก็ให้ความสำคัญกับญาติมิตร คนในครอบครัว ส่วนวันปีใหม่อิสลามนั้นจะไม่มีงานรื่นเริงใด ๆ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4615 2015/02/13 06:08:33 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4615 รักที่ต้องสะสมความเชื่อใจกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4614 วันแห่งความรักเป็นวัฒนธรรมต่างชาติที่วัยรุ่นไทยรับเข้ามาเป็นค่านิยมที่แพร่ในช่วงเวลา 3 - 4 ทศวรรษ แต่ความหมายที่แท้จริงกลับแปรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในกลุ่มวัยรุ่นแต่ละกลุ่ม ตลอดจนผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาจากวัยรุ่นสมัยนั้นได้ให้ความหมายที่ต่างจากวัยรุ่นสมัยนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4614 2015/02/04 09:29:26 รักที่ต้องสะสมความเชื่อใจกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4614 มะเร็งกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4613 4 กุมภาพันธ์ เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการป่วยและการตายที่สำคัญของประชากรโลกและของประเทศไทยด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบำบัดรักษาจึงมีความพยายามศีกษาค้นคว้า ให้ความรู้ และให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงได้ด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4613 2015/02/04 09:25:44 มะเร็งกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4613 วันเกษตรแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4610 2 กุมภาพันธ์ วันเกษตรแห่งชาติ การเกษตรกรรม ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อย อีกทั้งยังผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาเป็นเวลานานแล้ว และเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของการเกษตรกรรม ประเทศไทยจึงมีการจัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4610 2015/02/04 09:58:15 วันเกษตรแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4610 ความเชื่อ ความหวัง การปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4607 ความหวังในการดำเนินชีวิตเพื่อปรับตัวตลอดปีนี้ ถูกกระแสข่าวสารจากหลายแหล่งที่รับรู้รับฟังว่าปีนี้จะมีวิกฤตของประเทศเกิดขึ้นอีก หลายด้าน จนบางคนเชื่อว่ากระทบต่อระดับประเทศ หรือส่งผลต่อสังคม รวมถึงสะเทือนกับตัวบุคคลและครอบครัว จึงเกิดความกังวลใจต่อตนเอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4607 2015/01/16 05:53:45 ความเชื่อ ความหวัง การปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4607 ครูผู้ให้การเรียนรู้เพื่อปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4606 16 มกราคม วันครู ครูและอาจารย์ถือเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรต่อสุขภาพจิตที่สำคัญ ซึ่งงานสุขภาพจิตหลาย ๆ โครงการ คุณครูได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่นักเรียน ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะเป็นผู้เข้าถึงและเข้าใจกลุ่มคนกลุ่มนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4606 2015/01/05 07:36:32 ครูผู้ให้การเรียนรู้เพื่อปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4606 เด็ก ๆ และเยาวชนของชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4605 วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 วันเด็กแห่งชาติ เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ เป็นพลังสำคัญที่จะพัฒนาชาติให้เจริญ ก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงต้องขยันศึกษาหาความรู้ ประพฤติตนให้เป็นคนดี มีความขยันขันแข็งในการทำงาน ตระหนักถึงอนาคตของตนและชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4605 2015/01/05 07:42:52 เด็ก ๆ และเยาวชนของชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4605 พระมหากรุณาธิคุณต่องานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4604 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทรงมีพระกรณียกิจในหลายแขนง โดยหนึ่งในนั้นคืองานสุขภาพจิต ทรงอุปถัมภ์หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตมานาน เช่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4604 2015/01/16 05:54:31 พระมหากรุณาธิคุณต่องานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4604 พรสำคัญในวันปีใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4603 คนไทยเฝ้ารอพรสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินชีวิตของปีใหม่ จาก ส.ค.ส และพระราชดำรัสและพระราโชวาท ซึ่งทุกปีมีการเปิดเพลงพรปีใหม่ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ด้วย เนื้อเพลงให้พรที่เรียบง่าย เป็นพระอัจฉริยภาพที่คนไทยหวนนึกถึงอีกครั้ง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4603 2015/01/05 07:12:41 พรสำคัญในวันปีใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4603 เริ่มต้นสร้างสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4602 ตั้งแต่ 1 มกราคมปีใหม่นี้ ทุกคนคงต้องการให้เป็นการเริ่มต้นที่จะทำสิ่งที่ดี จะปรับปรุงให้ดีขึ้น เรียนรู้อย่างเข้าใจกับสิ่งใหม่ทีจะเข้ามาในชีวิต ตระเตรียมให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของหลายสิ่งหลายอย่าง ตลอดจนอุปสรรคหรือปัญหาที่จะต้องแก้ไขและก้าวผ่านไปให้ได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4602 2015/01/05 07:11:10 เริ่มต้นสร้างสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4602 ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4601 เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่หลายคนใช้สุราเป็นเครื่องกระตุ้นให้มีความสนุกครื้นเครง การตระหนักถึงมหันตภัยของสุรา ลด ละ เลิกดื่มสุรา จะช่วยให้สังคมไทยฉลองปีใหม่ด้วยความสุขใจและปลอดภัยมากขึ้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4601 2015/01/05 07:09:26 ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4601 ทบทวนสุขทุกข์วันท้ายปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4600 ความสุขของวันใกล้สิ้นปีนี้เกิดขึ้นในหลายคน แต่ขอระลึกเสมอว่า ในช่วงเวลานี้ยังมีผู้ที่ทุกข์ใจ อยู่ใกล้ตัว แวดล้อมตัวเรา ความสุขที่มีเหล่านี้ควรแบ่งปันให้ผู้คนเหล่านั้นบ้าง จะเล็กน้อยเขาก็รู้สึกดีที่มีคนห่วงใย ใช้ช่วงเวลานี้เป็นแบบอย่าง แบ่งปันให้กับเด็ก ๆ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4600 2015/01/05 07:06:24 ทบทวนสุขทุกข์วันท้ายปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4600 พรสำคัญในวันปีใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4599 คนไทยเฝ้ารอพรสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินชีวิตของปีใหม่ จาก ส.ค.ส และพระราชดำรัสและพระราโชวาท ซึ่งทุกปีมีการเปิดเพลงพรปีใหม่ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ด้วย เนื้อเพลงให้พรที่เรียบง่าย เป็นพระอัจฉริยภาพที่คนไทยหวนนึกถึงอีกครั้ง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4599 2015/01/05 07:04:18 พรสำคัญในวันปีใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4599 ต้นแบบ แรงบันดาลใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4598 ผู้คนใฝ่หาแรงบันดาลใจ หากนึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหลายเรื่องหลายโครงการพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง รวมถึงพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และสำคัญสุด คือ พระบรมปฐมราชโองการ ประมวลออกมาจะเป็นแรงกระตุ้นที่ผลักดันคนไทยไปข้างหน้าได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4598 2015/01/05 06:19:36 ต้นแบบ แรงบันดาลใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4598 ราชประชานุเคราะห์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4597 การช่วยเหลือ อนุเคราะห์ ซึ่งกันและกัน ในยามประสบภัย โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ ทำให้นึกถึงพระราชกรณียกิจด้านนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั่นคือ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กิจกรรมที่บันทึกที่มาของมูลนิธิบ่งบอกถึงความห่วงใยของพระองค์ต่อชาวไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4597 2015/01/05 06:18:04 ราชประชานุเคราะห์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4597 ลืมเลือนกันแล้วหรือยัง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4596 ภาพเหตุการณ์ที่ควรสอนลูกหลานรุ่นใหม่ถึงแผ่นดินไหวโดยเฉพาะสึนามิที่ครั้งหนึ่งกระทบต่อชาวไทยหลายคนที่ประสบเหตุภัยธรรมชาตินี้ ซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งคราวในประเทศไทยที่จะเตือนความทรงจำอย่างต่อเนื่องแก่เด็กที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น 8 ปี เหมือนน้ำท่วมน้ำหลาก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4596 2015/01/05 06:16:38 ลืมเลือนกันแล้วหรือยัง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4596 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4595 แก้ไขปัญหาต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้แนวทางที่เป็นยุทธศาสตร์ที่เห็นภาพได้ชัดเจน และฟังดูเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้จากพระองค์ทรงนำติดตัวไปด้วยเสมอ การจดบันทึก การถ่ายภาพ การอ่านแผนที่ และการไตร่ถามผู้คนในพื้นที่ จึงเป็นหลักการสำคัญนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4595 2015/01/05 06:14:39 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4595 ทฤษฎีใหม่ การปรับตัวของเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4594 เกษตรกรเป็นกลุ่มคนใหญ่สุดของประเทศ การเกษตรเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตคนไทย พระองค์ทรงเข้าใจหลักนี้ ทรงเข้าไปหาอย่างกัลยาณมิตร ทรงแนะนำการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยทฤษฎีใหม่ที่พระองค์มีประสบการณ์มาตลอดชีวิต ใช้ในการปรับตัวของเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4594 2015/01/05 06:13:11 ทฤษฎีใหม่ การปรับตัวของเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4594 หลักความสามัคคีและความเพียร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4593 พื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมและการทำงาน คือ ความสามัคคีและความเพียร ตามแนวคิดของผู้คนอาจมีนิยามที่แตกต่างกัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องและคงเส้นคงวา เป็นคำพูดที่เรียบง่ายสำหรับประชาชนให้เข้าใจอย่างเห็นภาพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4593 2015/01/05 06:11:42 หลักความสามัคคีและความเพียร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4593 วันกีฬาแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4592 วงการกีฬาได้ถือเอาวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็น 'วันกีฬาแห่งชาติ' ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นตัวอย่างของการมุ่งมั่นฝึกฝนทั้งการประดิษฐ์และใช้กีฬาเสริมสร้างพระวรกาย พระองค์ทรงเป็นนักกีฬาแข่งขันเรือใบที่เอาพระทัยใส่ในทุกขั้นตอน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4592 2015/01/05 06:10:09 วันกีฬาแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4592 ปรับตัวเพื่อความพอเพียง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4591 สังคมไทยเป็นหมู่ชนที่เปิดกว้างในการยอมรับทุก ๆ สิ่งจากสังคมภายนอกประเทศ บางคนก็นำมาใช้เลย บางคนก็คิดทบทวนแล้วปรับใช้ บางคนก็คิดทำเสียใหม่ บางคนก็ฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งเดิม แล้วถ้าเป็นคุณจะยอมรับอย่างไร งานสุขภาพจิตจึงต้องการเห็นการปรับตัวเพื่อความพอเพียง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4591 2015/01/05 06:08:25 ปรับตัวเพื่อความพอเพียง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4591 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสู่สุขภาพจิตที่ยั่งยืน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4590 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ เป็นสิ่งที่ได้พัฒนาคน พัฒนาชุมชนไปทั่วทุกพื้นที่...ที่ที่ผู้ศึกษานำไปใช้ปฏิบัติแก่ตนเองและชุมชน ยังเป็นการขยายผลการศึกษาต่อ ๆ กันไป เป็นตัวอย่างการพัฒนาสุขภาพจิตที่น่าชื่นชม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4590 2015/01/05 06:06:42 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสู่สุขภาพจิตที่ยั่งยืน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4590 พระราชดำรัส แง่คิดสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4589 พระปฐมบรมราชโองการยังเป็นที่จดจำในใจของชาวไทย และยังมีพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสต่าง ๆ อีกมากมาย ที่พระราชทานให้ไว้ ใจความสำคัญนั้นสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ แนวคิดและแนวทาง ตัวอย่างและขั้นตอน เปรียบได้อย่างสุขุมลุ่มลึกและลึกซึ้งกินใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4589 2015/01/05 06:04:58 พระราชดำรัส แง่คิดสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4589 ดูแลผู้ป่วยมะเร็งและร่วมป้องกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4588 นานกว่า 40 ปีมาแล้วที่งานสาธารณสุขได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งนี้ยังมีมากขึ้นทุกปี และชนิดโรคร้ายนี้ก็เกิดขึ้นตามจุดสำคัญของร่างกายด้วย ส่วนงานสุขภาพจิตนั้นเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนได้ คือ การฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยให้มีกำลังใจต่อสู้โรค http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4588 2015/01/05 06:03:20 ดูแลผู้ป่วยมะเร็งและร่วมป้องกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4588 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวด้านสุขภาพจิตประจำสัปดาห์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4587 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-15 ธ.ค. 2557 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4587 2014/12/19 12:13:08 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวด้านสุขภาพจิตประจำสัปดาห์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4587 เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4585 เมื่อถึงเดือนธันวาคมในทุกปี คนไทยนึกถึงวันอันสำคัญยิ่งของประเทศ วันที่ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่รอชื่นชมพระองค์ผู้ที่ประชาชนเคารพรัก และเทิดทูน กล่าวถึงพระองค์ท่านอย่างสนิทใจว่า ในหลวงของเรา ทรงพระเจริญ และต้องการเห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดสักครั้ง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4585 2014/12/03 09:04:10 เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4585 ผูกพันกับในหลวง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4584 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยราชการได้กำหนดเป็นวันพ่อแห่งชาติเรื่อยมา อันเป็นโอกาสให้ประชาชนที่เสมือนลูกได้แสดงถึงความรัก เคารพ เทิดทูน ในหลวงของเรา ด้วยกิจกรรมการโบกและประดับธงดวงตราสัญลักษณ์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4584 2014/12/03 09:02:33 ผูกพันกับในหลวง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4584 วันพ่อแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4583 วันพ่อแห่งชาติเป็นวันหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงถึงความเคารพรักที่มีต่อพ่อ สำหรับพ่อส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกที่มีต่อลูกและครอบครัวมากนัก แต่เมื่อถามถึงสิ่งที่สำคัญในชีวิต พ่อตอบว่า ลูกและครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับพ่อ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4583 2014/12/03 09:00:41 วันพ่อแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4583 ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และร่วมป้องกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4582 1 ธันวาคม วันเอดส์โลกเพราะเป็นโรคที่แพร่ระบาดทั่วโลก การสร้างความเข้าใจและความเห็นใจกับผู้ติดเชื้อ HIV เป็นสิ่งสำคัญ งานสุขภาพจิตเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนี้จึงสร้างหลักสูตรการให้การปรึกษาสำหรับบุคลากรหน่วยต่าง ๆ ในโรงพยาบาลใช้วิธีการนี้ดูแลคนไข้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4582 2014/12/03 08:57:52 ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และร่วมป้องกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4582 วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4581 27 พฤศจิกายน และวันสถาปนาการสาธารณสุขนี้ มีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพด้วยการเน้น "สร้างสุขภาพ" มากกว่า "ซ่อมสุขภาพ" ซึ่งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการระบบสุขภาพได้ โดยถือว่าเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน และเพื่อทุกคน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4581 2014/11/19 03:26:12 วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4581 วันยุติความรุนแรงต่อสตรี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4580 25 พฤศจิกายน หรือวันต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี การกระทำใดๆ อันเป็นความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ เป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้หญิง รวมทั้งขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเข้าใจและต่อเนื่องร่วมกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4580 2014/11/19 03:25:47 วันยุติความรุนแรงต่อสตรี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4580 วันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4577 20 พฤศจิกายน เป็นวันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล เพื่อต้องการประชาชนในประเทศต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และได้ร่วมกันพิทักษ์สิทธิเด็กอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตามที่ได้ลงสัตยาบันร่วมกัน สำหรับไทยนั้นการใส่ใจดูแลเด็กยังมีอุปสรรค ปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4577 2014/11/19 03:25:32 วันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4577 สันติภาพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4576 17 พฤศจิกายน วันสันติภาพโลก อันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา ซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับความสงบ เพราะให้พละกำลังแก่มนุษย์ก้าวออกมาจากสิ่งที่มีขีดจำกัดเพื่อเปิดประตูไปสู่มุมมองที่กว้างไกล ทำให้ได้พบกับความรัก ความบริสุทธิ์ ความปิติสุข และปัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4576 2014/11/14 04:51:15 สันติภาพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4576 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวด้านสุขภาพจิตประจำสัปดาห์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4575 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 4-10 พ.ย. 2557 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4575 2014/11/14 04:58:07 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวด้านสุขภาพจิตประจำสัปดาห์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4575 วันเบาหวานโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4574 14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก ซึ่งถือเป็นโรคเรื้อรังสำคัญที่งานสาธารณสุขดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป็นโรคเรื้อรังและมีภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อจิตใจผู้ป่วยและญาติ งานสุขภาพจิตจึงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วยและญาติในการบำบัดรักษา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4574 2014/11/14 04:39:05 วันเบาหวานโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4574 วันคนพิการแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4573 8 พฤศจิกายนนี้ วันคนพิการแห่งชาติ ซึ่งเป็นเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนที่กำหนดขึ้นให้ตระหนักในการให้ความสำคัญและช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น วงการสุขภาพจิตถือว่าผู้พิการจำเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้และฟื้นฟู ให้อยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4573 2014/11/14 04:44:07 วันคนพิการแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4573 วันลอยกระทง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4572 6 พฤศจิกายนนี้ วันลอยกระทง เป็นวันระลึกถึงคุณค่าแห่งสายน้ำ และการแสดงออกทางวัฒนธรรมไทยแห่งงานรื่นเริงกับการบูชาทางศาสนา แต่งานสุขภาพจิตได้รณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหาที่ตามมาจากความสนุกสนานที่เลยเถิดทั้งเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุ และความรุนแรง จึงควรเตรียมตัวไว้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4572 2014/11/14 04:46:23 วันลอยกระทง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4572 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวด้านสุขภาพจิตประจำสัปดาห์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4571 10 อันดับข่าวด้านสุขภาพจิตในรอบสัปดาห์ 28 ต.ค.-3พ.ย.57 ที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4571 2014/11/14 04:36:05 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวด้านสุขภาพจิตประจำสัปดาห์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4571 วันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4570 1 พฤศจิกายน เป็นวันกำเนิดงานจิตเวช โดยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 กรมสุขภาพจิตจึงกำหนดให้วันที่ 1-7 พฤศจิกายน เป็นวันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวชให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกันได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4570 2014/10/30 09:13:05 วันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4570 โรคหลอดเลือดสมองภาวะจากปัญหาสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4569 วันโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke day) ผู้ที่มีความเสี่ยงกลุ่มหนึ่งคือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จึงได้มีการจัดกิจกรรมเรื่อง 'โรคหลอดเลือดสมอง ตระหนัก ลดเสี่ยง เลี่ยงอัมพาต' ไปตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพราะมีการป่วยเฉียบพลันสูง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4569 2014/10/30 09:35:52 โรคหลอดเลือดสมองภาวะจากปัญหาสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4569 การออมแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4568 การออมคือหนทางการปรับตัวทางสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลต่อสุขภาพจิตระดับบุคคลอย่างมาก เห็นได้จากช่วงวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจแรง ๆ ของไทยหนที่ผ่านมาไม่นาน ผู้ที่มีการออมดีจะมีสุขภาพจิตดี เป็นสิ่งชี้วัดการบริหารเงินรวมถึงทรัพย์ที่มีมูลค่า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4568 2014/10/30 09:13:45 การออมแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4568 ทรงเป็นผู้เชิดชูคุณธรรมความดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4567 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นผู้สืบสานพระพุทธศาสนา และเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งนี้ เพื่อป้องกันความแตกแยกสามัคคีในหมู่สงฆ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างอดีต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4567 2014/10/22 05:28:14 ทรงเป็นผู้เชิดชูคุณธรรมความดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4567 ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์งานจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4566 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยเป็นวันน้อมเกล้าสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่องานจิตเวช ที่เจริญก้าวหน้าจนเป็นงานสุขภาพจิตเทียบเท่าสากลในโลกด้วยทรงคาดการณ์ไกลของพระองค์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4566 2014/10/22 05:28:05 ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์งานจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4566 ทรงเป็นผู้เข้าถึงงานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4565 21 ตุลาคม เป็นวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โดยเป็นวันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่องานสุขภาพจิต ถึงแม้พระองค์ทรงงานหลายด้าน แต่ด้วยงานที่พระองค์ทรงดำริและพัฒนานั้นส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4565 2014/10/22 05:27:58 ทรงเป็นผู้เข้าถึงงานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4565 ศูนย์จัดการปัญหาของประชาชน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4563 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือศูนย์จัดการปัญหาของประชาชนต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามหน่วยงานของราชการ ได้พบกับสถานการณ์ต่างๆ ในสังคมที่ปรากฎในปัจจุบัน หลากหลายรูปแบบของความทุกข์ มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นผลสืบเนื่องจากภาวะเศ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4563 2014/10/16 07:08:11 ศูนย์จัดการปัญหาของประชาชน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4563 ตำรวจไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4562 13 ตุลาคม เป็นวันที่ระลึกถึงคุณงามความดีของตำรวจที่ชาวไทยเคารพ เป็นผู้ธำรงความยุติธรรมชั้นต้นและเสียสละ ทั้งยังเป็นเครือข่ายสุขภาพจิตผู้ช่วยเหลือประชาชนและเข้าถึงปัญหาของพวกเขาได้ พระราชบัญญัติสุขภาพจิตได้หนุนให้ตำรวจมีส่วนร่วมกับบุคลากรสุขภาพจิตอย่างมาก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4562 2014/10/16 06:14:22 ตำรวจไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4562 สุขภาพจิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4561 10 ตุลาคมของทุกปี กว่า 100 ประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพจิต และผลักดันการลงทุนต่อการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช สำหรับการรณรงค์ปี 2557 นี้ เน้นหัวเรื่อง Living with Schizophrenia http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4561 2014/10/16 06:12:01 สุขภาพจิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4561 คัดกรองโรคซึมเศร้า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4560 8 ตุลาคม ถือเป็นวันคัดกรองโรคซึมเศร้าประเทศไทย ด้วยคนไทยป่วยด้วยโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับทุกวัย โดยประมาณการว่าจะเป็นภาระโรคอันดับสี่ ซึ่งคนไทยป่วยประมาณ 3 ล้านกว่าคน คิดเป็นร้อยละ 5 ในจำนวนนี้คิดที่จะไปรักษาเพียงร้อยละ 11 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4560 2014/10/16 06:02:03 คัดกรองโรคซึมเศร้า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4560 รางวัลคุณภาพ สำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ. 2557 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4559 สำนักงาน ก.พ.ร.จัดพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ กรมสุขภาพจิตได้รับรางวัล 2 กลุ่มประเภทรางวัล คือ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4559 2014/10/16 05:56:47 รางวัลคุณภาพ สำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ. 2557 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4559 กิจกรรมสูงอายุเลิกล้างการทำงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4558 การพบปะ ทำงานอดิเรก ออกกำลัง ท่องเที่ยว เลี้ยงหลาน ถือเป็นกิจกรรมที่นิยมในหมู่ผู้สูงอายุที่เลิกล้างการทำงานหรือเกษียณไป การดำเนินการของชมรมผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตหลังพากเพียรทำงานอย่างภาคภูมิมาตลอดหลาย ๆ ปี เพื่อครอบครัว ตนเอง และสังคม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4558 2014/10/16 06:00:30 กิจกรรมสูงอายุเลิกล้างการทำงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4558 วางแผนวัยเกษียณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4555 เมื่อย่างเข้าสู่เดือนกันยายน หลายท่านที่กำลังจะเกษียณอาจเริ่มนับถอยหลังถึงวันนั้นที่รอคอย ซึ่งจะได้ทำในสิ่งที่ได้วางแผนไว้ตลอดในการทำงานที่ผ่านมา หรืออาจใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำงานที่ให้บรรลุเป้าหมายแล้วค่อยมาวางแผนการใช้ชีวิตหลังจากนั้นต่อไปเพื่อความสุข http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4555 2014/09/12 04:28:51 วางแผนวัยเกษียณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4555 หัวจิตหัวใจของมนุษย์ในวันหัวใจโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4554 29 กันยายน วันหัวใจโลก มนุษย์มีอวัยวะที่สำคัญอย่างหัวใจที่ทำงานมาตลอดชีวิต หากมนุษย์ละเลยไม่ใส่ใจสุขภาพ ก็เท่ากับบั่นทอนการทำงานของหัวใจไปเรื่อย ๆ หากมนุษย์ที่มีหัวใจพิการมาแต่กำเนิด หรือมีความผิดปกติของหัวใจ มนุษย์คงไม่ตระหนักใส่ใจสุขภาพอย่างจริงจัง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4554 2015/09/25 01:30:18 หัวจิตหัวใจของมนุษย์ในวันหัวใจโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4554 ภัยร้ายจากความเชื่อ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4546 เหตุการณ์ก่อการร้ายหรือเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดจากผู้ร้ายที่มีความคิดความเชื่อที่ฝังแน่นจนคิดการฆาตกรรมด้วยการระเบิดและกราดยิงผู้ที่ไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ร้ายเลย สิ่งนั้นสร้างความทุกข์ใจหลายฝ่ายทรมานใจเรื่อยมายากที่จะทำใจได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4546 2014/09/12 04:59:21 ภัยร้ายจากความเชื่อ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4546 ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4545 ทุกวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญคือ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) โดยประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ. 2003 (ซึ่งก็ตรงกับปี พ.ศ. 2546 ของไทย) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4545 2014/09/09 08:31:38 ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4545 ปฐมพยาบาลโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4544 8 กันยายน วันปฐมพยาบาลโลก (World First Aid Day) ซึ่งองค์การกาชาดสากล ได้กำหนดไว้ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการปฐมพยาบาลและพัฒนาต่อเนื่อง จนมีความสามารถ มีความมั่นใจในการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4544 2014/09/09 08:27:08 ปฐมพยาบาลโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4544 การรู้หนังสือ การศึกษานอกโรงเรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4543 วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียน 8 กันยายน การอ่านออกเขียนได้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสื่อสารให้เข้าใจกัน หากผู้ใดไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็จะเสียเปรียบในการปรับตัวเข้าสังคม การศึกษานอกโรงเรียนจึงเป็นหนทางหนึ่งช่วยผู้ไม่รู้หนังสือ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4543 2014/09/09 08:25:07 การรู้หนังสือ การศึกษานอกโรงเรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4543 ต่อต้านคอรัปชั่นเพื่อสุขภาพจิตสังคมที่เปลี่ยนแปลง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4542 วันที่ 6 กันยายนของทุกปี วันต่อต้านคอรัปชั่น ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยความร่วมมือของภาคเอกชนและประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยการแสดงพลัง ไม่ล้าหลังจากประเทศที่พัฒนาแล้วหรือแม้แต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนก็ตามที่พัฒนารูปแบบการต่อต้านคอรัปชั่นไปมากแล้ว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4542 2014/09/09 08:21:00 ต่อต้านคอรัปชั่นเพื่อสุขภาพจิตสังคมที่เปลี่ยนแปลง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4542 สืบนาคะเสถียร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4541 วันสืบนาคะเสถียร 1 กันยายน ความตายที่แลกกับการตื่นตัวรักษาป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อพื้นป่าธรรมชาติ ผู้เสียสละชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายบางครั้งกลับได้รับการเชิดชูยกย่อง แต่การฆ่าตัวตายเพื่อหนีบางสิ่งหรือโทษตัวเองบางอย่างนั้นไม่ได้รับเกียรตินั้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4541 2014/09/09 08:13:42 สืบนาคะเสถียร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4541 วิทยาศาสตร์แห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4537 ๑๘ สิงหาคม วันและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนที่จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนคนไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4537 2014/09/08 10:41:42 วิทยาศาสตร์แห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4537 ดวงตาเพื่อสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4535 17 สิงหาคม วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีหน้าที่รับแสดงความจำนงอุทิศดวงตาจากผู้มีจิตกุศล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาดำพิการ จัดเก็บดวงตาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นศูนย์กลางประสานงานให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยจักษุแพทย์ และเผยแพร่ความรู้การบริจาคดวงตา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4535 2014/09/08 10:42:08 ดวงตาเพื่อสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4535 ของขวัญสำหรับแม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4533 'แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง...' เพลงนี้ถือเป็นเพลงที่มอบให้กับคุณแม่ทุกคนและมีความหมายที่ซาบซึ้งถึงความความรักของแม่ที่มีต่อลูก ซึ่งได้ยินเพลงนี้ทีไรน้ำตาแห่งความซาบซึ้งก็จะไหลคลอเบ้าทุกครั้งไป เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมนี้ คุณทำเพื่อแม่อย่างไร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4533 2014/08/03 01:34:00 ของขวัญสำหรับแม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4533 กำนันผู้ใหญ่บ้าน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4532 10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน บทบาทของผู้นำชุมชนที่ 'บำบัดทุกข์ บำรุงสุข' ลูกบ้าน เป็นกลุ่มคนมีความใกล้ชิดกับชาวบ้านในท้องถิ่นมากที่สุด การดำเนินงานสุขภาพจิตเองก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้นำท้องถิ่นที่มีตำแหน่งทางการในการเข้าถึงเข้าหาประชาชนเพื่อช่วยเหลือ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4532 2014/09/08 10:43:21 กำนันผู้ใหญ่บ้าน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4532 ภูมิปัญญาพื้นบ้าน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4531 9 สิงหาคม วันภูมิปัญญาพื้นบ้านโลก ขณะนี้ภูมิปัญญาพื้นบ้านถือเป็นสิ่งที่ยอมรับในโลกแล้ว ซึ่งน่าภูมิใจที่ประเทศไทยมีภูมิปัญญาพื้นบ้านท้องถิ่นที่หลากหลาย สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ สร้างรายได้ สร้างความสุข ให้ผู้คนทุก ๆ วัยในท้องถิ่นมีสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4531 2014/09/08 10:43:41 ภูมิปัญญาพื้นบ้าน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4531 การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4530 ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4530 2014/08/03 01:30:35 การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4530 ความหวาดกลัวนิวเคลียร์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4528 ความน่ากลัว ภาพอันน่าสลดใจ ความกังวลต่อผลกระทบตามมาอันมากมาย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ยังเป็นที่รับทราบกันในใจว่า ปรมาณูหรือนิวเคลียร์ นั้นมีโทษสูงเพียงใดเมื่อนำไปใช้โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมา แม้เพียงแค่ประมาทหรืออุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงยังสร้างความตื่นกลัวได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4528 2014/09/08 10:44:19 ความหวาดกลัวนิวเคลียร์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4528 E-Newsletter ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4527 E-Newsletter (สรุปสาระสำคัญของทุก session ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จากการจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2557 ภายใต้หัวเรื่อง 'สังคมเปลี่ยนไว ใส่ใจสุขภาพจิต' (Rapid Social Change and Mental Health) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4527 2014/08/28 12:52:23 E-Newsletter ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4527 สื่อสารกับการปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4526 4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ แม้เทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวไปไกล แต่การใช้คำพูดหรือภาษา การสังเกตอากัปกิริยา การแปลความหมาย ยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร และยังเป็นจำเป็นในการปรับตัวของบุคคลและสังคม ทุกวันนี้มีการใช้ช่องทางสื่อสารหลากหลายรูปแบบ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4526 2014/08/03 01:01:56 สื่อสารกับการปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4526 สตรีกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4525 1 สิงหาคม วันสตรีไทย ด้วยความเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ เพศ ณ ปัจจุบันนี้ ถือว่ามีความเท่าเทียมกัน สังคมเปิดโอกาสให้แสดงออกได้เกือบทุก ๆ ด้าน ความเป็นผู้หญิงในสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความสำคัญเรื่อยมา แล้วแต่บทบาทของสตรีผู้นั้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4525 2014/08/03 00:51:47 สตรีกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4525 พูดเขียนให้เป็นไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4523 ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ประเทศไทยมีภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์การติดต่อสื่อสาร ปัจจุบันทั้งการพูดและการเขียนส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทย ส่วนหนึ่งเพื่อสื่อความหมายทางสุขภาพจิตได้โดยตรงด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4523 2014/08/03 00:56:04 พูดเขียนให้เป็นไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4523 ละศีลอด ฮารีรายอ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4522 พี่น้องชาวมุสลิมมีการเฉลิมฉลองอีดุลฟิฏริหรือวันศาสนาอีดเล็ก โดยเดินทางกลับภูมิสำเนาของตน มาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน ได้พบปะเยี่ยมเยียนพ่อแม่ สังสรรค์กับญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่อจะได้ขออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา และร่วมบริจาคทานแก่คนยา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4522 2014/08/03 00:58:48 ละศีลอด ฮารีรายอ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4522 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4519 ปัญหาจากการดื่มสุรามีมากและซับซ้อน คนไทยจำนวนมากที่ดื่ม และไม่น้อยที่ดื่มหนักจนติด การลดปัญหาการดื่ม จึงต้องมีมาตรการหลายอย่างเสริมมากขึ้นเพื่อให้ได้ผล การรณรงค์ก็เป็นมาตรการที่ควรทำอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงได้มีมติให้ช่วงเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4519 2014/08/03 00:42:23 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4519 เข้าพรรษาใช้กำหนดเป็นสัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4518 เข้าพรรษาได้ถูกใช้กำหนดเป็นช่วงวันทำสัญญาต่าง ๆ เช่น งด-เลิกเหล้า งดสูบ-เลิกบุหรี่ ลดความอ้วนก็ยังรณรงค์ จึงเป็นวันสำคัญของชาวพุทธใช้เป็นจุดเริ่ม นอกจากพระภิกษุสงฆ์ต้องจำพรรษาอยู่ในวัดเพื่อเป็นการลดทุกข์ที่ได้กระทำโดยไม่ได้ตั้งใจของสงฆ์ที่เดินย่ำพืชผล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4518 2014/08/03 00:40:01 เข้าพรรษาใช้กำหนดเป็นสัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4518 วันอาสาฬหบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4517 ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 นี้ ตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม มีกิจกรรมการทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4517 2014/08/03 00:40:25 วันอาสาฬหบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4517 วันประชากรโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4515 11 กรกฎาคม วันประชากรโลก ไทยเป็นสมาชิกของสหประชาชาติที่มีประชากรที่พอเหมาะพอควรได้ ทำให้มีทรัพยากรพอเพียงกับประชาชนชาวไทยทุกระดับอายุได้ระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับประเทศที่มีจำนวนประชากรมาก ๆ แล้ว ไทยจึงบริหารจัดการด้านประชากรได้มั่นคง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4515 2014/08/03 00:34:06 วันประชากรโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4515 วันสหกรณ์สากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4514 วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมทุกๆ ปี คือวันสหกรณ์สากล ด้วยหลักการของสหกรณ์นั้นสามารถสร้างความร่วมมือ ลงขันก็ได้ลงแรงก็ดี อันเป็นพลังสุขภาพจิตชุมชนได้ โดยสมาชิกสหกรณ์นั่นเองที่ต้องร่วมคิดร่วมทำ วางแผน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4514 2014/08/03 00:32:02 วันสหกรณ์สากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4514 ลูกเสือแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4513 1 กรกฎาคมของทุกปี คือวันลูกเสือแห่งชาติ ผู้ซึ่งฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ ดำเนินการเป็นอาสาสมัครให้มีจิตอาสา ทำงานเพื่อสาธารณะ อันจะช่วยสร้างสุขภาพจิตที่เข้มแข็งแก่ผู้เป็นลูกเสือได้ด้วย ตามพระปณิธานของรัชกาลที่ 6 ที่เป็นผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4513 2014/08/03 00:30:11 ลูกเสือแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4513 เทคนิคการดูแลลูกเด็กวัยรุ่นติดเกมส์เบื้องต้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4512 เด็กเล่นเกมหลายคนใช้การเล่นเกมเพื่อหนีสิ่งที่เป็นอยู่ (โลกความเป็นจริง) ไปสู่ โลกที่อยากเป็น (ในเกม) เล่นแบบจริงจัง จนส่งผลเสียทำให้เด็กคนนั้นผลักตนเองออกจากสังคมมากขึ้น ทำให้ยิ่งเป็นปัญหาครอบครัว การเรียน และการคบเพื่อน ทั้งๆ ที่ปัญหาเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4512 2014/06/24 12:22:57 เทคนิคการดูแลลูกเด็กวัยรุ่นติดเกมส์เบื้องต้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4512 ฟุตบอลโลกโดยไม่พนันก็ได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4511 การแข่งขันฟุตบอลโลกเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนปีนี้ 2014 ผู้คนประเทศต่าง ๆ จับตารอคอยทีมที่ตนเองชอบแข่งกันอย่างสนุกสนาน แต่อดทำให้นึกถึงว่าเมื่อมีการแข่งฟุตบอลรายการสำคัญ ๆ ต้องมีการพนันบอลเกิดขึ้นทุกครั้งไป ไทยนั้นการพนันนี้ยังถือว่าผิดกฏหมาย มีผลเสียสูง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4511 2014/06/18 10:57:46 ฟุตบอลโลกโดยไม่พนันก็ได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4511 วัยรุ่นกับยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4510 สำหรับปัญหายาเสพติดนั้น กลุ่มที่มีผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมากกว่ากลุ่มอื่นคือกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะการแพร่ระบาดไปสู่เยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียน และสาเหตุก็มาจากการถูกเพื่อนชักชวนให้ลองนั่นเอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4510 2014/06/24 12:09:57 วัยรุ่นกับยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4510 ไอโอดีนกับไอคิว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4509 ปัญหาการขาดไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่กระทบต่อสติปัญญาเด็กไทยและการเกิดโรคคอพอก ปัจจุบันนโยบายรัฐขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนทำการเสริมไอโอดีนในเกลือและซอสปรุงรสต่าง ๆ ทั้งน้ำปลาและซีอิ้วที่เข้าถึงครัวเรือนประชาชนมากที่สุดเพื่อป้องกันปัญหานี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4509 2014/06/18 10:04:29 ไอโอดีนกับไอคิว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4509 วันผู้บริจาคโลหิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4508 การมอบโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ในปัจจุบันมีความจำเป็น ด้วยสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และองค์การอนามัยโลก กำหนดให้ 14 มิถุนายน เป็น วันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อให้เป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก คนไทยจำนวนไม่น้อยก็ได้ทำ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4508 2014/06/18 10:02:33 วันผู้บริจาคโลหิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4508 แรงงานเด็ก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4507 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและอีกหลายหน่วยงานร่วมกันจัดงาน 'วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก' เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะขจัดการใช้แรงงานเด็ก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4507 2014/06/18 10:00:21 แรงงานเด็ก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4507 ทะเลที่ฟื้นฟูสภาพจิตใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4506 8 มิถุนายน วันทะเลโลก ประกาศไว้เพื่อให้คนตื่นตัวอนุรักษ์ทะเล เพราะทะเลยังเป็นแหล่งฟื้นฟูสภาพจิตใจ เป็นที่ที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด เป็นสถานที่ที่ครอบครัวสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้โดยเฉพาะการท่องเที่ยว งานสุขภาพจิตทะเลจึงเป็นแหล่งสำหรับการทำนิเวศบำบัดที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4506 2014/06/18 11:21:24 ทะเลที่ฟื้นฟูสภาพจิตใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4506 ข้าว สุขภาพจิตชาวนา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4504 5 มิถุนายน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ที่พระราชทานต่อชาวไทยและข้าวไทยและเป็นวาระสำคัญต่อกิจกรรมข้าวไทย โดยเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและทรงหว่านข้าวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4504 2014/06/04 16:55:21 ข้าว สุขภาพจิตชาวนา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4504 วันสิ่งแวดล้อมโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4503 วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ด้วยวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกมีผลกระทบต่อกัน ความกังวลผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สภาพน้ำ ภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต หากยิ่งคิดใคร่ครวญว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้ว จะส่งผลเสียด้านสุขภาพจิตด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4503 2014/06/04 16:55:30 วันสิ่งแวดล้อมโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4503 สื่อสิ่งพิมพ์สุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4502 เทคโนโลยีการพิมพ์มีส่วนช่วยการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเป็นอย่างยิ่ง โดยพัฒนาการเรียนรู้สุขภาพจิตของคนไทยให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมอีกแนวทางหนึ่ง จนปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ของงานสุขภาพจิตมีมากมายที่ประชาชนทั้วไป ผู้ปฏิบัติ และนักวิชาการสามารถเข้าถึงได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4502 2014/06/03 11:06:34 สื่อสิ่งพิมพ์สุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4502 เจริญด้วยการดื่มนม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4501 ด้วยคณะกรรมการ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันรณรงค์การดื่มนมสากล (World Milk Day) เพื่อให้ประชาชนในประเทศทั่วโลกเห็นความสำคัญกับการดื่มนมให้มากขึ้น โดยปัจจุบันคนไทยดื่มนมเพียง 14-15 ลิตรต่อคนต่อปี จึงควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ทุกปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4501 2014/06/03 11:05:10 เจริญด้วยการดื่มนม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4501 กลุ่มโรค NCDs กับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4500 การใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อโรคจริงหรือ เป็นคำถามคาดไม่ถึงว่าสัมพันธ์กันอย่างไร มันเกิดขึ้นรวดเร็ว ฉับพลัน เกิดอย่างง่ายดายเชียวนั้นหรือ การดำเนินชีวิตที่คุ้นเคยต่อเนื่องส่งผลเสียต่อสุขภาพได้อย่างเรื่องการกิน นอน ออกกำลังกาย และการทำงานที่ไม่สมดุล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4500 2014/06/03 11:01:59 กลุ่มโรค NCDs กับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4500 วันงดสูบบุหรี่โลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4499 องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขไทยเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนไม่ว่าจะผู้สูบบุหรี่หรือผู้ที่ไม่สูบก็ตาม จึงได้จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เพื่อให้มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่อันเกิดจากควันบุหรี่ที่ถูกเผา/พ่นออกมา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4499 2014/06/03 10:38:22 วันงดสูบบุหรี่โลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4499 วันสุขบัญญัติแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4498 28 พฤษภาคม ถูกกำหนดให้เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ สืบเนื่องด้วยวันนี้ในปี พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบอนุมัติสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยประกาศให้ดำเนินการเผยแพร่แก่ประชาชน ด้วยการรณรงค์ต่อเนื่องทุกปีให้เกิดความตระหนักและปลูกฝังให้คนรุ่นต่อๆ ไปปฏิบัติตาม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4498 2014/06/03 10:38:16 วันสุขบัญญัติแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4498 สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4497 22 พฤษภาคม เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งต่างก็เป็นวันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อมนุษย์ในการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในธรรมชาติจึงควรให้ความสำคัญและดูแลต้นไม้และสิ่งมีชีวิตที่เป็นคุณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4497 2014/06/03 10:38:08 สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4497 สังคมสารสนเทศต่อสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4496 17 พฤษภาคม วันโทรคมนาคมโลกและสังคมสารสนเทศโลก ด้วยการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์ได้สร้างเทคโนโลยีด้านนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ได้เข้าถึงในทุกหนทุกแห่ง เทคโนโลยีที่ดีเมื่อใช้ถูกต้อง แต่เมื่อเทคโนโลยีใช้ไม่เหมาะสม ขึ้นมาย่อมสร้างปัญหาสุขภาพจิตได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4496 2014/05/16 10:36:34 สังคมสารสนเทศต่อสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4496 ความดันโลหิตสูงกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4495 17 พฤษภาคม เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก โดยปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นและป่วยด้วยโรคนี้มากกว่าพันล้านคน สำหรับประเทศไทยประมาณการกันว่ามีจำนวนถึง 11 ล้านคน ซึ่งโรคนี้จะนำไปสู่โรคอื่น ๆ ที่ร้ายแรงอีกหลายโรค สำหรับงานสุขภาพจิตโรคนี้ก็มีอิทธิพลต่อบุคคล ครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4495 2014/05/16 10:39:11 ความดันโลหิตสูงกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4495 สุขภาพจิตในตอนเปิดเทอม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4494 สถานศึกษาหลายแห่งเปิดภาคเรียนมาหลายวันแล้ว บางแห่งก็กำลังจะเปิดการเรียนการสอนกันในช่วงกลางเดือนหรือไม่ก็ปลายเดือนนี้ สถาบันอุดมศึกษาก็จะเปิดเทอมในต้นเดือนหน้าก็มี ความเปลี่ยนแปลงกับการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานที่แห่งใหม่ ผู้เรียนจึงต้องปรับตัวให้ได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4494 2014/05/16 10:41:05 สุขภาพจิตในตอนเปิดเทอม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4494 สุขภาพจิตครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4493 15 พฤษภาคม วันสากลว่าด้วยครอบครัว กลุ่มทางสังคมแหล่งแรกของผู้คนวัยเด็กในการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและเอาชีวิตให้อยู่รอดได้ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมได้กล่าวถึงหลายพฤติกรรมที่เด็กจะซึมซับและเลียนแบบจากพ่อแม่ คนในครอบครัว อันสะท้อนภูมิหลังการอบรมเลี้ยงดูได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4493 2014/05/16 10:43:17 สุขภาพจิตครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4493 วันวิสาขบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4492 วันวิสาขบูชาเป็นวันศาสนาที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก โดยเข้าร่วมจัดพิธีทำบุญใหญ่ และกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลและรำลึกถึงพระพุทธเจ้า ซึ่งนิยมที่สุดคือ ทำบุญตักบาตร ถือศีล ฟังธรรม ปล่อยนก ปล่อยปลา และเวียนเทียนรอบอุโบสถ์ ถวายเป็นพุทธบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4492 2014/05/16 10:45:18 วันวิสาขบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4492 วันพยาบาลสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4491 12 พฤษภาคม เป็นวันพยาบาลสากล กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่มีจำนวนมากที่สุด ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันปัญหาสุขภาพ บำบัดรักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ถ้วนทั่วกันของประชาชนไทย เช่นเดียวกับสุขภาพจิตที่พยาบาลก็มีบทบาทมากเช่นกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4491 2014/05/16 10:26:16 วันพยาบาลสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4491 ปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4490 10 พฤษภาคม ถูกกำหนดให้เป็นวันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เนื่องด้วยอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานของแรงงานไทยมีความเสี่ยงมาก จึงต้องมีการรณรงค์ให้ผู้บริหาร/เจ้าของธุรกิจจะต้องตระหนักและสร้างกระบวนการทำงานทีลดความเสี่ยงต่อลูกจ้างในทุก ๆ กรณี แม้แต่ด้านสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4490 2014/05/16 10:24:58 ปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4490 กาชาดสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4488 วันกาชาดสากล เกิดขึ้นภายใต้แรงผลักดันของ ญัง อังรี ดูนังต์ (Jean Henri Dunant) นายธนาคารชาวสวิสเซอร์แลนด์ หลังจากที่เขาได้พบเห็นเหตุการณ์อันน่าสลดใจ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2402 โดยเกิดการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกองกำลังทหารของฝรั่งเศสร่วม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4488 2014/05/16 10:23:28 กาชาดสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4488 แรงงานไทยกับค่าครองชีพสูงรายจ่ายเพิ่มสวัสดิการลด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4487 วันที่ 1 พฤษภาคม ถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติสำหรับแรงงานไทย ในปีนี้พบว่าภาวะหนี้สินเป็นปัญหารุนแรง ยิ่งมีรายได้สูงหนี้สินยิ่งมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตแรงงานไทยอย่างมากด้วย ความต้องการแรงงานไทย ยังรอการตอบสนองจากภาครัฐ หนึ่งในนั้น คือ สุขภาพจิตแรงงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4487 2014/04/29 09:07:43 แรงงานไทยกับค่าครองชีพสูงรายจ่ายเพิ่มสวัสดิการลด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4487 Admissions กับสุขภาพจิตผู้เรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4485 เข้าสู่ช่วงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง (Admissions) โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งใช้ผลการเรียน (GPAX) ผลการสอบ (O-NET,GAT) ผลการทดสอบ (PAT) และผลการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกนี้มีผลต่อสุขภาพจิตผู้สมัครเพียงใด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4485 2014/04/28 16:56:41 Admissions กับสุขภาพจิตผู้เรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4485 สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4484 ประโยคสองประโยคที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่ในการสมัครเข้าหรือสอบเข้าสถานศึกษาที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นความต้องการของใคร หากเป็นของพ่อแม่ ท่านจึงควรมีการบอกกล่าวประโยคนี้ด้วยเสมอ หากมีจับสลากด้วยแล้ว จึงสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาควรเชิญพ่อแม่เป็นผู้จับดีกว่า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4484 2014/04/28 16:56:56 สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4484 ระวังอันตรายในวันสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4481 สิ่งที่เป็นอันตรายในช่วงเทศกาล เช่น อุบัติเหตุในการเดินทาง การทะเลาะทำร้ายกัน ซึ่งบางครั้งมีเหตุมาจากสุราและสารเสพติด รวมถึงการแต่งกายไม่เหมาะสมของวัยรุ่นหญิง เป็นข่าวให้รับรู้กันมาหลายปีแต่การแก้ไขปัญหาที่ตัวบุคคลกับไม่ดีขึ้นเลย เพราะขาดความตระหนักนี่เอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4481 2014/04/17 10:37:05 ระวังอันตรายในวันสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4481 เมื่อถึงสงกรานต์คือวันครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4480 เมื่อถึงวันหยุดสงกรานต์ที่หยุดต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ผู้คนต่างมีแผนการเดินทางกลับบ้านสู่ภูมิลำเนาและส่วนหนึ่งท่องเที่ยวเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน แต่ต้องไม่ลืมหลักในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ง่าย ๆ สำหรับครอบครัว คือ ใช้หลัก 5 อ. http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4480 2014/04/17 10:34:04 เมื่อถึงสงกรานต์คือวันครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4480 เทศกาลสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4479 หากถามถึงสงกรานต์คนไทยนึกถึงสิ่งใด คำตอบแรกสำหรับผู้คนสมัยนี้ คือ ความสนุกในการเล่นน้ำกัน มีจำนวนน้อยที่เข้าใจแก่นแท้ของสงกรานต์ ตรงที่เป็น 'วันครอบครัว' เป็นโอกาสที่คนทุกวัยต่างมาพบปะกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงถึงสัมพันธภาพที่มีต่อกันของญาติและมิตรสหาย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4479 2014/04/17 10:32:11 เทศกาลสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4479 13 เมษายน จากวันผู้สูงอายุสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4478 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดว่าประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 และสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ 7 แสดงว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ในปี 2550 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สภาวะนี้แล้ว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4478 2014/04/17 10:29:49 13 เมษายน จากวันผู้สูงอายุสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4478 วันพาร์กินสันโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4477 โรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease) เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจะเคลื่อนไหวได้น้อยลง ช้าลง และสั่น ในระยะท้ายของโรคจะมีอาการสมองเสื่อมร่วมด้วย งานสุขภาพจิตผู้สูงอายุจึงได้พยายามจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพจิตสูงอายุขึ้นสำหรับญาติหรือผู้สูงอายุ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4477 2014/04/17 10:28:05 วันพาร์กินสันโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4477 วันอนามัยโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4475 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) เป็นองค์กรของสหประชาชาติที่จัดตั้งขึ้นจากประชากรของโลกได้ถูกภัยคุมคามจากโรคระบาดต่าง ๆ ซึ่งวันอนามัยโลกนี้ WHO ได้กำหนดประเด็นปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ อันเกิดจากปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้อง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4475 2014/04/01 11:21:15 วันอนามัยโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4475 อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4469 วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ บุคลากรที่ทำหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4469 2014/04/01 11:06:11 อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4469 การรักษาผู้ป่วยจิตเภท http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4466 ในปัจุบันได้มีการพัฒนายาทางจิตเวชขนานใหม่ๆขึ้นจำนวนมาก ทั้งยาแก้ซึมเศร้า ยารักษาโรคจิต หรือยาทำให้อารมณ์คงที่ การรักษาโรคทางจิตเวชต่างๆ จึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาการข้างเคียงจากยามีน้อยลง ยาออกฤทธิ์ต่อโรค หรือกลุ่มอาการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4466 2014/03/13 10:12:41 การรักษาผู้ป่วยจิตเภท http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4466 การบำบัดผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4465 ปัญหาสาธารณสุขหลายประการ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในปัจจุบันปัญหาที่สำคัญและนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ คือ ปัญหาสุขภาพจิต ในกลุ่มปัญหาสุขภาพจิต โรคซึมเศร้า จัดได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญ โรคซึมเศร้าสามารถป้องกั http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4465 2014/03/06 08:45:26 การบำบัดผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4465 วันสตรีสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4464 วันสตรีสากล (International Women's Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่ง เป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด จะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมอีกด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4464 2014/03/06 09:05:46 วันสตรีสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4464 วันนักข่าว วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4463 5 มีนาคมของทุกปี เป็นวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยขึ้นมากว่า 57 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2498) นักข่าวถือเป็นผู้ให้ประสบการณ์ด้านสุขภาพจิตสังคม โดยถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปสู่อีกหลายคน และจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกหลายสังคม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4463 2014/03/03 15:04:19 วันนักข่าว วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4463 อาการที่เกิดขึ้นหลังเลิกสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์กับอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4457 ใน 2-3 วันแรกของการอดบุหรี่นั้น คนส่วนใหญ่จะรู้สึกทรมานมาก จากการขาดนิโคติน หลายๆคน ปวดหัว บางคนเครียดมากขึ้น บางคนนอนไม่หลับ การลาพักผ่อนจะ ช่วยเราได้ดังนี้ • กิจกรรมทดแทนการสูบบุหรี่ จะกระทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น • เมื่อเราไม่ได้ทำงาน ความเ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4457 2014/02/28 15:17:16 อาการที่เกิดขึ้นหลังเลิกสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์กับอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4457 มาฆบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4453 ยังเป็นอีกปีหนึ่งที่การดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนที่ไม่ปกตินัก วันมาฆบูชายังต้องทำบุญตักบาตรโดยมีการคุมเข้มจากเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในชายแดนใต้ ความแตกต่างของการนับถือศาสนาแท้จริงไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่ความโหดร้ายก็ยังมีอยู่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4453 2014/02/10 10:15:13 มาฆบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4453 รักที่ต้องสะสมความเชื่อใจกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4452 วันแห่งความรักเป็นวัฒนธรรมต่างชาติที่วัยรุ่นไทยรับเข้ามาเป็นค่านิยมที่แพร่ในช่วงเวลา 3 - 4 ทศวรรษ แต่ความหมายที่แท้จริงกลับแปรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในกลุ่มวัยรุ่นแต่ละกลุ่ม ตลอดจนผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาจากวัยรุ่นสมัยนั้นได้ให้ความหมายที่ต่างจากวัยรุ่นสมัยนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4452 2014/02/10 10:11:42 รักที่ต้องสะสมความเชื่อใจกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4452 มะเร็งกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4451 4 กุมภาพันธ์ เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการป่วยและการตายที่สำคัญของประชากรโลกและของประเทศไทยด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบำบัดรักษาจึงมีความพยายามศีกษาค้นคว้า ให้ความรู้ และให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงได้ด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4451 2014/02/10 10:10:08 มะเร็งกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4451 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4446 การจัดงานปีใหม่นั้นสามารถสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรม อย่างวันปีใหม่สากล 1 มกราคมซึ่งมีการสังสรรค์อย่างชัดเจน วันสงกรานต์ 13 เมษายน หรือวันตรุษจีน แม้จะมีการสังสรรค์แต่ก็ให้ความสำคัญกับญาติมิตร คนในครอบครัว ส่วนวันปีใหม่อิสลามนั้นจะไม่มีงานรื่นเริงใด ๆ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4446 2014/02/10 10:02:11 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4446 ความเชื่อ ความหวัง การปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4445 ความหวังในการดำเนินชีวิตเพื่อปรับตัวตลอดปีนี้ ซึ่งมีกระแสข่าวสารจากหลายแหล่งที่รับรู้รับฟังว่าปีนี้จะมีวิกฤตใหญ่ของประเทศเกิดขึ้นอีก หลายด้าน บางคนว่ากระทบต่อระดับประเทศ หรือส่งผลต่อสังคม รวมถึงสะเทือนกับตัวบุคคลและครอบครัว จึงเกิดความกังวลต่อตนเอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4445 2014/02/10 09:59:48 ความเชื่อ ความหวัง การปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4445 ก่อความไม่สงบยาวนาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4444 ครบรอบเหตุการณ์ใหญ่ก่อความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ 4 มกราคม 2547 รวม 9 ปีแล้ว จำนวนเหตุการณ์อาจลดลง แต่ความร้ายแรงยังคงสะสมบั่นทอนผู้คนในจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงคนไทยทั้งประเทศที่รับฟังข่าวร้าย ๆ มาตลอดหลายปี จนบางคน เริ่มบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4444 2014/01/10 08:35:09 ก่อความไม่สงบยาวนาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4444 ครูผู้ให้การเรียนรู้เพื่อปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4443 16 มกราคม วันครู ครูและอาจารย์ถือเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรต่อสุขภาพจิตที่สำคัญ ซึ่งงานสุขภาพจิตหลาย ๆ โครงการ คุณครูได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่นักเรียน ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะเป็นผู้เข้าถึงและเข้าใจกลุ่มคนกลุ่มนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4443 2014/01/10 08:33:23 ครูผู้ให้การเรียนรู้เพื่อปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4443 เด็ก ๆ และเยาวชนของชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4442 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2556 วันเด็กแห่งชาติ เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ เป็นพลังสำคัญที่จะพัฒนาชาติให้เจริญ ก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงต้องขยันศึกษาหาความรู้ ประพฤติตนให้เป็นคนดี มีความขยันขันแข็งในการทำงาน ตระหนักถึงอนาคตของตนและชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4442 2014/01/10 08:31:40 เด็ก ๆ และเยาวชนของชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4442 พระมหากรุณาธิคุณต่องานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4441 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทรงมีพระกรณียกิจในหลายแขนง โดยหนึ่งในนั้นคืองานสุขภาพจิต ทรงอุปถัมภ์หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตมานาน เช่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4441 2014/01/10 08:37:28 พระมหากรุณาธิคุณต่องานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4441 เริ่มต้นสร้างสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4440 ตั้งแต่ 1 มกราคมปีใหม่นี้ ทุกคนคงต้องการให้เป็นการเริ่มต้นที่จะทำสิ่งที่ดี จะปรับปรุงให้ดีขึ้น เรียนรู้อย่างเข้าใจกับสิ่งใหม่ทีจะเข้ามาในชีวิต ตระเตรียมให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของหลายสิ่งหลายอย่าง ตลอดจนอุปสรรคหรือปัญหาที่จะต้องแก้ไขและก้าวผ่านไปให้ได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4440 2014/01/02 08:06:31 เริ่มต้นสร้างสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4440 ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4439 เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่หลายคนใช้สุราเป็นเครื่องกระตุ้นให้มีความสนุกครื้นเครง การตระหนักถึงมหันตภัยของสุรา ลด ละ เลิกดื่มสุรา จะช่วยให้สังคมไทยฉลองปีใหม่ด้วยความสุขใจและปลอดภัยมากขึ้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4439 2014/01/02 08:04:51 ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4439 ทบทวนสุขทุกข์วันท้ายปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4438 ความสุขของวันใกล้สิ้นปีนี้เกิดขึ้นในหลายคน แต่ขอระลึกเสมอว่า ในช่วงเวลานี้ยังมีผู้ที่ทุกข์ใจ อยู่ใกล้ตัว แวดล้อมตัวเรา ความสุขที่มีเหล่านี้ควรแบ่งปันให้ผู้คนเหล่านั้นบ้าง จะเล็กน้อยเขาก็รู้สึกดีที่มีคนห่วงใย ใช้ช่วงเวลานี้เป็นแบบอย่าง แบ่งปันให้กับเด็ก ๆ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4438 2014/01/02 08:02:55 ทบทวนสุขทุกข์วันท้ายปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4438 พรสำคัญในวันปีใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4437 คนไทยเฝ้ารอพรสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินชีวิตของปีใหม่ จาก ส.ค.ส และพระราชดำรัสและพระราโชวาท ซึ่งทุกปีมีการเปิดเพลงพรปีใหม่ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ด้วย เนื้อเพลงให้พรที่เรียบง่าย เป็นพระอัจฉริยภาพที่คนไทยหวนนึกถึงอีกครั้ง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4437 2014/01/02 08:02:48 พรสำคัญในวันปีใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4437 ต้นแบบ แรงบันดาลใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4436 ผู้คนใฝ่หาแรงบันดาลใจ หากนึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหลายเรื่องหลายโครงการพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง รวมถึงพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และสำคัญสุด คือ พระบรมปฐมราชโองการ ประมวลออกมาจะเป็นแรงกระตุ้นที่ผลักดันคนไทยไปข้างหน้าได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4436 2013/12/24 15:43:41 ต้นแบบ แรงบันดาลใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4436 ราชประชานุเคราะห์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4435 การช่วยเหลือ อนุเคราะห์ ซึ่งกันและกัน ในยามประสบภัย โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ ทำให้นึกถึงพระราชกรณียกิจด้านนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั่นคือ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กิจกรรมที่บันทึกที่มาของมูลนิธิบ่งบอกถึงความห่วงใยของพระองค์ต่อชาวไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4435 2013/12/24 15:43:24 ราชประชานุเคราะห์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4435 ลืมเลือนกันแล้วหรือยัง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4434 ภาพเหตุการณ์ที่ควรสอนลูกหลานรุ่นใหม่ถึงแผ่นดินไหวโดยเฉพาะสึนามิที่ครั้งหนึ่งกระทบต่อชาวไทยหลายคนที่ประสบเหตุภัยธรรมชาตินี้ ซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งคราวในประเทศไทยที่จะเตือนความทรงจำอย่างต่อเนื่องแก่เด็กที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น 8 ปี เหมือนน้ำท่วมน้ำหลาก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4434 2013/12/24 15:43:14 ลืมเลือนกันแล้วหรือยัง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4434 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4433 แก้ไขปัญหาต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้แนวทางที่เป็นยุทธศาสตร์ที่เห็นภาพได้ชัดเจน และฟังดูเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้จากพระองค์ทรงนำติดตัวไปด้วยเสมอ การจดบันทึก การถ่ายภาพ การอ่านแผนที่ และการไตร่ถามผู้คนในพื้นที่ จึงเป็นหลักการสำคัญนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4433 2013/12/18 15:29:46 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4433 ทฤษฎีใหม่ การปรับตัวของเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4432 เกษตรกรเป็นกลุ่มคนใหญ่สุดของประเทศ การเกษตรเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตคนไทย พระองค์ทรงเข้าใจหลักนี้ ทรงเข้าไปหาอย่างกัลยาณมิตร ทรงแนะนำการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยทฤษฎีใหม่ที่พระองค์มีประสบการณ์มาตลอดชีวิต ใช้ในการปรับตัวของเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4432 2013/12/18 15:29:53 ทฤษฎีใหม่ การปรับตัวของเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4432 หลักความสามัคคีและความเพียร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4431 พื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมและการทำงาน คือ ความสามัคคีและความเพียร ตามแนวคิดของผู้คนอาจมีนิยามที่แตกต่างกัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องและคงเส้นคงวา เป็นคำพูดที่เรียบง่ายสำหรับประชาชนให้เข้าใจอย่างเห็นภาพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4431 2013/12/18 15:30:00 หลักความสามัคคีและความเพียร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4431 วันกีฬาแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4430 วงการกีฬาได้ถือเอาวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็น 'วันกีฬาแห่งชาติ' ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นตัวอย่างของการมุ่งมั่นฝึกฝนทั้งการประดิษฐ์และใช้กีฬาเสริมสร้างพระวรกาย พระองค์ทรงเป็นนักกีฬาแข่งขันเรือใบที่เอาพระทัยใส่ในทุกขั้นตอน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4430 2013/12/13 09:35:59 วันกีฬาแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4430 ปรับตัวเพื่อความพอเพียง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4429 สังคมไทยเป็นหมู่ชนที่เปิดกว้างในการยอมรับทุก ๆ สิ่งจากสังคมภายนอกประเทศ บางคนก็นำมาใช้เลย บางคนก็คิดทบทวนแล้วปรับใช้ บางคนก็คิดทำเสียใหม่ บางคนก็ฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งเดิม แล้วถ้าเป็นคุณจะยอมรับอย่างไร งานสุขภาพจิตจึงต้องการเห็นการปรับตัวเพื่อความพอเพียง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4429 2013/12/13 09:55:10 ปรับตัวเพื่อความพอเพียง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4429 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสู่สุขภาพจิตที่ยั่งยืน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4428 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ เป็นสิ่งที่ได้พัฒนาคน พัฒนาชุมชนไปทั่วทุกพื้นที่...ที่ที่ผู้ศึกษานำไปใช้ปฏิบัติแก่ตนเองและชุมชน ยังเป็นการขยายผลการศึกษาต่อ ๆ กันไป เป็นตัวอย่างการพัฒนาสุขภาพจิตที่น่าชื่นชม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4428 2013/12/13 09:54:13 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสู่สุขภาพจิตที่ยั่งยืน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4428 พระราชดำรัส แง่คิดสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4427 พระปฐมบรมราชโองการยังเป็นที่จดจำในใจของชาวไทย และยังมีพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสต่าง ๆ อีกมากมาย ที่พระราชทานให้ไว้ ใจความสำคัญนั้นสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ แนวคิดและแนวทาง ตัวอย่างและขั้นตอน เปรียบได้อย่างสุขุมลุ่มลึกและลึกซึ้งกินใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4427 2013/12/13 09:53:24 พระราชดำรัส แง่คิดสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4427 ดูแลผู้ป่วยมะเร็งและร่วมป้องกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4426 นานกว่า 40 ปีมาแล้วที่งานสาธารณสุขได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งนี้ยังมีมากขึ้นทุกปี และชนิดโรคร้ายนี้ก็เกิดขึ้นตามจุดสำคัญของร่างกายด้วย ส่วนงานสุขภาพจิตนั้นเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนได้ คือ การฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยให้มีกำลังใจต่อสู้โรค http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4426 2013/12/11 13:26:31 ดูแลผู้ป่วยมะเร็งและร่วมป้องกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4426 เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4425 เมื่อถึงเดือนธันวาคมในทุกปี คนไทยนึกถึงวันอันสำคัญยิ่งของประเทศ วันที่ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่รอชื่นชมพระองค์ผู้ที่ประชาชนเคารพรัก และเทิดทูน กล่าวถึงพระองค์ท่านอย่างสนิทใจว่า ในหลวงของเรา ทรงพระเจริญ และต้องการเห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดสักครั้ง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4425 2013/12/06 15:24:02 เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4425 ผูกพันกับในหลวง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4424 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยราชการได้กำหนดเป็นวันพ่อแห่งชาติเรื่อยมา อันเป็นโอกาสให้ประชาชนที่เสมือนลูกได้แสดงถึงความรัก เคารพ เทิดทูน ในหลวงของเรา ด้วยกิจกรรมการโบกและประดับธงดวงตราสัญลักษณ์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4424 2013/12/06 15:23:33 ผูกพันกับในหลวง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4424 วันพ่อแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4423 วันพ่อแห่งชาติเป็นวันหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงถึงความเคารพรักที่มีต่อพ่อ สำหรับพ่อส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกที่มีต่อลูกและครอบครัวมากนัก แต่เมื่อถามถึงสิ่งที่สำคัญในชีวิต พ่อตอบว่า ลูกและครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับพ่อ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4423 2013/12/06 15:24:42 วันพ่อแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4423 ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และร่วมป้องกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4422 1 ธันวาคม วันเอดส์โลกเพราะเป็นโรคที่แพร่ระบาดทั่วโลก การสร้างความเข้าใจและความเห็นใจกับผู้ติดเชื้อ HIV เป็นสิ่งสำคัญ งานสุขภาพจิตเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนี้จึงสร้างหลักสูตรการให้การปรึกษาสำหรับบุคลากรหน่วยต่าง ๆ ในโรงพยาบาลใช้วิธีการนี้ดูแลคนไข้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4422 2013/12/04 10:23:16 ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และร่วมป้องกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4422 วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4421 27 พฤศจิกายน และวันสถาปนาการสาธารณสุขนี้ มีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพด้วยการเน้น "สร้างสุขภาพ" มากกว่า "ซ่อมสุขภาพ" ซึ่งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการระบบสุขภาพได้ โดยถือว่าเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน และเพื่อทุกคน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4421 2013/12/04 10:21:45 วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4421 ทรงเป็นผู้เชิดชูคุณธรรมความดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4420 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นผู้สืบสานพระพุทธศาสนา และเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งนี้ เพื่อป้องกันความแตกแยกสามัคคีในหมู่สงฆ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างอดีต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4420 2013/11/18 10:47:28 ทรงเป็นผู้เชิดชูคุณธรรมความดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4420 วันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4418 20 พฤศจิกายน เป็นวันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล เพื่อต้องการประชาชนในประเทศต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และได้ร่วมกันพิทักษ์สิทธิเด็กอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตามที่ได้ลงสัตยาบันร่วมกัน สำหรับไทยนั้นการใส่ใจดูแลเด็กยังมีอุปสรรค ปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4418 2013/11/18 10:46:25 วันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4418 วันลอยกระทง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4417 17 พฤศจิกายนนี้ วันลอยกระทง เป็นวันระลึกถึงคุณค่าแห่งสายน้ำ และการแสดงออกทางวัฒนธรรมไทยแห่งงานรื่นเริงกับการบูชาทางศาสนา แต่งานสุขภาพจิตได้รณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหาที่ตามมาจากความสนุกสนานที่เลยเถิดทั้งเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุ และความรุนแรง จึงควรเตรียมตัวไว้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4417 2013/11/18 10:45:09 วันลอยกระทง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4417 สันติภาพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4416 17 พฤศจิกายน วันสันติภาพโลก อันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา ซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับความสงบ เพราะให้พละกำลังแก่มนุษย์ก้าวออกมาจากสิ่งที่มีขีดจำกัดเพื่อเปิดประตูไปสู่มุมมองที่กว้างไกล ทำให้ได้พบกับความรัก ความบริสุทธิ์ ความปิติสุข และปัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4416 2013/11/18 10:46:02 สันติภาพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4416 วันเบาหวานโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4415 14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก ซึ่งถือเป็นโรคเรื้อรังสำคัญที่งานสาธารณสุขดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป็นโรคเรื้อรังและมีภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อจิตใจผู้ป่วยและญาติ งานสุขภาพจิตจึงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วยและญาติในการบำบัดรักษา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4415 2013/11/14 14:25:04 วันเบาหวานโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4415 ทรงเป็นผู้เชิดชูคุณธรรมความดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4414 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นผู้สืบสานพระพุทธศาสนา และเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งนี้ เพื่อป้องกันความแตกแยกสามัคคีในหมู่สงฆ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างอดีต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4414 2013/11/08 09:37:44 ทรงเป็นผู้เชิดชูคุณธรรมความดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4414 วันคนพิการแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4413 9 พฤศจิกายนนี้ วันคนพิการแห่งชาติ ซึ่งเป็นเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนที่กำหนดขึ้นให้ตระหนักในการให้ความสำคัญและช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น วงการสุขภาพจิตถือว่าผู้พิการจำเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้และฟื้นฟู ให้อยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4413 2013/11/08 09:30:02 วันคนพิการแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4413 วันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4412 1 พฤศจิกายน เป็นวันกำเนิดงานจิตเวช โดยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 กรมสุขภาพจิตจึงกำหนดให้วันที่ 1-7 พฤศจิกายน เป็นวันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวชให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกันได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4412 2013/11/08 09:31:30 วันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4412 การออมแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4411 การออมคือหนทางการปรับตัวทางสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลต่อสุขภาพจิตระดับบุคคลอย่างมาก เห็นได้จากช่วงวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจแรง ๆ ของไทยหนที่ผ่านมาไม่นาน ผู้ที่มีการออมดีจะมีสุขภาพจิตดี เป็นสิ่งชี้วัดการบริหารเงินรวมถึงทรัพย์ที่มีมูลค่า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4411 2013/11/08 09:22:49 การออมแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4411 ทรงเป็นผู้เชิดชูคุณธรรมความดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4410 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นผู้สืบสานพระพุทธศาสนา และเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งนี้ เพื่อป้องกันความแตกแยกสามัคคีในหมู่สงฆ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างอดีต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4410 2013/11/08 09:38:24 ทรงเป็นผู้เชิดชูคุณธรรมความดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4410 ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์งานจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4409 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยเป็นวันน้อมเกล้าสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่องานจิตเวช ที่เจริญก้าวหน้าจนเป็นงานสุขภาพจิตเทียบเท่าสากลในโลกด้วยทรงคาดการณ์ไกลของพระองค์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4409 2013/10/22 12:47:51 ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์งานจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4409 ทรงเป็นผู้เข้าถึงงานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4408 21 ตุลาคม เป็นวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โดยเป็นวันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่องานสุขภาพจิต ถึงแม้พระองค์ทรงงานหลายด้าน แต่ด้วยงานที่พระองค์ทรงดำริและพัฒนานั้นส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4408 2013/10/22 12:48:52 ทรงเป็นผู้เข้าถึงงานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4408 สุขภาพจิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4406 10 ตุลาคมของทุกปี กว่า 100 ประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพจิต และผลักดันการลงทุนต่อการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช สำหรับการรณรงค์ปี 2556 นี้ เน้นหัวเรื่อง MENTAL HEALTH AND OLDER PEOPLE http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4406 2013/10/22 12:40:08 สุขภาพจิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4406 คัดกรองโรคซึมเศร้า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4405 8 ตุลาคม ถือเป็นวันคัดกรองโรคซึมเศร้าประเทศไทย ด้วยคนไทยป่วยด้วยโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับทุกวัย โดยประมาณการว่าจะเป็นภาระโรคอันดับสี่ ซึ่งคนไทยป่วยประมาณ 3 ล้านกว่าคน คิดเป็นร้อยละ 5 ในจำนวนนี้คิดที่จะไปรักษาเพียงร้อยละ 11 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4405 2013/10/22 12:40:33 คัดกรองโรคซึมเศร้า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4405 กิจกรรมสูงอายุเลิกล้างการทำงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4404 การพบปะ ทำงานอดิเรก ออกกำลัง ท่องเที่ยว เลี้ยงหลาน ถือเป็นกิจกรรมที่นิยมในหมู่ผู้สูงอายุที่เลิกล้างการทำงานหรือเกษียณไป การดำเนินการของชมรมผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตหลังพากเพียรทำงานอย่างภาคภูมิมาตลอดหลาย ๆ ปี เพื่อครอบครัว ตนเอง และสังคม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4404 2013/10/22 12:28:39 กิจกรรมสูงอายุเลิกล้างการทำงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4404 คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี สำหรับผู้ปกครอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4403 คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี สำหรับผู้ปกครอง เป็นหนังสือสำหรับสงเสริมพัฒนาการเด็กด้านการเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การช่วยเหลือตัวเองและสังคม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4403 2013/09/18 10:19:32 คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี สำหรับผู้ปกครอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4403 วันเริ่มปีงบประมาณใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4402 วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี คือ วันเริ่มปีงบประมาณใหม่ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องทำการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดภาพของเป้าหมายที่ชัดเจน ที่บุคลากรในหน่วยงานนำไปทำงานให้ประสบผลสำเร็จได้ สอดคล้องกับงบลงทุน เวลา และทรัพยากร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4402 2013/10/22 12:27:23 วันเริ่มปีงบประมาณใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4402 วันสิ้นสุดปีงบประมาณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4401 30 กันยายน วันสิ้นสุดปีงบประมาณ หลายหน่วยงานหลายองค์กรคงต้องเร่งสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณนี้ ผู้ที่สรุปผลก็จะมีความกดดันในเรื่องเวลาที่ถูกเร่งรัดมา อันเป็นตัวชี้วัดการทำงานของบุคลากรด้วย ความกดดันนี้ก็อาจทำให้เสียสุขภาพจิตได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4401 2013/10/22 12:27:31 วันสิ้นสุดปีงบประมาณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4401 วางแผนวัยเกษียณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4400 เมื่อย่างเข้าสู่เดือนกันยายน หลายท่านที่กำลังจะเกษียณอาจเริ่มนับถอยหลังถึงวันนั้นที่รอคอย ซึ่งจะได้ทำในสิ่งที่ได้วางแผนไว้ตลอดในการทำงานที่ผ่านมา หรืออาจใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำงานที่ให้บรรลุเป้าหมายแล้วค่อยมาวางแผนการใช้ชีวิตหลังจากนั้นต่อไปเพื่อความสุข http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4400 2013/09/23 10:55:17 วางแผนวัยเกษียณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4400 วันหัวใจโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4399 29 กันยายน 2556 วันหัวใจโลก มนุษย์มีอวัยวะที่สำคัญอย่างหัวใจที่ทำงานมาตลอดชีวิต หากมนุษย์ละเลยไม่ใส่ใจสุขภาพ ก็เท่ากับบั่นทอนการทำงานของหัวใจไปเรื่อย ๆ หากมนุษย์ที่มีหัวใจพิการมาแต่กำเนิด หรือมีความผิดปกติของหัวใจ มนุษย์คงไม่ตระหนักใส่ใจสุขภาพอย่างจริงจัง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4399 2013/09/23 11:43:50 วันหัวใจโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4399 วันมหิดลและวันอัลไซเมอร์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4398 24 กันยายน วันมหิดล สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) ได้ทรงวางรากฐานการแพทย์แผนปัจจุบันและงานสาธารณสุขไว้มาหลายทศวรรษแล้ว สร้างคุณภาพชีวิตคนไทยเกิดความมั่นคงยั่งยืนในหลาย ๆ ด้านแก่ราษฎรและประชาชน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4398 2013/09/23 11:18:21 วันมหิดลและวันอัลไซเมอร์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4398 เยาวชนห่างไกลยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4397 วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน วันนี้พวกเขายังต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติด เป็นสิ่งที่สังคมต้องร่วมเข้าใจ คนทำงานกับเขาต้องเข้าถึง จึงสามารถพัฒนาให้เขาเดินไปถูกทางได้ ไปพร้อมกับเพื่อนของพวกเขาที่อยู่ในอายุและวัยเดียวกัน รุ่นพี่รุ่นน้องกันต้องช่วยเหลือกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4397 2013/09/16 09:31:28 เยาวชนห่างไกลยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4397 พิพิธภัณฑ์ไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4395 ๑๙ กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของผู้คน สำหรับประเทศไทยนั้นมีพิพิธภัณฑ์หรืออุทยาน/ศูนย์การเรียนรู้หลาย ๆ แห่งที่น่าสนใจ การส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมเรียนรู้ ณ งานพิพิธภัณฑ์ทั้งรัฐและเอกชน ย่อมสร้างประโยชน์ได้มากหลาย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4395 2013/09/23 11:16:31 พิพิธภัณฑ์ไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4395 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตและ World Congress of Asian Psychiatry http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4393 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 12 และการประชุม World Congress of Asian Psychiatry ครั้งที่ 4 ได้ออกจดหมายข่าว หรือ Newsletter ในการประชุมของวันรุ่งขึ้นเพื่อแจ้งให้คนทั่วไปได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวในการประชุมสื่อสารไปแบบสาธารณะ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4393 2013/09/13 09:01:52 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตและ World Congress of Asian Psychiatry http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4393 ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4392 ทุกวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญคือ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) โดยประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ. 2003 (ซึ่งก็ตรงกับปี พ.ศ. 2546 ของไทย) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4392 2013/09/02 08:43:04 ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4392 ปฐมพยาบาลโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4391 8 กันยายน วันปฐมพยาบาลโลก (World First Aid Day) ซึ่งองค์การกาชาดสากล ได้กำหนดไว้ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการปฐมพยาบาลและพัฒนาต่อเนื่อง จนมีความสามารถ มีความมั่นใจในการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4391 2013/09/13 09:02:33 ปฐมพยาบาลโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4391 การรู้หนังสือ การศึกษานอกโรงเรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4390 วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียน 8 กันยายน การอ่านออกเขียนได้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสื่อสารให้เข้าใจกัน หากผู้ใดไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็จะเสียเปรียบในการปรับตัวเข้าสังคม การศึกษานอกโรงเรียนจึงเป็นหนทางหนึ่งช่วยผู้ไม่รู้หนังสือ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4390 2013/09/13 09:02:39 การรู้หนังสือ การศึกษานอกโรงเรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4390 ต่อต้านคอรัปชั่นเพื่อสุขภาพจิตสังคมที่เปลี่ยนแปลง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4389 วันที่ 6 กันยายนของทุกปี วันต่อต้านคอรัปชั่น ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยความร่วมมือของภาคเอกชนและประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยการแสดงพลัง ไม่ล้าหลังจากประเทศที่พัฒนาแล้วหรือแม้แต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนก็ตามที่พัฒนารูปแบบการต่อต้านคอรัปชั่นไปมากแล้ว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4389 2013/09/02 08:49:56 ต่อต้านคอรัปชั่นเพื่อสุขภาพจิตสังคมที่เปลี่ยนแปลง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4389 สืบนาคะเสถียร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4388 วันสืบนาคะเสถียร 1 กันยายน ความตายที่แลกกับการตื่นตัวรักษาป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อพื้นป่าธรรมชาติ ผู้เสียสละชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายบางครั้งกลับได้รับการเชิดชูยกย่อง แต่การฆ่าตัวตายเพื่อหนีบางสิ่งหรือโทษตัวเองบางอย่างนั้นไม่ได้รับเกียรตินั้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4388 2013/09/02 08:33:10 สืบนาคะเสถียร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4388 การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4387 ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4387 2013/09/02 08:30:00 การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4387 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4386 เดือนนี้งานสุขภาพจิตและจิตเวชนั้นมีการจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 12 และการประชุม World Congress of Asian Psychiatry ครั้งที่ 4 เช่นกัน ในระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2556 โดยมีหัวเรื่องว่า ชาวเอเชียร่วมใจเพื่อสุภขาพจิตที่ดีกว่า Asian Coll http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4386 2013/08/19 09:11:38 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4386 วิทยาศาสตร์แห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4385 ๑๘ สิงหาคม วันและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนที่จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนคนไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4385 2013/08/19 08:49:50 วิทยาศาสตร์แห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4385 ของขวัญสำหรับแม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4382 'แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง...' เพลงนี้ถือเป็นเพลงที่มอบให้กับคุณแม่ทุกคนและมีความหมายที่ซาบซึ้งถึงความความรักของแม่ที่มีต่อลูก ซึ่งได้ยินเพลงนี้ทีไรน้ำตาแห่งความซาบซึ้งก็จะไหลคลอเบ้าทุกครั้งไป เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมนี้ คุณทำเพื่อแม่อย่างไร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4382 2013/08/03 10:25:23 ของขวัญสำหรับแม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4382 ภูมิปัญญาพื้นบ้าน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4380 9 สิงหาคม วันภูมิปัญญาพื้นบ้านโลก ขณะนี้ภูมิปัญญาพื้นบ้านถือเป็นสิ่งที่ยอมรับในโลกแล้ว ซึ่งน่าภูมิใจที่ประเทศไทยมีภูมิปัญญาพื้นบ้านท้องถิ่นที่หลากหลาย สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ สร้างรายได้ สร้างความสุข ให้ผู้คนทุก ๆ วัยในท้องถิ่นมีสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4380 2013/08/19 08:48:58 ภูมิปัญญาพื้นบ้าน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4380 ละศีลอด ฮารีรายอ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4379 พี่น้องชาวมุสลิมมีการเฉลิมฉลองอีดุลฟิฏริหรือวันศาสนาอีดเล็ก โดยเดินทางกลับภูมิสำเนาของตน มาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน ได้พบปะเยี่ยมเยียนพ่อแม่ สังสรรค์กับญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่อจะได้ขออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา และร่วมบริจาคทานแก่คนยา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4379 2013/08/19 08:54:31 ละศีลอด ฮารีรายอ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4379 สื่อสารกับการปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4377 4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ แม้เทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวไปไกล แต่การใช้คำพูดหรือภาษา การสังเกตอากัปกิริยา การแปลความหมาย ยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร และยังเป็นจำเป็นในการปรับตัวของบุคคลและสังคม ทุกวันนี้มีการใช้ช่องทางสื่อสารหลากหลายรูปแบบ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4377 2013/08/03 10:14:37 สื่อสารกับการปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4377 สตรีกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4376 1 สิงหาคม วันสตรีไทย ด้วยความเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ เพศ ณ ปัจจุบันนี้ ถือว่ามีความเท่าเทียมกัน สังคมเปิดโอกาสให้แสดงออกได้เกือบทุก ๆ ด้าน ความเป็นผู้หญิงในสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความสำคัญเรื่อยมา แล้วแต่บทบาทของสตรีผู้นั้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4376 2013/08/03 10:12:14 สตรีกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4376 พูดเขียนให้เป็นไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4375 ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ประเทศไทยมีภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์การติดต่อสื่อสาร ปัจจุบันทั้งการพูดและการเขียนส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทย ส่วนหนึ่งเพื่อสื่อความหมายทางสุขภาพจิตได้โดยตรงด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4375 2013/07/29 08:00:51 พูดเขียนให้เป็นไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4375 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4373 ปัญหาจากการดื่มสุรามีมากและซับซ้อน คนไทยจำนวนมากที่ดื่ม และไม่น้อยที่ดื่มหนักจนติด การลดปัญหาการดื่ม จึงต้องมีมาตรการหลายอย่างเสริมมากขึ้นเพื่อให้ได้ผล การรณรงค์ก็เป็นมาตรการที่ควรทำอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงได้มีมติให้ช่วงเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4373 2013/07/19 14:22:13 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4373 เข้าพรรษาใช้กำหนดเป็นสัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4372 เข้าพรรษาได้ถูกใช้กำหนดเป็นช่วงวันทำสัญญาต่าง ๆ เช่น งด-เลิกเหล้า งดสูบ-เลิกบุหรี่ ลดความอ้วนก็ยังรณรงค์ จึงเป็นวันสำคัญของชาวพุทธใช้เป็นจุดเริ่ม นอกจากพระภิกษุสงฆ์ต้องจำพรรษาอยู่ในวัดเพื่อเป็นการลดทุกข์ที่ได้กระทำโดยไม่ได้ตั้งใจของสงฆ์ที่เดินย่ำพืชผล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4372 2013/07/24 13:48:00 เข้าพรรษาใช้กำหนดเป็นสัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4372 วันอาสาฬหบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4371 ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 นี้ ตรงกับวันที่ 22 กรกฎาคม มีกิจกรรมการทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4371 2013/07/19 09:51:10 วันอาสาฬหบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4371 วันประชากรโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4370 11 กรกฎาคม วันประชากรโลก ไทยเป็นสมาชิกของสหประชาชาติที่มีประชากรที่พอเหมาะพอควรได้ ทำให้มีทรัพยากรพอเพียงกับประชาชนชาวไทยทุกระดับอายุได้ระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับประเทศที่มีจำนวนประชากรมาก ๆ แล้ว ไทยจึงบริหารจัดการด้านประชากรได้มั่นคง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4370 2013/07/19 09:53:08 วันประชากรโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4370 เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4369 เริ่มต้นของเดือนรอมฎอนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิมในเดือนนี้ที่มีกิจกรรมการถือศีลอด การอ่านอัลกุรอาน และการละหมาด เพื่อให้ชาวมุสลิมต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน และระลึกถึงอัลกุรอานที่ 'อัลลอฮ์' ได้ประทาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4369 2013/07/19 13:42:10 เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4369 สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4368 เนื่องด้วยอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานของแรงงานไทยมีความเสี่ยงมาก จึงต้องมีการรณรงค์ให้ผู้บริหาร/เจ้าของธุรกิจควรตระหนักและสร้างกระบวนการทำงานทีลดความเสี่ยงต่อลูกจ้างในทุก ๆ กรณี แม้แต่ด้านสุขภาพจิต ที่มีผลต่อความปลอดภัยในการทำงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4368 2013/07/05 08:17:25 สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4368 เทคนิคการดูแลลูกวัยรุ่นติดเกมส์เบื้องต้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4365 เด็กเล่นเกมหลายคนใช้การเล่นเกมเพื่อหนีสิ่งที่เป็นอยู่ (โลกความเป็นจริง) ไปสู่ โลกที่อยากเป็น (ในเกม) เล่นแบบจริงจัง จนส่งผลเสียทำให้เด็กคนนั้นผลักตนเองออกจากสังคมมากขึ้น ทำให้ยิ่งเป็นปัญหาครอบครัว การเรียน และการคบเพื่อน ทั้งๆ ที่ปัญหาเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4365 2013/07/05 08:11:33 เทคนิคการดูแลลูกวัยรุ่นติดเกมส์เบื้องต้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4365 วัยรุ่นกับยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4364 สำหรับปัญหายาเสพติดนั้น กลุ่มที่มีผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมากกว่ากลุ่มอื่นคือกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะการแพร่ระบาดไปสู่เยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียน และสาเหตุก็มาจากการถูกเพื่อนชักชวนให้ลองนั่นเอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4364 2013/06/19 08:24:57 วัยรุ่นกับยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4364 ไอโอดีนกับไอคิว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4363 ปัญหาการขาดไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่กระทบต่อสติปัญญาเด็กไทยและการเกิดโรคคอพอก ปัจจุบันนโยบายรัฐขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนทำการเสริมไอโอดีนในเกลือและซอสปรุงรสต่าง ๆ ทั้งน้ำปลาและซีอิ้วที่เข้าถึงครัวเรือนประชาชนมากที่สุดเพื่อป้องกันปัญหานี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4363 2013/06/19 08:11:46 ไอโอดีนกับไอคิว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4363 วันผู้บริจาคโลหิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4362 การมอบโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ในปัจจุบันมีความจำเป็น ด้วยสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และองค์การอนามัยโลก กำหนดให้ 14 มิถุนายน เป็น วันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อให้เป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก คนไทยจำนวนไม่น้อยก็ได้ทำ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4362 2013/06/19 08:22:07 วันผู้บริจาคโลหิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4362 แรงงานเด็ก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4361 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและอีกหลายหน่วยงานร่วมกันจัดงาน 'วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก' เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะขจัดการใช้แรงงานเด็ก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4361 2013/06/11 07:55:34 แรงงานเด็ก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4361 วันสิ่งแวดล้อมโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4358 วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ด้วยวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกมีผลกระทบต่อกัน ความกังวลผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สภาพน้ำ ภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต หากยิ่งคิดใคร่ครวญว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้ว จะส่งผลเสียด้านสุขภาพจิตด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4358 2013/06/03 08:52:29 วันสิ่งแวดล้อมโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4358 สื่อสิ่งพิมพ์สุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4357 เทคโนโลยีการพิมพ์มีส่วนช่วยการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเป็นอย่างยิ่ง โดยพัฒนาการเรียนรู้สุขภาพจิตของคนไทยให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมอีกแนวทางหนึ่ง จนปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ของงานสุขภาพจิตมีมากมายที่ประชาชนทั้วไป ผู้ปฏิบัติ และนักวิชาการสามารถเข้าถึงได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4357 2013/06/03 08:52:19 สื่อสิ่งพิมพ์สุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4357 เจริญด้วยการดื่มนม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4356 ด้วยคณะกรรมการ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันรณรงค์การดื่มนมสากล (World Milk Day) เพื่อให้ประชาชนในประเทศทั่วโลกเห็นความสำคัญกับการดื่มนมให้มากขึ้น โดยปัจจุบันคนไทยดื่มนมเพียง 14-15 ลิตรต่อคนต่อปี จึงควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ทุกปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4356 2013/06/03 08:52:12 เจริญด้วยการดื่มนม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4356 วันงดสูบบุหรี่โลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4355 องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขไทยเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนไม่ว่าจะผู้สูบบุหรี่หรือผู้ที่ไม่สูบก็ตาม จึงได้จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เพื่อให้มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่อันเกิดจากควันบุหรี่ที่ถูกเผา/พ่นออกมา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4355 2013/05/29 08:42:52 วันงดสูบบุหรี่โลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4355 วันสุขบัญญัติแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4354 28 พฤษภาคม ถูกกำหนดให้เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ สืบเนื่องด้วยวันนี้ในปี พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบอนุมัติสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยประกาศให้ดำเนินการเผยแพร่แก่ประชาชน ด้วยการรณรงค์ต่อเนื่องทุกปีให้เกิดความตระหนักและปลูกฝังให้คนรุ่นต่อๆ ไปปฏิบัติตาม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4354 2013/05/29 08:42:30 วันสุขบัญญัติแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4354 วันวิสาขบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4353 วันวิสาขบูชาเป็นวันศาสนาที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก โดยเข้าร่วมจัดพิธีทำบุญใหญ่ และกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลและรำลึกถึงพระพุทธเจ้า ซึ่งนิยมที่สุดคือ ทำบุญตักบาตร ถือศีล ฟังธรรม ปล่อยนก ปล่อยปลา และเวียนเทียนรอบอุโบสถ์ ถวายเป็นพุทธบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4353 2013/05/21 11:17:56 วันวิสาขบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4353 สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4352 22 พฤษภาคม เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งต่างก็เป็นวันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อมนุษย์ในการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในธรรมชาติจึงควรให้ความสำคัญและดูแลต้นไม้และสิ่งมีชีวิตที่เป็นคุณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4352 2013/05/20 08:18:30 สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4352 ความดันโลหิตสูงกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4350 17 พฤษภาคม เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก โดยปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นและป่วยด้วยโรคนี้มากกว่าพันล้านคน สำหรับประเทศไทยประมาณการกันว่ามีจำนวนถึง 11 ล้านคน ซึ่งโรคนี้จะนำไปสู่โรคอื่น ๆ ที่ร้ายแรงอีกหลายโรค สำหรับงานสุขภาพจิตโรคนี้ก็มีอิทธิพลต่อบุคคลและครอบคร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4350 2013/05/14 15:26:37 ความดันโลหิตสูงกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4350 สุขภาพจิตในตอนเปิดเทอม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4349 สถานศึกษาหลายแห่งเปิดภาคเรียนมาหลายวันแล้ว บางแห่งก็กำลังจะเปิดการเรียนการสอนกันในช่วงกลางเดือนหรือไม่ก็ปลายเดือนนี้ สถาบันอุดมศึกษาก็จะเปิดเทอมในต้นเดือนหน้าก็มี ความเปลี่ยนแปลงกับการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานที่แห่งใหม่ ผู้เรียนจึงต้องปรับตัวให้ได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4349 2013/05/10 15:01:01 สุขภาพจิตในตอนเปิดเทอม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4349 สุขภาพจิตครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4348 15 พฤษภาคม วันสากลว่าด้วยครอบครัว กลุ่มทางสังคมแหล่งแรกของผู้คนวัยเด็กในการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและเอาชีวิตให้อยู่รอดได้ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมได้กล่าวถึงหลายพฤติกรรมที่เด็กจะซึมซับและเลียนแบบจากพ่อแม่ คนในครอบครัว อันสะท้อนภูมิหลังการอบรมเลี้ยงดูได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4348 2013/05/14 15:28:25 สุขภาพจิตครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4348 วันพยาบาลสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4347 12 พฤษภาคม เป็นวันพยาบาลสากล กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่มีจำนวนมากที่สุด ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันปัญหาสุขภาพ บำบัดรักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ถ้วนทั่วกันของประชาชนไทย เช่นเดียวกับสุขภาพจิตที่พยาบาลก็มีบทบาทมากเช่นกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4347 2013/05/07 08:39:22 วันพยาบาลสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4347 ปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4346 10 พฤษภาคม ถูกกำหนดให้เป็นวันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เนื่องด้วยอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานของแรงงานไทยมีความเสี่ยงมาก จึงต้องมีการรณรงค์ให้ผู้บริหาร/เจ้าของธุรกิจจะต้องตระหนักและสร้างกระบวนการทำงานทีลดความเสี่ยงต่อลูกจ้างในทุก ๆ กรณี แม้แต่ด้านสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4346 2013/05/02 14:24:21 ปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4346 วันกาชาดสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4345 วันกาชาดสากล เกิดขึ้นภายใต้แรงผลักดันของ ญัง อังรี ดูนังต์ (Jean Henri Dunant) นายธนาคารชาวสวิสเซอร์แลนด์ หลังจากที่เขาได้พบเห็นเหตุการณ์อันน่าสลดใจ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2402 โดยเกิดการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกองกำลังทหารของฝรั่งเศสร่วม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4345 2013/05/02 14:20:36 วันกาชาดสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4345 แรงงานไทยกับค่าครองชีพสูงรายจ่ายเพิ่มสวัสดิการลด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4344 วันที่ 1 พฤษภาคม ถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติสำหรับแรงงานไทย ในปีนี้พบว่าภาวะหนี้สินเป็นปัญหารุนแรง ยิ่งมีรายได้สูงหนี้สินยิ่งมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตแรงงานไทยอย่างมากด้วย ความต้องการแรงงานไทย ยังรอการตอบสนองจากภาครัฐ หนึ่งในนั้น คือ สุขภาพจิตแรงงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4344 2013/05/02 14:51:52 แรงงานไทยกับค่าครองชีพสูงรายจ่ายเพิ่มสวัสดิการลด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4344 Admissions กับสุขภาพจิตผู้เรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4340 เข้าสู่ช่วงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง (Admissions) โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งใช้ผลการเรียน (GPAX) ผลการสอบ (O-NET,GAT) ผลการทดสอบ (PAT) และผลการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกนี้มีผลต่อสุขภาพจิตผู้สมัครเพียงใด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4340 2013/04/22 09:46:54 Admissions กับสุขภาพจิตผู้เรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4340 สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4339 ประโยคสองประโยคที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่ในการสมัครเข้าหรือสอบเข้าสถานศึกษาที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นความต้องการของใคร หากเป็นของพ่อแม่ ท่านจึงควรมีการบอกกล่าวประโยคนี้ด้วยเสมอ หากมีจับสลากด้วยแล้ว จึงสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาควรเชิญพ่อแม่เป็นผู้จับดีกว่า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4339 2013/04/22 09:46:45 สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4339 ระวังอันตรายในวันสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4338 สิ่งที่เป็นอันตรายในช่วงเทศกาล เช่น อุบัติเหตุในการเดินทาง การทะเลาะทำร้ายกัน ซึ่งบางครั้งมีเหตุมาจากสุราและสารเสพติด รวมถึงการแต่งกายไม่เหมาะสมของวัยรุ่นหญิง เป็นข่าวให้รับรู้กันมาหลายปีแต่การแก้ไขปัญหาที่ตัวบุคคลกับไม่ดีขึ้นเลย เพราะขาดความตระหนักนี่เอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4338 2013/04/22 09:47:32 ระวังอันตรายในวันสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4338 เมื่อถึงสงกรานต์คือวันครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4337 เมื่อถึงวันหยุดสงกรานต์ที่หยุดต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ผู้คนต่างมีแผนการเดินทางกลับบ้านสู่ภูมิลำเนาและส่วนหนึ่งท่องเที่ยวเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน แต่ต้องไม่ลืมหลักในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ง่าย ๆ สำหรับครอบครัว คือ ใช้หลัก 5 อ. http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4337 2013/04/10 11:19:39 เมื่อถึงสงกรานต์คือวันครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4337 เทศกาลสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4336 หากถามถึงสงกรานต์คนไทยนึกถึงสิ่งใด คำตอบแรกสำหรับผู้คนสมัยนี้ คือ ความสนุกในการเล่นน้ำกัน มีจำนวนน้อยที่เข้าใจแก่นแท้ของสงกรานต์ ตรงที่เป็น 'วันครอบครัว' เป็นโอกาสที่คนทุกวัยต่างมาพบปะกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงถึงสัมพันธภาพที่มีต่อกันของญาติและมิตรสหาย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4336 2013/04/10 11:06:54 เทศกาลสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4336 13 เมษายน จากวันผู้สูงอายุสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4335 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดว่าประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 และสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ 7 แสดงว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ในปี 2550 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สภาวะนี้แล้ว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4335 2013/04/10 11:05:24 13 เมษายน จากวันผู้สูงอายุสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4335 วันพาร์กินสันโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4334 โรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease) เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจะเคลื่อนไหวได้น้อยลง ช้าลง และสั่น ในระยะท้ายของโรคจะมีอาการสมองเสื่อมร่วมด้วย งานสุขภาพจิตผู้สูงอายุจึงได้พยายามจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพจิตสูงอายุขึ้นสำหรับญาติหรือผู้สูงอายุ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4334 2013/04/10 11:03:39 วันพาร์กินสันโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4334 วันอนามัยโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4332 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) เป็นองค์กรของสหประชาชาติที่จัดตั้งขึ้นจากประชากรของโลกได้ถูกภัยคุมคามจากโรคระบาดต่าง ๆ ซึ่งวันอนามัยโลกนี้ WHO ได้กำหนดประเด็นปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ อันเกิดจากปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้อง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4332 2013/04/10 11:33:32 วันอนามัยโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4332 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4327 วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ บุคลากรที่ทำหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4327 2013/04/10 10:42:15 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4327 ช้าง สัตว์ใหญ่ที่ปรับสภาพจิตใจคนเรา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4325 วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันช้างไทย เพื่อช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจ รัก หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น โดยช้างก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้คนเรามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นได้หากใกล้ชนิด โดยเฉพาะเด็กกับลูกช้าง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4325 2013/03/14 10:27:47 ช้าง สัตว์ใหญ่ที่ปรับสภาพจิตใจคนเรา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4325 วันสตรีสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4324 วันสตรีสากล (International Women's Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่ง เป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด จะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมอีกด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4324 2013/03/04 12:05:34 วันสตรีสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4324 วันนักข่าว วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4323 5 มีนาคมของทุกปี เป็นวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยขึ้นมากว่า 57 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2498) นักข่าวถือเป็นผู้ให้ประสบการณ์ด้านสุขภาพจิตสังคม โดยถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปสู่อีกหลายคน และจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกหลายสังคม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4323 2013/03/04 12:35:02 วันนักข่าว วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4323 วันมาฆบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4320 ยังเป็นอีกปีหนึ่งที่การดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนที่ไม่ปกตินัก 25 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา ต้องทำบุญตักบาตรโดยมีการคุมเข้มจากเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในชายแดนใต้ ความแตกต่างของการนับถือศาสนาแท้จริงไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่ความโหดร้ายใน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4320 2013/03/04 10:01:53 วันมาฆบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4320 รักที่ต้องสะสมความเชื่อใจกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4318 วันแห่งความรักเป็นวัฒนธรรมต่างชาติที่วัยรุ่นไทยรับเข้ามาเป็นค่านิยมที่แพร่ในช่วงเวลา 3 - 4 ทศวรรษ แต่ความหมายที่แท้จริงกลับแปรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในกลุ่มวัยรุ่นแต่ละกลุ่ม ตลอดจนผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาจากวัยรุ่นสมัยนั้นได้ให้ความหมายที่ต่างจากวัยรุ่นสมัยนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4318 2013/02/04 09:10:59 รักที่ต้องสะสมความเชื่อใจกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4318 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4317 การจัดงานปีใหม่นั้นสามารถสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรม อย่างวันปีใหม่สากล 1 มกราคมซึ่งมีการสังสรรค์อย่างชัดเจน วันสงกรานต์ 13 เมษายน หรือวันตรุษจีน แม้จะมีการสังสรรค์แต่ก็ให้ความสำคัญกับญาติมิตร คนในครอบครัว ส่วนวันปีใหม่อิสลามนั้นจะไม่มีงานรื่นเริงใด ๆ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4317 2013/02/04 16:05:19 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4317 มะเร็งกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4316 4 กุมภาพันธ์ เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการป่วยและการตายที่สำคัญของประชากรโลกและของประเทศไทยด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบำบัดรักษาจึงมีความพยายามศีกษาค้นคว้า ให้ความรู้ และให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงได้ด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4316 2013/02/04 09:10:48 มะเร็งกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4316 ครูผู้ให้การเรียนรู้เพื่อปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4309 16 มกราคม วันครู ครูและอาจารย์ถือเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรต่อสุขภาพจิตที่สำคัญ ซึ่งงานสุขภาพจิตหลาย ๆ โครงการ คุณครูได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่นักเรียน ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะเป็นผู้เข้าถึงและเข้าใจกลุ่มคนกลุ่มนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4309 2013/01/14 10:58:56 ครูผู้ให้การเรียนรู้เพื่อปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4309 เด็ก ๆ และเยาวชนของชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4308 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2555 วันเด็กแห่งชาติ เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ เป็นพลังสำคัญที่จะพัฒนาชาติให้เจริญ ก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงต้องขยันศึกษาหาความรู้ ประพฤติตนให้เป็นคนดี มีความขยันขันแข็งในการทำงาน ตระหนักถึงอนาคตของตนและชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4308 2013/01/14 11:54:34 เด็ก ๆ และเยาวชนของชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4308 เริ่มต้นสร้างสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4306 ตั้งแต่ 1 มกราคมปีใหม่นี้ ทุกคนคงต้องการให้เป็นการเริ่มต้นที่จะทำสิ่งที่ดี จะปรับปรุงให้ดีขึ้น เรียนรู้อย่างเข้าใจกับสิ่งใหม่ทีจะเข้ามาในชีวิต ตระเตรียมให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของหลายสิ่งหลายอย่าง ตลอดจนอุปสรรคหรือปัญหาที่จะต้องแก้ไขและก้าวผ่านไปให้ได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4306 2012/12/28 08:05:14 เริ่มต้นสร้างสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4306 ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4305 เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่หลายคนใช้สุราเป็นเครื่องกระตุ้นให้มีความสนุกครื้นเครง การตระหนักถึงมหันตภัยของสุรา ลด ละ เลิกดื่มสุรา จะช่วยให้สังคมไทยฉลองปีใหม่ด้วยความสุขใจและปลอดภัยมากขึ้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4305 2012/12/28 08:05:44 ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4305 ทบทวนสุขทุกข์วันท้ายปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4304 ความสุขของวันใกล้สิ้นปีนี้เกิดขึ้นในหลายคน แต่ขอระลึกเสมอว่า ในช่วงเวลานี้ยังมีผู้ที่ทุกข์ใจ อยู่ใกล้ตัว แวดล้อมตัวเรา ความสุขที่มีเหล่านี้ควรแบ่งปันให้ผู้คนเหล่านั้นบ้าง จะเล็กน้อยเขาก็รู้สึกดีที่มีคนห่วงใย ใช้ช่วงเวลานี้เป็นแบบอย่าง แบ่งปันให้กับเด็ก ๆ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4304 2012/12/28 08:06:12 ทบทวนสุขทุกข์วันท้ายปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4304 พรสำคัญในวันปีใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4303 คนไทยเฝ้ารอพรสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินชีวิตของปีใหม่ จาก ส.ค.ส และพระราชดำรัสและพระราโชวาท ซึ่งทุกปีมีการเปิดเพลงพรปีใหม่ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ด้วย เนื้อเพลงให้พรที่เรียบง่าย เป็นพระอัจฉริยภาพที่คนไทยหวนนึกถึงอีกครั้ง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4303 2013/01/03 09:00:49 พรสำคัญในวันปีใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4303 ต้นแบบ แรงบันดาลใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4302 ผู้คนใฝ่หาแรงบันดาลใจ หากนึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหลายเรื่องหลายโครงการพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง รวมถึงพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และสำคัญสุด คือ พระบรมปฐมราชโองการ ประมวลออกมาจะเป็นแรงกระตุ้นที่ผลักดันคนไทยไปข้างหน้าได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4302 2013/01/03 08:57:42 ต้นแบบ แรงบันดาลใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4302 ราชประชานุเคราะห์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4301 การช่วยเหลือ อนุเคราะห์ ซึ่งกันและกัน ในยามประสบภัย โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ ทำให้นึกถึงพระราชกรณียกิจด้านนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั่นคือ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กิจกรรมที่บันทึกที่มาของมูลนิธิบ่งบอกถึงความห่วงใยของพระองค์ต่อชาวไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4301 2013/01/03 08:55:49 ราชประชานุเคราะห์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4301 ลืมเลือนกันแล้วหรือยัง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4300 ภาพเหตุการณ์ที่ควรสอนลูกหลานรุ่นใหม่ถึงแผ่นดินไหวโดยเฉพาะสึนามิที่ครั้งหนึ่งกระทบต่อชาวไทยหลายคนที่ประสบเหตุภัยธรรมชาตินี้ ซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งคราวในประเทศไทยที่จะเตือนความทรงจำอย่างต่อเนื่องแก่เด็กที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น 8 ปี เหมือนน้ำท่วมน้ำหลาก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4300 2012/12/28 08:27:24 ลืมเลือนกันแล้วหรือยัง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4300 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4299 แก้ไขปัญหาต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้แนวทางที่เป็นยุทธศาสตร์ที่เห็นภาพได้ชัดเจน และฟังดูเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้จากพระองค์ทรงนำติดตัวไปด้วยเสมอ การจดบันทึก การถ่ายภาพ การอ่านแผนที่ และการไตร่ถามผู้คนในพื้นที่ จึงเป็นหลักการสำคัญนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4299 2013/01/03 08:55:28 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4299 ทฤษฎีใหม่ การปรับตัวของเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4298 เกษตรกรเป็นกลุ่มคนใหญ่สุดของประเทศ การเกษตรเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตคนไทย พระองค์ทรงเข้าใจหลักนี้ ทรงเข้าไปหาอย่างกัลยาณมิตร ทรงแนะนำการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยทฤษฎีใหม่ที่พระองค์มีประสบการณ์มาตลอดชีวิต ใช้ในการปรับตัวของเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4298 2013/01/03 08:55:11 ทฤษฎีใหม่ การปรับตัวของเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4298 หลักความสามัคคีและความเพียร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4297 พื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมและการทำงาน คือ ความสามัคคีและความเพียร ตามแนวคิดของผู้คนอาจมีนิยามที่แตกต่างกัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องและคงเส้นคงวา เป็นคำพูดที่เรียบง่ายสำหรับประชาชนให้เข้าใจอย่างเห็นภาพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4297 2013/01/03 08:54:56 หลักความสามัคคีและความเพียร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4297 วันกีฬาแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4296 วงการกีฬาได้ถือเอาวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันกีฬาแห่งชาติ" ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นตัวอย่างของการมุ่งมั่นฝึกฝนทั้งการประดิษฐ์และใช้กีฬาเสริมสร้างพระวรกาย พระองค์ทรงเป็นนักกีฬาแข่งขันเรือใบที่เอาพระทัยใส่ในทุกขั้นตอน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4296 2012/12/28 08:06:56 วันกีฬาแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4296 ปรับตัวเพื่อความพอเพียง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4295 สังคมไทยเป็นหมู่ชนที่เปิดกว้างในการยอมรับทุก ๆ สิ่งจากสังคมภายนอกประเทศ บางคนก็นำมาใช้เลย บางคนก็คิดทบทวนแล้วปรับใช้ บางคนก็คิดทำเสียใหม่ บางคนก็ฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งเดิม แล้วถ้าเป็นคุณจะยอมรับอย่างไร งานสุขภาพจิตจึงต้องการเห็นการปรับตัวเพื่อความพอเพียง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4295 2012/12/11 08:32:15 ปรับตัวเพื่อความพอเพียง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4295 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสู่สุขภาพจิตที่ยั่งยืน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4294 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ เป็นสิ่งที่ได้พัฒนาคน พัฒนาชุมชนไปทั่วทุกพื้นที่...ที่ที่ผู้ศึกษานำไปใช้ปฏิบัติแก่ตนเองและชุมชน ยังเป็นการขยายผลการศึกษาต่อ ๆ กันไป เป็นตัวอย่างการพัฒนาสุขภาพจิตที่น่าชื่นชม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4294 2012/12/11 08:28:20 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสู่สุขภาพจิตที่ยั่งยืน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4294 พระราชดำรัส แง่คิดสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4293 พระปฐมบรมราชโองการยังเป็นที่จดจำในใจของชาวไทย และยังมีพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสต่าง ๆ อีกมากมาย ที่พระราชทานให้ไว้ ใจความสำคัญนั้นสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ แนวคิดและแนวทาง ตัวอย่างและขั้นตอน เปรียบได้อย่างสุขุมลุ่มลึกและลึกซึ้งกินใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4293 2012/12/11 08:30:10 พระราชดำรัส แง่คิดสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4293 ดูแลผู้ป่วยมะเร็งและร่วมป้องกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4292 นานกว่า 40 ปีมาแล้วที่งานสาธารณสุขได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งนี้ยังมีมากขึ้นทุกปี และชนิดโรคร้ายนี้ก็เกิดขึ้นตามจุดสำคัญของร่างกายด้วย ส่วนงานสุขภาพจิตนั้นเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนได้ คือ การฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยให้มีกำลังใจต่อสู้โรค http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4292 2012/12/11 08:32:33 ดูแลผู้ป่วยมะเร็งและร่วมป้องกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4292 ปรับตัวเพื่อความพอเพียง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4291 สังคมไทยเป็นหมู่ชนที่เปิดกว้างในการยอมรับทุก ๆ สิ่งจากสังคมภายนอกประเทศ บางคนก็นำมาใช้เลย บางคนก็คิดทบทวนแล้วปรับใช้ บางคนก็คิดทำเสียใหม่ บางคนก็ฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งเดิม แล้วถ้าเป็นคุณจะยอมรับอย่างไร งานสุขภาพจิตจึงต้องการเห็นการปรับตัวเพื่อความพอเพียง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4291 2012/12/11 08:35:46 ปรับตัวเพื่อความพอเพียง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4291 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสู่สุขภาพจิตที่ยั่งยืน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4290 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ เป็นสิ่งที่ได้พัฒนาคน พัฒนาชุมชนไปทั่วทุกพื้นที่...ที่ที่ผู้ศึกษานำไปใช้ปฏิบัติแก่ตนเองและชุมชน ยังเป็นการขยายผลการศึกษาต่อ ๆ กันไป เป็นตัวอย่างการพัฒนาสุขภาพจิตที่น่าชื่นชม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4290 2012/12/11 08:26:52 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสู่สุขภาพจิตที่ยั่งยืน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4290 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4289 เมื่อถึงเดือนธันวาคมในทุกปี คนไทยนึกถึงวันอันสำคัญยิ่งของประเทศ วันที่ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่รอชื่นชมพระองค์ผู้ที่ประชาชนเคารพรัก และเทิดทูน กล่าวถึงพระองค์ท่านอย่างสนิทใจว่า ในหลวงของเรา ทรงพระเจริญ และต้องการเห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดสักครั้ง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4289 2012/12/04 12:35:21 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4289 ผูกพันกับในหลวง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4288 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยราชการได้กำหนดเป็นวันพ่อแห่งชาติเรื่อยมา อันเป็นโอกาสให้ประชาชนที่เสมือนลูกได้แสดงถึงความรัก เคารพ เทิดทูน ในหลวงของเรา ด้วยกิจกรรมการโบกและประดับธงดวงตราสัญลักษณ์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4288 2012/12/04 12:37:02 ผูกพันกับในหลวง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4288 วันพ่อแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4287 วันพ่อแห่งชาติเป็นวันหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงถึงความเคารพรักที่มีต่อพ่อ สำหรับพ่อส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกที่มีต่อลูกและครอบครัวมากนัก แต่เมื่อถามถึงสิ่งที่สำคัญในชีวิต พ่อตอบว่า ลูกและครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับพ่อ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4287 2012/12/04 12:37:23 วันพ่อแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4287 ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และร่วมป้องกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4286 1 ธันวาคม วันเอดส์โลกเพราะเป็นโรคที่แพร่ระบาดทั่วโลก การสร้างความเข้าใจและความเห็นใจกับผู้ติดเชื้อ HIV เป็นสิ่งสำคัญ งานสุขภาพจิตเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนี้จึงสร้างหลักสูตรการให้การปรึกษาสำหรับบุคลากรหน่วยต่าง ๆ ในโรงพยาบาลใช้วิธีการนี้ดูแลคนไข้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4286 2012/12/04 08:46:56 ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และร่วมป้องกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4286 วันลอยกระทง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4285 28 พฤศจิกายนนี้ วันลอยกระทง เป็นวันระลึกถึงคุณค่าแห่งสายน้ำ และการแสดงออกทางวัฒนธรรมไทยแห่งงานรื่นเริงกับการบูชาทางศาสนา แต่งานสุขภาพจิตได้รณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหาที่ตามมาจากความสนุกสนานที่เลยเถิดทั้งเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุ และความรุนแรง จึงควรเตรียมตัวไว้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4285 2012/11/29 08:52:28 วันลอยกระทง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4285 วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4284 27 พฤศจิกายน และวันสถาปนาการสาธารณสุขนี้ มีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพด้วยการเน้น "สร้างสุขภาพ" มากกว่า "ซ่อมสุขภาพ" ซึ่งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการระบบสุขภาพได้ โดยถือว่าเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน และเพื่อทุกคน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4284 2012/11/29 08:57:45 วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4284 วันยุติความรุนแรงต่อสตรี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4283 25 พฤศจิกายน หรือวันต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี การกระทำใดๆ อันเป็นความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ เป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้หญิง รวมทั้งขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเข้าใจและต่อเนื่องร่วมกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4283 2012/11/28 09:43:53 วันยุติความรุนแรงต่อสตรี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4283 วันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4282 20 พฤศจิกายน เป็นวันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล เพื่อต้องการประชาชนในประเทศต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และได้ร่วมกันพิทักษ์สิทธิเด็กอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตามที่ได้ลงสัตยาบันร่วมกัน สำหรับไทยนั้นการใส่ใจดูแลเด็กยังมีอุปสรรค ปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4282 2012/11/20 11:05:03 วันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4282 สันติภาพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4281 17 พฤศจิกายน วันสันติภาพโลก อันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา ซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับ"ความสงบ" เพราะให้พละกำลังแก่มนุษย์ก้าวออกมาจากสิ่งที่มีขีดจำกัดเพื่อเปิดประตูไปสู่มุมมองที่กว้างไกล ทำให้ได้พบกับความรัก ความบริสุทธิ์ ความปิติสุข และปัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4281 2012/11/13 13:53:09 สันติภาพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4281 วันเบาหวานโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4280 14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก ซึ่งถือเป็นโรคเรื้อรังสำคัญที่งานสาธารณสุขดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป็นโรคเรื้อรังและมีภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อจิตใจผู้ป่วยและญาติ งานสุขภาพจิตจึงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วยและญาติในการบำบัดรักษา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4280 2012/11/13 13:49:44 วันเบาหวานโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4280 วันคนพิการแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4279 11 พฤศจิกายนนี้ วันคนพิการแห่งชาติ ซึ่งเป็นเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนที่กำหนดขึ้นให้ตระหนักในการให้ความสำคัญและช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น วงการสุขภาพจิตถือว่าผู้พิการจำเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้และฟื้นฟู ให้อยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4279 2012/11/13 13:33:23 วันคนพิการแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4279 วันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4278 วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันกำเนิดงานจิตเวช โดยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 กรมสุขภาพจิตจึงกำหนดให้วันที่ 1-7 พฤศจิกายน เป็นวันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวชให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกันได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4278 2012/10/31 14:54:51 วันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4278 วันออมแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4277 การออมคือหนทางการปรับตัวทางสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลต่อสุขภาพจิตระดับบุคคลอย่างมาก เห็นได้จากช่วงวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจแรง ๆ ของไทยหนที่ผ่านมาไม่นาน ผู้ที่มีการออมดีจะมีสุขภาพจิตดี เป็นสิ่งชี้วัดการบริหารเงินรวมถึงทรัพย์ที่มีมูลค่า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4277 2012/11/20 11:33:19 วันออมแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4277 ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์งานจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4275 วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยเป็นวันน้อมเกล้าสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่องานจิตเวช ที่เจริญก้าวหน้าจนเป็นงานสุขภาพจิตเทียบเท่าสากลในโลกด้วยทรงคาดการณ์ไกลของพระองค์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4275 2012/10/22 11:47:32 ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์งานจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4275 ทรงเป็นผู้เข้าถึงงานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4274 วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โดยเป็นวันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่องานสุขภาพจิต ถึงแม้พระองค์ทรงงานหลายด้าน แต่ด้วยงานที่พระองค์ทรงดำริและพัฒนานั้นส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4274 2012/10/12 09:40:44 ทรงเป็นผู้เข้าถึงงานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4274 วันสุขภาพจิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4272 วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี กว่า 100 ประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพจิต และผลักดันการลงทุนต่อการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช สำหรับการรณรงค์ปี 2555 นี้ เน้นหัวเรื่อง DEPRESSION: A Global Crisis http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4272 2012/10/04 11:34:45 วันสุขภาพจิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4272 วันคัดกรองโรคซึมเศร้า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4271 วันที่ 8 ตุลาคม ถือเป็นวันคัดกรองโรคซึมเศร้าประเทศไทย ด้วยคนไทยป่วยด้วยโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับทุกวัย โดยประมาณการว่าจะเป็นภาระโรคอันดับสี่ ซึ่งคนไทยป่วยประมาณ 3 ล้านกว่าคน คิดเป็นร้อยละ 5 ในจำนวนนี้คิดที่จะไปรักษาเพียงร้อยละ 11 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4271 2012/10/04 11:37:38 วันคัดกรองโรคซึมเศร้า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4271 สุขภาพใจหลังสอบปิดเทอมต้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4270 นักเรียนนักศึกษาต้องเตรียมตัวสอบปิดเทอมกันแล้ว การเคร่งครัดให้อ่านหนังสือของพ่อแม่ หรือการโหมท่องตำรับตำราของผู้เรียน ก็ทำให้สุขภาพจิตของตนเองอาจบกพร่องไปบ้าง แต่สำคัญคือการฟื้นฟูจิตใจหลังสอบเสร็จก็ควรทำให้ถูกวิธีหรือดำเนินการให้เหมาะสมด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4270 2012/10/04 09:25:20 สุขภาพใจหลังสอบปิดเทอมต้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4270 กิจกรรมสูงอายุเลิกล้างการทำงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4269 การพบปะ ทำงานอดิเรก ออกกำลัง ท่องเที่ยว เลี้ยงหลาน ถือเป็นกิจกรรมที่นิยมในหมู่ผู้สูงอายุที่เลิกล้างการทำงานหรือเกษียณไป การดำเนินการของชมรมผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตหลังพากเพียรทำงานอย่างภาคภูมิมาตลอดหลาย ๆ ปี เพื่อครอบครัว ตนเอง และสังคม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4269 2012/10/04 09:25:46 กิจกรรมสูงอายุเลิกล้างการทำงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4269 วันเริ่มปีงบประมาณใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4268 วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี คือ วันเริ่มปีงบประมาณใหม่ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องทำการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดภาพของเป้าหมายที่ชัดเจน ที่บุคลากรในหน่วยงานนำไปทำงานให้ประสบผลสำเร็จได้ สอดคล้องกับงบลงทุน เวลา และทรัพยากร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4268 2012/10/04 09:26:05 วันเริ่มปีงบประมาณใหม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4268 วันสิ้นสุดปีงบประมาณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4267 30 กันยายน วันสิ้นสุดปีงบประมาณ หลายหน่วยงานหลายองค์กรคงต้องเร่งสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณนี้ ผู้ที่สรุปผลก็จะมีความกดดันในเรื่องเวลาที่ถูกเร่งรัดมา อันเป็นตัวชี้วัดการทำงานของบุคลากรด้วย ความกดดันนี้ก็อาจทำให้เสียสุขภาพจิตได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4267 2012/10/04 09:26:20 วันสิ้นสุดปีงบประมาณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4267 วางแผนวัยเกษียณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4266 เมื่อย่างเข้าสู่เดือนกันยายน หลายท่านที่กำลังจะเกษียณอาจเริ่มนับถอยหลังถึงวันนั้นที่รอคอย ซึ่งจะได้ทำในสิ่งที่ได้วางแผนไว้ตลอดในการทำงานที่ผ่านมา หรืออาจใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำงานที่ให้บรรลุเป้าหมายแล้วค่อยมาวางแผนการใช้ชีวิตหลังจากนั้นต่อไปเพื่อความสุข http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4266 2012/09/28 11:35:05 วางแผนวัยเกษียณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4266 วันหัวใจโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4265 28 กันยายน วันหัวใจโลก มนุษย์มีอวัยวะที่สำคัญอย่างหัวใจที่ทำงานมาตลอดชีวิต หากมนุษย์ละเลยไม่ใส่ใจสุขภาพ ก็เท่ากับบั่นทอนการทำงานของหัวใจไปเรื่อย ๆ หากมนุษย์ที่มีหัวใจพิการมาแต่กำเนิด หรือมีความผิดปกติของหัวใจ มนุษย์คงไม่ตระหนักใส่ใจสุขภาพอย่างจริงจัง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4265 2012/10/04 09:26:43 วันหัวใจโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4265 วันมหิดลและวันอัลไซเมอร์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4264 24 กันยายน วันมหิดล สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) ได้ทรงวางรากฐานการแพทย์แผนปัจจุบันและงานสาธารณสุขไว้มาหลายทศวรรษแล้ว สร้างคุณภาพชีวิตคนไทยเกิดความมั่นคงยั่งยืนในหลาย ๆ ด้านแก่ราษฎรและประชาชน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4264 2012/09/25 12:09:14 วันมหิดลและวันอัลไซเมอร์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4264 เยาวชนห่างไกลยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4263 วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน วันนี้พวกเขายังต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติด เป็นสิ่งที่สังคมต้องร่วมเข้าใจ คนทำงานกับเขาต้องเข้าถึง จึงสามารถพัฒนาให้เขาเดินไปถูกทางได้ ไปพร้อมกับเพื่อนของพวกเขาที่อยู่ในอายุและวัยเดียวกัน รุ่นพี่รุ่นน้องกันต้องช่วยเหลือกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4263 2012/09/25 12:24:38 เยาวชนห่างไกลยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4263 ความกังวลฤดูฝน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4260 พายุฝนที่เคลื่อนตัวเข้ามาในประเทศไทยเป็นสิ่งที่น่าผวาของประชาชนในละแวกที่มันผ่านเข้ามา และภาวะน้ำท่วมเป็นสิ่งที่กังวลไปทั่วประเทศได้ โดยเฉพาะเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้าที่ห่วงกับผลผลิตการค้าขายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับสิ่งที่ได้ลงทุนไป สิ่งนั้นต้องรับมือ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4260 2012/09/11 12:02:49 ความกังวลฤดูฝน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4260 ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4258 ทุกวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญคือ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) โดยประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ. 2003 (ซึ่งก็ตรงกับปี พ.ศ. 2546 ของไทย) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4258 2012/09/11 11:43:59 ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4258 ปฐมพยาบาลโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4257 8 กันยายน วันปฐมพยาบาลโลก (World First Aid Day) ซึ่งองค์การกาชาดสากล ได้กำหนดไว้ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการปฐมพยาบาลและพัฒนาต่อเนื่อง จนมีความสามารถ มีความมั่นใจในการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4257 2012/09/06 10:49:05 ปฐมพยาบาลโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4257 การรู้หนังสือ การศึกษานอกโรงเรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4256 วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียน 8 กันยายน การอ่านออกเขียนได้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสื่อสารให้เข้าใจกัน หากผู้ใดไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็จะเสียเปรียบในการปรับตัวเข้าสังคม การศึกษานอกโรงเรียนจึงเป็นหนทางหนึ่งช่วยผู้ไม่รู้หนังสือ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4256 2012/09/11 11:38:05 การรู้หนังสือ การศึกษานอกโรงเรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4256 ต่อต้านคอรัปชั่นเพื่อสุขภาพจิตสังคมที่เปลี่ยนแปลง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4255 วันที่ 6 กันยายนของทุกปี วันต่อต้านคอรัปชั่น ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยความร่วมมือของภาคเอกชนและประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยการแสดงพลัง ไม่ล้าหลังจากประเทศที่พัฒนาแล้วหรือแม้แต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนก็ตามที่พัฒนารูปแบบการต่อต้านคอรัปชั่นไปมากแล้ว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4255 2012/09/06 12:29:27 ต่อต้านคอรัปชั่นเพื่อสุขภาพจิตสังคมที่เปลี่ยนแปลง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4255 พาราลิมปิกกับสุขภาพจิตสังคม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4253 สังคมไทยต้องการความสุขอีกในการเชียร์ การให้กำลังใจนักกีฬาคนพิการของไทยร่วมแข่งในพาราลิมปิกเกมส์ 2012 มหกรรมกีฬาครั้งที่ 14 ประจำปี สะท้อนสุขภาพจิตของสังคมไทยว่าพลังใจของผู้พิการที่เป็นนักกีฬาคนไทย เป็นตัวแทนอีกหลายชีวิตเพื่อให้ได้รับความสนใจอีกครั้ง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4253 2012/09/10 14:16:42 พาราลิมปิกกับสุขภาพจิตสังคม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4253 ความกังวลฤดูฝน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4252 พายุฝนที่เคลื่อนตัวเข้ามาในประเทศไทยเป็นสิ่งที่น่าผวาของประชาชนในละแวกที่มันผ่านเข้ามา และภาวะน้ำท่วมเป็นสิ่งที่กังวลไปทั่วประเทศได้ โดยเฉพาะเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้าที่ห่วงกับผลผลิตการค้าขายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับสิ่งที่ได้ลงทุนไป สิ่งนั้นต้องรับมือ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4252 2012/08/20 10:29:10 ความกังวลฤดูฝน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4252 การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4251 ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4251 2012/08/24 15:34:11 การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4251 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4250 เดือนนี้งานสุขภาพจิตและจิตเวชนั้นมีการจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 11 เช่นกัน ในระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2555 โดยมีหัวเรื่องว่า สุขภาพดีต้องมีสุขภาพจิต Healthy with Mental Health จัดขึ้นที่ โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4250 2012/08/24 15:35:56 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4250 ของขวัญสำหรับแม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4248 'แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง...' เพลงนี้ถือเป็นเพลงที่มอบให้กับคุณแม่ทุกคนและมีความหมายที่ซาบซึ้งถึงความความรักของแม่ที่มีต่อลูก ซึ่งได้ยินเพลงนี้ทีไรน้ำตาแห่งความซาบซึ้งก็จะไหลคลอเบ้าทุกครั้งไป เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมนี้ คุณทำเพื่อแม่อย่างไร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4248 2012/08/09 16:46:42 ของขวัญสำหรับแม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4248 สื่อสารกับการปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4246 4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ แม้เทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวไปไกล แต่การใช้คำพูดหรือภาษา การสังเกตอากัปกิริยา การแปลความหมาย ยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร และยังเป็นจำเป็นในการปรับตัวของบุคคลและสังคม ทุกวันนี้มีการใช้ช่องทางสื่อสารหลากหลายรูปแบบ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4246 2012/08/02 14:47:08 สื่อสารกับการปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4246 เลิกเพื่อวันพระใหญ่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4245 วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน ในทางธรรม แต่ทางโลกยังเป็นวันแห่งการรณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติด้วย เนื่องจากผู้ดื่มสุราส่วนใหญ่เป็นนับถือศาสนาพุทธ ข้อปฏิบัติหนึ่งในศีล ๕ คือ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี ซึ่งหมายถึงการไม่เสพสุราสิ่งของมึนเมา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4245 2012/08/02 14:43:48 เลิกเพื่อวันพระใหญ่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4245 วันอาสาฬหบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4244 วันอาสาฬหบูชา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันพระธรรม" และ "วันพระสงฆ์" เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระธรรมจักร (ฟัง) เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ และเป็นวันที่บังเกิดมีพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย ครั้งแรกในโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4244 2012/08/02 14:14:46 วันอาสาฬหบูชา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4244 สตรีกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4243 1 สิงหาคม วันสตรีไทย ด้วยความเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ เพศ ณ ปัจจุบันนี้ ถือว่ามีความเท่าเทียมกัน สังคมเปิดโอกาสให้แสดงออกได้เกือบทุก ๆ ด้าน ความเป็นผู้หญิงในสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความสำคัญเรื่อยมา แล้วแต่บทบาทของสตรีผู้นั้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4243 2012/08/02 14:45:33 สตรีกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4243 วันภาษาไทยแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4242 ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ประเทศไทยมีภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์การติดต่อสื่อสาร ปัจจุบันทั้งการพูดและการเขียนส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทย ส่วนหนึ่งเพื่อสื่อความหมายทางสุขภาพจิตได้โดยตรงด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4242 2012/07/30 14:44:23 วันภาษาไทยแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4242 โอลิมปิกกับสุขภาพจิตสังคม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4241 สังคมไทยต้องการความสุขอีกสักครั้งแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ในการเชียร์ การให้กำลังใจนักกีฬาไทยในทุกกีฬาที่มีคนไทยร่วมแข่งในโอลิมปิกเกมส์ 2012 มหกรรมกีฬาครั้งที่ 30 ประจำปี สะท้อนสุขภาพจิตของสังคมไทยได้ทำอย่างเต็มที่กับนักกีฬาที่เป็นตัวแทนคนไทยทุกคน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4241 2012/07/30 15:17:12 โอลิมปิกกับสุขภาพจิตสังคม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4241 ความกังวลฤดูฝน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4240 พายุฝนที่เคลื่อนตัวเข้ามาในประเทศไทยเป็นสิ่งที่น่าผวาของประชาชนในละแวกที่มันผ่านเข้ามา และภาวะน้ำท่วมเป็นสิ่งที่กังวลไปทั่วประเทศได้ โดยเฉพาะเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้าที่ห่วงกับผลผลิตการค้าขายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับสิ่งที่ได้ลงทุนไป สิ่งนั้นต้องรับมือ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4240 2012/07/23 09:37:43 ความกังวลฤดูฝน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4240 ภัยร้ายจากความเชื่อ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4237 จะก่อการร้ายหรือเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดจากผู้ร้ายอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความคิดความเชื่อที่ฝังแน่นจนคิดการฆาตกรรมด้วยการระเบิดและกราดยิงผู้ที่ไม่เคยรู้จัก หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ร้ายเลย โดยมีการวางแผนชัดเจน ซึ่งผู้ใกล้ชิดควรเห็นสัญญาณเตือนได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4237 2012/07/23 12:17:05 ภัยร้ายจากความเชื่อ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4237 เหตุร้ายฤดูมรสุม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4236 สภาพอากาศอันเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือ เป็นสาเหตุที่เลวร้ายถึงชีวิตของผู้ทำงาน อันทำให้เสียขวัญ เสียกำลังใจในการทำงาน จำเป็นเหลือเกินที่ต้องมีการให้การสนับสนุนทางจิตใจแก่ผู้ทำงานที่เหลืออยู่และญาติ ๆ ผู้เสียชีวิตจากประชาชนที่มิได้พบภัยใด ๆ จากธรรมชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4236 2012/07/16 08:47:43 เหตุร้ายฤดูมรสุม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4236 ภัยธรรมชาติฤดูฝน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4235 เดือนนี้เข้าช่วงมรสุมทั้งจากตะวันตกและตะวันออก เกิดเหตุน้ำท่วมน้ำหลากน้ำป่าในหลายจังหวัดภาคตะวันออกและภาคเหนือ อันเป็นภัยธรรมชาติที่ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือ ภาครัฐจึงต้องเตรียมในหลาย ๆ เรื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาตินี้ทั้งทางกายภาพและจิตใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4235 2012/07/12 15:19:08 ภัยธรรมชาติฤดูฝน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4235 วันประชากรโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4234 11 กรกฎาคม วันประชากรโลก ไทยเป็นสมาชิกของสหประชาชาติที่มีประชากรที่พอเหมาะพอควรได้ ทำให้มีทรัพยากรพอเพียงกับประชาชนชาวไทยทุกระดับอายุได้ระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับประเทศที่มีจำนวนประชากรมาก ๆ แล้ว ไทยจึงบริหารจัดการด้านประชากรได้มั่นคง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4234 2012/07/12 15:16:14 วันประชากรโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4234 สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4232 เนื่องด้วยอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานของแรงงานไทยมีความเสี่ยงมาก จึงต้องมีการรณรงค์ให้ผู้บริหาร/เจ้าของธุรกิจควรตระหนักและสร้างกระบวนการทำงานทีลดความเสี่ยงต่อลูกจ้างในทุก ๆ กรณี แม้แต่ด้านสุขภาพจิต ที่มีผลต่อความปลอดภัยในการทำงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4232 2012/07/03 15:13:47 สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4232 ลูกเสือแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4231 1 กรกฎาคมของทุกปี คือวันลูกเสือแห่งชาติ ผู้ซึ่งฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ ดำเนินการเป็นอาสาสมัครให้มีจิตอาสา ทำงานเพื่อสาธารณะ อันจะช่วยสร้างสุขภาพจิตที่เข้มแข็งแก่ผู้เป็นลูกเสือได้ด้วย ตามพระปณิธานของรัชกาลที่ 6 ที่เป็นผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4231 2012/07/02 10:26:23 ลูกเสือแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4231 เตือนเดิมพัน พนันบอลยูโร (2) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4230 การแข่งขันฟุตบอลยูโรเข้มข้นเมื่อเข้าสู่รอบลึก ๆ หลายฝ่ายยังมีความกังวลต่อวัยรุ่นวัยทำงานที่เอาเวลาใส่ใจจดจ่อนั่งชมนั่งดูเพื่อพนันบอล เดิมพันกัน งานสุขภาพจิตเข้าใจถึงปัญหาที่เป็นผลกระทบตามมาเนื่องด้วยสถิติการพนันที่สูงขึ้นจึงให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ 1323 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4230 2012/06/18 16:30:04 เตือนเดิมพัน พนันบอลยูโร (2) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4230 เทคนิคการดูแลลูกวัยรุ่นติดเกมส์เบื้องต้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4229 เด็กบางคนอาจหนีโลกความเป็นจริง โดยมีสาเหตุจากปัญหาครอบครัว การเรียน การคบเพื่อน สิ่งเหล่านี้จะส่งผลเสียทำให้เด็กผลักตนเองออกจากสังคมมากขึ้น การคบเพื่อนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัยรุ่น เพื่อนมีอิทธิพลมาก เพราะวัยรุ่นต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนจึงมักเอา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4229 2012/06/08 16:03:58 เทคนิคการดูแลลูกวัยรุ่นติดเกมส์เบื้องต้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4229 วัยรุ่นกับยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4228 สำหรับปัญหายาเสพติดนั้น กลุ่มที่มีผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมากกว่ากลุ่มอื่นคือกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะการแพร่ระบาดไปสู่เยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียน และสาเหตุก็มาจากการถูกเพื่อนชักชวนให้ลองนั่นเอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4228 2012/06/22 15:04:06 วัยรุ่นกับยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4228 สิ่งที่กลั่นกรองจากความคิด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4227 สิ่งที่กลั่นกรองจากความคิดอย่างเช่นคำพูด ข้อความที่เป็นประโยค วลี สำนวน ฯลฯ สามารถสร้างความคิดเชิงบวกหรือก่อความรู้สึกแง่ลบได้ ยุคสมัยข้อมูลสารสนเทศที่แพร่เร็วรับรู้เร็ว คนไทยปรับตัวกับสิ่งเหล่านั้นนำไปใช้โดยคิดไม่สร้างสรรค์หรือคิดเสริมสร้างชีวิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4227 2012/06/22 15:20:03 สิ่งที่กลั่นกรองจากความคิด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4227 ไอโอดีนกับไอคิว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4226 ปัญหาการขาดไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่กระทบต่อสติปัญญาเด็กไทยและการเกิดโรคคอพอก ปัจจุบันนโยบายรัฐขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนทำการเสริมไอโอดีนในเกลือและซอสปรุงรสต่าง ๆ ทั้งน้ำปลาและซีอิ้วที่เข้าถึงครัวเรือนประชาชนมากที่สุดเพื่อป้องกันปัญหานี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4226 2012/06/18 16:19:08 ไอโอดีนกับไอคิว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4226 แรงงานเด็ก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4225 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและอีกหลายหน่วยงานร่วมกันจัดงาน “วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก”เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะขจัดการใช้แรงงานเด็ก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4225 2012/06/07 10:18:46 แรงงานเด็ก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4225 เตือนเดิมพัน พนันบอลยูโร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4224 8 มิถุนายน 2555 นี้ การแข่งขันฟุตบอลยูโรก็เริ่มขึ้น หลายฝ่ายมีความกังวลต่อวัยรุ่นวัยทำงานที่จะเอาเวลาส่วนหนึ่งไปนั่งชมนั่งดูเพื่อพนันบอล เดิมพันกัน งานสุขภาพจิตเองเข้าใจถึงปัญหาที่เป็นผลกระทบอันเกิดขึ้น เนื่องด้วยสถิติการพนันที่สูงขึ้นในช่วงที่แข่งขัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4224 2012/06/08 15:10:30 เตือนเดิมพัน พนันบอลยูโร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4224 วันสิ่งแวดล้อมโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4223 วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ด้วยวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมของทุกประเทศทั่วโลกมีผลกระทบต่อกัน ล่าสุด แผ่นดินไหวจนเกิดปัญหาโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้คนหลายประเทศใกล้ๆ มีความกังวลผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและอาหารที่ตามมาจนเสียสุขภาพจิตไประยะหนึ่ง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4223 2012/06/07 10:14:37 วันสิ่งแวดล้อมโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4223 เด็กไทยป.1 30% พัฒนาการล่าช้า แท็บเล็ท (Tablet)ช่วยได้ แต่ต้องรู้เท่าทัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4222 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์อธิบดีกรมสุขภาพจิตพร้กล่าวถึงแท็บเล็ท(Tablet) กับพัฒนาการเด็กไทย พบเด็ก ป.1มีพัฒนาการบางอย่างล่าช้า โดยเฉพาะ ทักษะการใช้ภาษาที่ยังไม่คล่องส่วนใหญ่ยังอ่านและเขียนไม่ได้ แนะ ครูและพ่อแม่ต้องรู้เท่าทัน และใกล้ชิดเด็ก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4222 2012/05/29 08:47:45 เด็กไทยป.1 30% พัฒนาการล่าช้า แท็บเล็ท (Tablet)ช่วยได้ แต่ต้องรู้เท่าทัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4222 พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทยปี 2011 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4221 ปี 2011 ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของประชากรอินเตอร์เน็ตเฉลี่ยสูงถึง 26.77% เมื่อเทียบกับปี 2010 โดยมีคนไทยใช้อินเตอร์เน็ตออนไลน์ เฉลี่ยแต่ละวันประมาณ 6 ล้านคน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4221 2012/05/23 07:55:47 พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทยปี 2011 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4221 วันงดสูบบุหรี่โลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4220 องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขไทยเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนไม่ว่าจะผู้สูบบุหรี่หรือผู้ที่ไม่สูบก็ตาม จึงได้จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เพื่อให้มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่อันเกิดจากควันบุหรี่ที่ถูกเผา/พ่นออกมา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4220 2012/05/30 11:12:03 วันงดสูบบุหรี่โลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4220 วันสุขบัญญัติแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4219 28 พฤษภาคม ถูกกำหนดให้เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ สืบเนื่องด้วยวันนี้ในปี พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบอนุมัติสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยประกาศให้ดำเนินการเผยแพร่แก่ประชาชน ด้วยการรณรงค์ต่อเนื่องทุกปีให้เกิดความตระหนักและปลูกฝังให้คนรุ่นต่อๆ ไปปฏิบัติตาม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4219 2012/05/30 11:11:48 วันสุขบัญญัติแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4219 สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4218 22 พฤษภาคม เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งต่างก็เป็นวันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อมนุษย์ในการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในธรรมชาติจึงควรให้ความสำคัญและดูแลต้นไม้และสิ่งมีชีวิตที่เป็นคุณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4218 2012/05/18 12:42:24 สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4218 สุขภาพจิตในตอนเปิดเทอม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4217 สถานศึกษาหลายแห่งเปิดภาคเรียนมาหลายวันแล้ว บางแห่งก็กำลังจะเปิดการเรียนการสอนกันในช่วงกลางเดือนหรือไม่ก็ปลายเดือนนี้ สถาบันอุดมศึกษาก็จะเปิดเทอมในต้นเดือนหน้าก็มี ความเปลี่ยนแปลงกับการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานที่แห่งใหม่ ผู้เรียนจึงต้องปรับตัวให้ได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4217 2012/05/14 11:36:35 สุขภาพจิตในตอนเปิดเทอม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4217 วันพิพิธภัณฑ์สากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4216 18 พฤษภาคม วันพิพิธภัณฑ์สากล แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของผู้คน สำหรับประเทศไทยนั้นมีพิพิธภัณฑ์หรืออุทยาน/ศูนย์การเรียนรู้หลาย ๆ แห่งที่น่าสนใจ การส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมเรียนรู้ ณ งานพิพิธภัณฑ์ทั้งรัฐและเอกชน ย่อมสร้างประโยชน์ได้มากหลาย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4216 2012/05/18 12:41:52 วันพิพิธภัณฑ์สากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4216 ปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4212 10 พฤษภาคม ถูกกำหนดให้เป็นวันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เนื่องด้วยอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานของแรงงานไทยมีความเสี่ยงมาก จึงต้องมีการรณรงค์ให้ผู้บริหาร/เจ้าของธุรกิจจะต้องตระหนักและสร้างกระบวนการทำงานทีลดความเสี่ยงต่อลูกจ้างในทุก ๆ กรณี แม้แต่ด้านสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4212 2012/05/18 12:41:14 ปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4212 สุขภาพจิตเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4210 วันสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อสังคมเศรษฐกิจไทย เป็นวันที่มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รัฐจึงกำหนดวันนี้ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี คนไทยควรระลึกถึงเกษตรกร/ชาวนาไทยที่ทุกวันนี้ต้องปรับตัวและมีสุขภาพจิตที่แปรเปลี่ยนตามสภาพสังคมเศรษฐกิจด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4210 2012/05/08 17:21:35 สุขภาพจิตเกษตรกร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4210 กิจกรรมกลางแจ้งวันละ 2-3 ชม. คือคำตอบของการลดปัญหาสายตาสั้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4209 รายงานการวิจัยพบว่าเยาวชนเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สายตาสั้นเพิ่มขึ้นมาก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4209 2012/05/08 10:03:28 กิจกรรมกลางแจ้งวันละ 2-3 ชม. คือคำตอบของการลดปัญหาสายตาสั้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4209 วันกาชาดสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4208 วันกาชาดสากล เกิดขึ้นภายใต้แรงผลักดันของ ญัง อังรี ดูนังต์ (Jean Henri Dunant) นายธนาคารชาวสวิสเซอร์แลนด์ หลังจากที่เขาได้พบเห็นเหตุการณ์อันน่าสลดใจ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2402 โดยเกิดการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกองกำลังทหารของฝรั่งเศสร่วม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4208 2012/05/04 13:13:28 วันกาชาดสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4208 แรงงานไทยกับรายได้รายจ่ายสูงขึ้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4207 วันที่ 1 พฤษภาคม ถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติสำหรับแรงงานไทย ในปีนี้พบว่าภาวะหนี้สินเป็นปัญหารุนแรง ยิ่งมีรายได้สูงหนี้สินยิ่งมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตแรงงานไทยอย่างมากด้วย ความต้องการแรงงานไทย ยังรอการตอบสนองจากภาครัฐ หนึ่งในนั้น คือ สุขภาพจิตแรงงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4207 2012/05/04 13:16:04 แรงงานไทยกับรายได้รายจ่ายสูงขึ้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4207 นวัตกรรมสุขภาพจิต ผลผลิตของความคิดนอกกรอบ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4206 นวัตกรรมสุขภาพจิตเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้งานสุขภาพจิตในพื้นที่ประสบความสำเร็จ จุลสาร "นวัตกรรมสุขภาพจิต ผลผลิตของความคิดนอกกรอบ" นำเสนอตัวอย่างนวัตกรรมที่น่าสนใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4206 2012/04/25 11:35:13 นวัตกรรมสุขภาพจิต ผลผลิตของความคิดนอกกรอบ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4206 สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4205 ประโยคสองประโยคที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่ในการสมัครเข้าหรือสอบเข้าสถานศึกษาที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นความต้องการของใคร หากเป็นของพ่อแม่ ท่านจึงควรมีการบอกกล่าวประโยคนี้ด้วยเสมอ หากมีจับสลากด้วยแล้ว จึงสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาควรเชิญพ่อแม่เป็นผู้จับดีกว่า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4205 2012/05/04 13:09:39 สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4205 Admissions กับสุขภาพจิตผู้เรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4204 เข้าสู่ช่วงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง (Admissions) โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งใช้ผลการเรียน (GPAX) ผลการสอบ (O-NET,GAT) ผลการทดสอบ (PAT) และผลการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกนี้มีผลต่อสุขภาพจิตผู้สมัครเพียงใด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4204 2012/05/04 13:09:55 Admissions กับสุขภาพจิตผู้เรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4204 เมื่อถึงวันสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4203 เมื่อถึงวันหยุดสงกรานต์ที่หยุดต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ผู้คนต่างมีแผนการเดินทางกลับบ้านสู่ภูมิลำเนาและส่วนหนึ่งท่องเที่ยวเล่นนำกันอย่างสนุกสนาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4203 2012/04/10 16:51:06 เมื่อถึงวันสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4203 วันครอบครัว 14 เมษายน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4202 หลักในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ง่าย ๆ สำหรับครอบครัว คือ ใช้หลัก 5 อ. http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4202 2012/04/10 16:39:04 วันครอบครัว 14 เมษายน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4202 มาเข้าใจเรื่องโรคจิตกันเถอะ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4201 ข่าวผู้ป่วยโรคจิตทำร้ายผู้อื่นปรากฏอยู่ในสังคมเนืองๆ สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่ได้รับรู้และอยู่รอบข้างไม่น้อยเลย โรคจิตเป็นอย่างไร ทำไมจึงมีอาการรุนแรง มาทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนมากขึ้น ความเข้าใจที่ถูกต้องจะช่วยลดอคติและหวาดความกลัวที่มีได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4201 2012/03/20 02:21:22 มาเข้าใจเรื่องโรคจิตกันเถอะ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4201 20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4200 วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ บุคลากรที่ทำหน้าที่ " แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี" http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4200 2012/03/19 22:54:19 20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4200 วันสตรีสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4199 วันสตรีสากล (International Women's Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่ง เป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด จะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมอีกด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4199 2012/03/04 18:35:55 วันสตรีสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4199 รักที่ต้องสะสมความเชื่อใจกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4196 วันแห่งความรักเป็นวัฒนธรรมต่างชาติที่วัยรุ่นไทยรับเข้ามาเป็นค่านิยมที่แพร่ในช่วงเวลา 3 - 4 ทศวรรษ แต่ความหมายที่แท้จริงกลับแปรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในกลุ่มวัยรุ่นแต่ละกลุ่ม ตลอดจนผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาจากวัยรุ่นสมัยนั้นได้ให้ความหมายที่ต่างจากวัยรุ่นสมัยนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4196 2012/02/08 01:28:34 รักที่ต้องสะสมความเชื่อใจกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4196 มะเร็งกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4195 4 กุมภาพันธ์ เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการป่วยและการตายที่สำคัญของประชากรโลกและของประเทศไทยด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบำบัดรักษาจึงมีความพยายามศีกษาค้นคว้า ให้ความรู้ และให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงได้ด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4195 2012/02/12 17:53:08 มะเร็งกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4195 ครูผู้ให้การเรียนรู้เพื่อปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4189 16 มกราคม วันครู ครูและอาจารย์ถือเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรต่อสุขภาพจิตที่สำคัญ ซึ่งงานสุขภาพจิตหลาย ๆ โครงการ คุณครูได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่นักเรียน ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะเป็นผู้เข้าถึงและเข้าใจกลุ่มคนกลุ่มนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4189 2012/01/05 23:17:11 ครูผู้ให้การเรียนรู้เพื่อปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4189 เด็ก ๆ และเยาวชนของชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4188 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 วันเด็กแห่งชาติ เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ เป็นพลังสำคัญที่จะพัฒนาชาติให้เจริญ ก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงต้องขยันศึกษาหาความรู้ ประพฤติตนให้เป็นคนดี มีความขยันขันแข็งในการทำงาน ตระหนักถึงอนาคตของตนและชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4188 2012/01/05 23:22:19 เด็ก ๆ และเยาวชนของชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4188 เริ่มต้นสร้างสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4185 ตั้งแต่ 1 มกราคมปีใหม่นี้ ทุกคนคงต้องการให้เป็นการเริ่มต้นที่จะทำสิ่งที่ดี จะปรับปรุงให้ดีขึ้น เรียนรู้อย่างเข้าใจกับสิ่งใหม่ทีจะเข้ามาในชีวิต ตระเตรียมให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของหลายสิ่งหลายอย่าง ตลอดจนอุปสรรคหรือปัญหาที่จะต้องแก้ไขและก้าวผ่านไปให้ได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4185 2012/01/03 17:49:16 เริ่มต้นสร้างสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4185 ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4184 เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่หลายคนใช้สุราเป็นเครื่องกระตุ้นให้มีความสนุกครื้นเครง การตระหนักถึงมหันตภัยของสุรา ลด ละ เลิกดื่มสุรา จะช่วยให้สังคมไทยฉลองปีใหม่ด้วยความสุขใจและปลอดภัยมากขึ้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4184 2011/12/29 18:50:51 ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4184 ทบทวนสุขทุกข์วันท้ายปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4183 ความสุขของวันใกล้สิ้นปีนี้เกิดขึ้นในหลายคน แต่ขอระลึกเสมอว่า ในช่วงเวลานี้ยังมีผู้ที่ทุกข์ใจ อยู่ใกล้ตัว แวดล้อมตัวเรา ความสุขที่มีเหล่านี้ควรแบ่งปันให้ผู้คนเหล่านั้นบ้าง จะเล็กน้อยเขาก็รู้สึกดีที่มีคนห่วงใย ใช้ช่วงเวลานี้เป็นแบบอย่าง แบ่งปันให้กับเด็ก ๆ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4183 2011/12/25 20:08:37 ทบทวนสุขทุกข์วันท้ายปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4183 ระมัดระวังสิ่งร้ายท้ายและต้นปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4182 ปีก่อน ๆ มีสิ่งร้าย ๆ เกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะท้ายปีหรือต้นปี อันเกิดจากสามประเด็น คือ ไม่ได้เตรียมรับมือ ประมาท/ขาดสติ และอุบัติเหตุ/อุบัติภัยที่คาดไม่ถึง ประเด็นนี้พิจารณาให้ดีมีสาเหตุอยู่ที่ตัวบุคคลเป็นส่วนใหญ่ จึงขอฝากเตือนใจให้ระมัดระวังแล้วจะได้สิ่งดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4182 2011/12/29 18:53:27 ระมัดระวังสิ่งร้ายท้ายและต้นปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4182 ผลการสำรวจแชริตี้ เอด ฟาวเดชั่น ในอังกฤษ คนไทยใจบุญบริจาคหรือทำงานการกุศล อันดับ 9 ของโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4181 ไทยติดอันดับประเทศที่มีคนบริจาคหรือทำงานเพื่อการกุศลมากเป็นอันดับ 9 ของโลก แต่หากวัดจากสัดส่วนประชากร คนไทยใจบุญมากที่สุดเป็นอันดับ 1 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4181 2011/12/21 17:11:32 ผลการสำรวจแชริตี้ เอด ฟาวเดชั่น ในอังกฤษ คนไทยใจบุญบริจาคหรือทำงานการกุศล อันดับ 9 ของโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4181 จิตเวชภัยพิบัติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4180 ภัยพิบัติที่ผ่านมาและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้บุคลากรสาธารณสุขอาจต้องคำนึงถึงแนวทางการดำเนินงานเรื่อง จิตเวชภัยพิบัติ ในระดับบุคคลและชุมชนให้มากขึ้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4180 2011/12/19 00:03:15 จิตเวชภัยพิบัติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4180 Professor Aaron T. Beck ผู้พัฒนา CBT และ Dr. T. Wong ผู้ค้นพบยา Prozac ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี 54 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4179 Professor Aaron T.Beck ผู้พัฒนา CBT และแบบประเมิน Beck depression และ Dr. T. Wong ผู้ค้นพบยา Prozac รักษาโรคซึมเศร้าได้รับรางวัลรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในปีนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4179 2011/12/19 00:03:54 Professor Aaron T. Beck ผู้พัฒนา CBT และ Dr. T. Wong ผู้ค้นพบยา Prozac ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี 54 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4179 วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4172 นานกว่า 40 ปีมาแล้วที่งานสาธารณสุขได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งนี้ยังมีมากขึ้นทุกปี และชนิดโรคร้ายนี้ก็เกิดขึ้นตามจุดสำคัญของร่างกายด้วย ส่วนงานสุขภาพจิตนั้นเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนได้ คือ การฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยให้มีกำลังใจต่อสู้โรค http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4172 2011/12/07 19:05:01 วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4172 ปรับตัวเพื่อเรียนชดเชย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4171 สถานการณ์น้ำท่วมเป็นเวลานาน ทำให้ต้องเลื่อนการเรียนออกไปจนไม่เพียงพอ จำต้องกำหนดเวลาเพื่อเรียนชดเชย เพิ่มจาก 6 ช.ม. เป็น 7 ช.ม. หรือ จาก จันทร์-ศุกร์ เป็น จันทร์-เสาร์หรือทั้งอาทิตย์เลย การพูดคุยของพ่อแม่ ครู ให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจและยอมรับการปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4171 2011/12/07 01:19:22 ปรับตัวเพื่อเรียนชดเชย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4171 พ่อลูกผูกพัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4170 วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเป็นวันชาติด้วย กิจกรรมสำหรับวันพ่อแห่งชาติ ทุกปีจะมีการประดับธงชาติในทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการ โรงเรียน บริษัทและบ้านเรือน เพื่อ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4170 2012/12/04 11:25:09 พ่อลูกผูกพัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4170 ไม่พิการใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4169 วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวัน "คนพิการสากล"เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติมีมติรับแผนปฎิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4169 2011/12/01 00:01:42 ไม่พิการใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4169 ศักยภาพผู้ติดเชื้อเอดส์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4168 "วันที่ 1 ธันวาคม ถือเป็นวันเอดส์โลก ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO)ได้มีการกำหนดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์หลายรูปแบบพร้อมกันทั่วโลก โดยมุ่งหวังว่า จะพยายามหยุดยั้งโรเอดส์ ให้ความเห็นใจห่วงใยต่อผู้ป่วยโรคเอดส์และให้ทุกคนได้รู้เรื่องโรคเอดส์" http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4168 2011/11/30 18:14:31 ศักยภาพผู้ติดเชื้อเอดส์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4168 การเยียวยาฟื้นฟูจิตใจคนในชุมชน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4166 จากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นรุนแรง ยาวนาน ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างนั้น การเยียวยาความสูญเสียและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน นับเป็นภารกิจของทุกภาคส่วน ซึ่งการเยียวยาและการฟื้นฟูนี้จะส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4166 2011/11/20 18:16:01 การเยียวยาฟื้นฟูจิตใจคนในชุมชน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4166 การดูแลจิตใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4165 อุทกภัยที่รุนแรงและมีระยะเวลายาวนานเช่นนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชน หากประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพจิต ได้รับการดูแลช่วยเหลือแต่เนิ่นๆ ก็จะฟื้นตัวและกลับไปดำเนินชีวิตต่อไปได้เร็ว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4165 2011/11/19 21:49:36 การดูแลจิตใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4165 วันสาธารณสุขแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4164 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554นี้ การสาธารณสุขของไทยได้จัดตั้งมาครบรอบปีที่ 93 ซึ่งบุคลากรสาธารณสุขยังคงมีการดำเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทั้งยามปกติและวิกฤต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4164 2011/11/19 19:36:56 วันสาธารณสุขแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4164 สุขภาพจิตของผู้ช่วยเหลือ(Helper) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4163 วิกฤตอุทกภัยในครั้งนี้นอกจากผู้ประสบภัยจะได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิตแล้ว ผู้ช่วยเหลือ (Helper) เช่น ทหาร บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และทีมจิตอาสาต่างๆ ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิตด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4163 2011/11/19 19:47:30 สุขภาพจิตของผู้ช่วยเหลือ(Helper) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4163 ศูนย์พักพิงกาย...ศูนย์พักพิงใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4162 สถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมทำให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจำนวนมากต้องออกจากบ้านเรือนไปอยู่ในศูนย์พักพิง ทำอย่างไรศูนย์พักพิงจึงจะเป็นที่พักพิงทั้งร่างกายและจิตใจ ช่วยให้ผู้พักพิงมีจิตใจที่ดีขึ้น เพื่อไปกลับไปเผชิญกับความจริงและดำเนินชีวิตต่อไป http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4162 2011/11/13 18:28:51 ศูนย์พักพิงกาย...ศูนย์พักพิงใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4162 จิตใจได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4161 ใจเขาไม่รับรู้จิตใจเรา (สื่อสารไม่เข้าใจ) ภาพความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตน้ำท่วมจากการกั้นน้ำไม่ให้ท่วมอีกฝั่ง การทะเลาะด้วยความขุ่นเคือง ไม่เข้าใจ และไม่ได้รับความเห็นใจหรือการช่วยเหลือจากอีกฝ่าย จึงเป็นสิ่งที่น่าหดหู่และเศร้าใจที่สื่อสารไม่ตรงกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4161 2011/11/06 20:04:56 จิตใจได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4161 วันเบาหวานโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4158 14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก และด้วยสถานการณ์น้ำท่วมเช่นนี้ ผู้ป่วยเบาหวานเป็นกลุ่มผู้ประสบภัยที่ต้องไม่เดินลุยน้ำโดยเด็ดขาด เพราะแผลที่มีอยู่อาจติดเชื้อได้โดยง่าย หากจำเป็นควรย้ายไปอยู่ศูนย์พักพิงเพื่อสามารถดูแลโรคเรื้อรังได้โดยง่ายและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4158 2011/11/14 23:43:46 วันเบาหวานโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4158 ลอยกระทงกับน้ำท่วม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4156 10 พฤศจิกายน วันลอยกระทง ความสำคัญของวันลอยกระทง มีความ เป็นประเพณีมานานและควรจะลอยกระทงในปีนี้ให้ปลอดภัยได้อย่างไร เมื่อถูกน้ำที่ท่วมควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันโรคเกี่ยวกับผิวหนังอักเสบ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4156 2011/11/06 20:16:10 ลอยกระทงกับน้ำท่วม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4156 ศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4154 การดำเนินงานในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย ศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม มูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ หรือโมเดล มจร. เป็นรูปแบบหนึ่งที่ประสบความสำเร็จโดยใช้ธรรมะเข้ามาดูแลจิตใจผู้ประสบภัย ... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4154 2011/11/06 18:59:30 ศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4154 วันสุขภาพจิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4148 วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี กว่า 100 ประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพจิต และผลักดันการลงทุนต่อการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช สำหรับการรณรงค์ปี 2554 นี้ เน้นหัวเรื่อง The Great Push: Investing in Mental Health http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4148 2011/10/04 20:14:59 วันสุขภาพจิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4148 วางแผนวัยเกษียณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4145 เมื่อย่างเข้าสู่เดือนกันยายน หลายท่านที่กำลังจะเกษียณอาจเริ่มนับถอยหลังถึงวันนั้นที่รอคอย ซึ่งจะได้ทำในสิ่งที่ได้วางแผนไว้ตลอดในการทำงานที่ผ่านมา หรืออาจใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำงานที่ให้บรรลุเป้าหมายแล้วค่อยมาวางแผนการใช้ชีวิตหลังจากนั้นต่อไปเพื่อความสุข http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4145 2011/10/04 18:50:56 วางแผนวัยเกษียณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4145 จิตใจได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4144 ใจเขาไม่รับรู้จิตใจเรา (สื่อสารไม่เข้าใจ) ภาพความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตน้ำท่วมจากการกั้นน้ำไม่ให้ท่วมอีกฝั่ง การทะเลาะด้วยความขุ่นเคือง ไม่เข้าใจ และไม่ได้รับความเห็นใจหรือการช่วยเหลือจากอีกฝ่าย จึงเป็นสิ่งที่น่าหดหู่และเศร้าใจที่สื่อสารไม่ตรงกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4144 2011/10/04 19:04:52 จิตใจได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4144 สุขภาพใจหลังสอบปิดเทอมต้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4143 นักเรียนนักศึกษาต้องเตรียมตัวสอบปิดเทอมกันแล้ว การเคร่งครัดให้อ่านหนังสือของพ่อแม่ หรือการโหมท่องตำรับตำราของผู้เรียน ก็ทำให้สุขภาพจิตของตนเองอาจบกพร่องไปบ้าง แต่สำคัญคือการฟื้นฟูจิตใจหลังสอบเสร็จก็ควรทำให้ถูกวิธีหรือดำเนินการให้เหมาะสมด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4143 2011/10/04 19:06:40 สุขภาพใจหลังสอบปิดเทอมต้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4143 เยาวชนห่างไกลยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4138 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4138 2011/09/06 20:11:40 เยาวชนห่างไกลยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4138 ปฐมพยาบาลโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4134 11 กันยายน วันปฐมพยาบาลโลก (World First Aid Day) ซึ่งองค์การกาชาดสากล ได้กำหนดไว้ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการปฐมพยาบาลและพัฒนาต่อเนื่อง จนมีความสามารถ มีความมั่นใจในการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4134 2011/09/06 20:14:17 ปฐมพยาบาลโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4134 ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4133 ทุกวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญคือ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) โดยประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ. 2003 (ซึ่งก็ตรงกับปี พ.ศ. 2546 ของไทย) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4133 2011/09/06 20:24:31 ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4133 ของขวัญสำหรับแม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4124 'แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง...' เพลงนี้ถือเป็นเพลงที่มอบให้กับคุณแม่ทุกคนและมีความหมายที่ซาบซึ้งถึงความความรักของแม่ที่มีต่อลูก ซึ่งได้ยินเพลงนี้ทีไรน้ำตาแห่งความซาบซึ้งก็จะไหลคลอเบ้าทุกครั้งไป เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมนี้ คุณทำเพื่อแม่อย่างไร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4124 2011/08/10 00:56:46 ของขวัญสำหรับแม่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4124 สื่อสารกับการปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4120 4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ แม้เทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวไปไกล แต่การใช้คำพูดหรือภาษา การสังเกตอากัปกิริยา การแปลความหมาย ยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร และยังเป็นจำเป็นในการปรับตัวของบุคคลและสังคม ทุกวันนี้มีการใช้ช่องทางสื่อสารหลากหลายรูปแบบ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4120 2011/08/04 01:41:06 สื่อสารกับการปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4120 สตรีกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4118 1 สิงหาคม วันสตรีไทย ด้วยความเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ เพศ ณ ปัจจุบันนี้ ถือว่ามีความเท่าเทียมกัน สังคมเปิดโอกาสให้แสดงออกได้เกือบทุก ๆ ด้าน ความเป็นผู้หญิงในสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความสำคัญเรื่อยมา แล้วแต่บทบาทของสตรีผู้นั้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4118 2011/08/04 01:41:44 สตรีกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4118 ความกังวลฤดูฝน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4117 พายุฝนที่เคลื่อนตัวเข้ามาในประเทศไทยเป็นสิ่งที่น่าผวาของประชาชนในละแวกที่มันผ่านเข้ามา และภาวะน้ำท่วมเป็นสิ่งที่กังวลไปทั่วประเทศได้ โดยเฉพาะเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้าที่ห่วงกับผลผลิตการค้าขายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับสิ่งที่ได้ลงทุนไป สิ่งนั้นต้องรับมือ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4117 2011/08/04 00:33:48 ความกังวลฤดูฝน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4117 วันภาษาไทยแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4116 ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ประเทศไทยมีภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์การติดต่อสื่อสาร ปัจจุบันทั้งการพูดและการเขียนส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทย ส่วนหนึ่งเพื่อสื่อความหมายทางสุขภาพจิตได้โดยตรงด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4116 2011/08/03 21:03:42 วันภาษาไทยแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4116 ภัยร้ายจากความเชื่อ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4115 จะก่อการร้ายหรือเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดจากผู้ร้ายอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความคิดความเชื่อที่ฝังแน่นจนคิดการฆาตกรรมด้วยการระเบิดและกราดยิงผู้ที่ไม่เคยรู้จัก หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ร้ายเลย โดยมีการวางแผนนับปี ซึ่งผู้ใกล้ชิดควรเห็นสัญญาณเตือนได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4115 2011/08/04 00:09:53 ภัยร้ายจากความเชื่อ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4115 เหตุร้ายฤดูมรสุม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4114 สภาพอากาศอันเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือ เป็นสาเหตุที่เลวร้ายถึงชีวิตของผู้ทำงาน อันทำให้เสียขวัญ เสียกำลังใจในการทำงาน จำเป็นเหลือเกินที่ต้องมีการให้การสนับสนุนทางจิตใจแกผู้ทำงานที่เหลืออยู่และญาติ ๆ ผู้เสียชีวิตจากประชาชนที่มิได้พบภัยใด ๆ จากธรรมชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4114 2011/08/03 23:57:12 เหตุร้ายฤดูมรสุม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4114 ภัยธรรมชาติฤดูฝน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4113 เดือนนี้เข้าช่วงมรสุมทั้งจากตะวันตกและตะวันออก เกิดเหตุน้ำท่วมน้ำหลากน้ำป่าในหลายจังหวัดภาคตะวันออกและภาคเหนือ อันเป็นภัยธรรมชาติที่ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือ ภาครัฐจึงต้องเตรียมในหลาย ๆ เรื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาตินี้ทั้งทางกายภาพและจิตใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4113 2011/08/03 23:45:54 ภัยธรรมชาติฤดูฝน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4113 วันพระใหญ่เพื่องดเหล้า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4112 ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" ซึ่งในปี พ.ศ.2554 นี้ วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่ 15 กรกฎาคม และวันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม จึงมีการรณรงค์ให้เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4112 2011/07/12 19:47:28 วันพระใหญ่เพื่องดเหล้า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4112 วันประชากรโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4111 11 กรกฎาคม วันประชากรโลก ไทยเป็นสมาชิกของสหประชาชาติที่มีประชากรที่พอเหมาะพอควรได้ ทำให้มีทรัพยากรพอเพียงกับประชาชนชาวไทยทุกระดับอายุได้ระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับประเทศที่มีจำนวนประชากรมาก ๆ แล้ว ไทยจึงบริหารจัดการด้านประชากรได้มั่นคง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4111 2011/08/03 23:37:57 วันประชากรโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4111 ฉลาดทางอารมณ์สำหรับคนไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4110 คนที่มีสุขภาพจิตดีต้องมีความฉลาดทางอารมณ์สูง คุณสมบัตินี้สอดคล้องกับคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลกที่ว่าผู้ย่อมมีจิตที่เป็นสุข สร้างสัมพันธภาพและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ปรับตัวดำเนินชีวิตได้ในสังคมได้อย่างเหมาะสม แม้จะต้องอยู่ในสภาวะการณ์ใด ๆ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4110 2011/07/12 19:47:45 ฉลาดทางอารมณ์สำหรับคนไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4110 วันสหกรณ์สากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4109 วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมทุกๆ ปี คือวันสหกรณ์สากล ด้วยหลักการของสหกรณ์นั้นสามารถสร้างความร่วมมือ ลงขันก็ได้ลงแรงก็ดี อันเป็นพลังสุขภาพจิตชุมชนได้ โดยสมาชิกสหกรณ์นั่นเองที่ต้องร่วมคิดร่วมทำ วางแผน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4109 2011/08/03 20:49:51 วันสหกรณ์สากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4109 พ่อแม่ลูกก้าวทันยุคอย่างสุขใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4108 เทคโนโลยีก้าวล้ำ สร้างความสะดวกสบาย หลายๆ อย่าง สิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าเพียงไม่กี่เดือน เรียกว่าทันสมัยจนตามกันไม่ทัน ทั้งโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นเกม โทรทัศน์ โปรแกรม อินเตอร์เน็ตต่างๆ เริ่มหลอมหลวมในอุปกรณ์เดียว วัยรุ่นเชื่อว่าใครๆ ก็ต้องมี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4108 2011/07/12 19:47:59 พ่อแม่ลูกก้าวทันยุคอย่างสุขใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4108 ชนะความโกรธ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4107 ความโกรธมีให้เห็นกันอยู่บ่อย ๆ และความโกรธเพียงแค่ชั่ววูบเดียว เจ้าของอารมณ์นี้ได้กระทำในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ จริยธรรมที่เคยมีหายไปเพราะสติไม่อยู่กับตัว สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายฝ่ายตรงข้าม คนรอบข้าง หรือตนเองได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4107 2011/07/12 19:48:13 ชนะความโกรธ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4107 วันลูกเสือแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4106 1 กรกฎาคมของทุกปี คือวันลูกเสือแห่งชาติ ผู้ซึ่งฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ ดำเนินการเป็นอาสาสมัครให้มีจิตอาสา ทำงานเพื่อสาธารณะ อันจะช่วยสร้างสุขภาพจิตที่เข้มแข็งแก่ผู้เป็นลูกเสือได้ด้วย ตามพระปณิธานของรัชกาลที่ 6 ที่เป็นผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4106 2011/08/03 20:49:08 วันลูกเสือแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4106 ผู้ประพันธ์กวีไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4105 กวีมักใช้สภาพการณ์รอบ ๆ กาย มาแต่งบทกวี หรืออื่น ๆ เพื่อสะท้อนความรู้สึกของตนเองที่มีต่อสิ่งนั้น ผ่านการร้อยเรียงด้วยคำประพันธ์ที่สื่อไปยังผู้อ่านได้เข้าใจ ตามความนิยิมชมชอบ ดังเช่น สุนทรภู่ ด้วย 26 มิถุนายนนี้ จะเป็นวันที่ระลึกถึงผลงานประพันธ์ของท่าน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4105 2011/08/03 20:47:04 ผู้ประพันธ์กวีไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4105 วัยรุ่นกับยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4104 สำหรับปัญหายาเสพติดนั้น กลุ่มที่มีผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมากกว่ากลุ่มอื่นคือกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะการแพร่ระบาดไปสู่เยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียน และสาเหตุก็มาจากการถูกเพื่อนชักชวนให้ลองนั่นเอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4104 2011/06/19 21:53:04 วัยรุ่นกับยาเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4104 ไอโอดีนกับไอคิว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4103 ปัญหาการขาดไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่กระทบต่อสติปัญญาเด็กไทยและการเกิดโรคคอพอก ปัจจุบันนโยบายรัฐขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนทำการเสริมไอโอดีนในเกลือและซอสปรุงรสต่าง ๆ ทั้งน้ำปลาและซีอิ้วที่เข้าถึงครัวเรือนประชาชนมากที่สุดเพื่อป้องกันปัญหานี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4103 2011/06/19 22:17:02 ไอโอดีนกับไอคิว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4103 อีคิวเด็กอายุ 3-5 ปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4102 อีคิว (Emotional Quotient) หรือความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี หมายถึง ความสามารถในการรู้จัก เข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้สอดคล้องกับวัย มีการประพฤติปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเหมาะสมและมีความสุข http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4102 2011/06/19 20:53:20 อีคิวเด็กอายุ 3-5 ปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4102 แรงงานเด็ก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4101 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและอีกหลายหน่วยงานร่วมกันจัดงาน “วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก”เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะขจัดการใช้แรงงานเด็ก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4101 2011/06/19 21:42:17 แรงงานเด็ก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS4101 วันสิ่งแวดล้อมโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS499 วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ด้วยวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมของทุกประเทศทั่วโลกมีผลกระทบต่อกัน ล่าสุด แผ่นดินไหวจนเกิดปัญหาโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้คนหลายประเทศใกล้ๆ มีความกังวลผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและอาหารที่ตามมาจนเสียสุขภาพจิตไประยะหนึ่ง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS499 2011/06/06 18:29:27 วันสิ่งแวดล้อมโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS499 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS498 สถานศึกษาหลายแห่งเปิดเทอมมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ครู นักเรียน คงได้พบปัญหาการปรับตัวบางอย่างขึ้น ซึ่งงานสุขภาพจิตได้บูรณาการเข้ากับงานการศึกษาในรูปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษามาหลายปีแล้ว ทั้งนี้มุ่งหวังให้ทุกฝ่ายสามารถให้ความดูแลช่วยเลือนักเรียนได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS498 2011/06/01 00:23:34 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS498 เจริญด้วยการดื่มนม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS497 ด้วยคณะกรรมการ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันรณรงค์การดื่มนมสากล (World Milk Day) เพื่อให้ประชาชนในประเทศทั่วโลกเห็นความสำคัญกับการดื่มนมให้มากขึ้น โดยปัจจุบันคนไทยดื่มนมเพียง 14-15 ลิตรต่อคนต่อปี จึงควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ทุกปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS497 2011/06/01 00:35:28 เจริญด้วยการดื่มนม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS497 วันงดสูบบุหรี่โลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS496 องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขไทยเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนไม่ว่าจะผู้สูบบุหรี่หรือผู้ที่ไม่สูบก็ตาม จึงได้จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เพื่อให้มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่อันเกิดจากควันบุหรี่ที่ถูกเผา/พ่นออกมา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS496 2011/05/26 02:18:50 วันงดสูบบุหรี่โลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS496 วันสุขบัญญัติแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS495 28 พฤษภาคม ถูกกำหนดให้เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ สืบเนื่องด้วยวันนี้ในปี พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบอนุมัติสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยประกาศให้ดำเนินการเผยแพร่แก่ประชาชน ด้วยการรณรงค์ต่อเนื่องทุกปีให้เกิดความตระหนักและปลูกฝังให้คนรุ่นต่อๆ ไปปฏิบัติตาม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS495 2011/05/27 03:21:03 วันสุขบัญญัติแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS495 สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS493 เนื่องในวันวิสาขบูชากำหนดให้เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และ 22 พฤษภาคม เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งต่างก็เป็นวันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อมนุษย์ในการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในธรรมชาติจึงควรให้ความสำคัญและดูแลต้นไม้และสิ่งมีชีวิตที่เป็นคุณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS493 2011/08/03 20:48:16 สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS493 สุขภาพจิตในตอนเปิดเทอม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS491 สถานศึกษาหลายแห่งเปิดภาคเรียนมาหลายวันแล้ว บางแห่งก็กำลังจะเปิดการเรียนการสอนกันในช่วงกลางเดือนหรือไม่ก็ปลายเดือนนี้ สถาบันอุดมศึกษาก็จะเปิดเทอมในต้นเดือนหน้าก็มี ความเปลี่ยนแปลงกับการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานที่แห่งใหม่ ผู้เรียนจึงต้องปรับตัวให้ได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS491 2011/05/23 02:32:05 สุขภาพจิตในตอนเปิดเทอม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS491 วันพิพิธภัณฑ์สากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS490 18 พฤษภาคม วันพิพิธภัณฑ์สากล แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของผู้คน สำหรับประเทศไทยนั้นมีพิพิธภัณฑ์หรืออุทยาน/ศูนย์การเรียนรู้หลาย ๆ แห่งที่น่าสนใจ การส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมเรียนรู้ ณ งานพิพิธภัณฑ์ทั้งรัฐและเอกชน ย่อมสร้างประโยชน์ได้มากหลาย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS490 2011/05/23 02:34:37 วันพิพิธภัณฑ์สากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS490 เดิน - วิ่งเพื่อสมาธิ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS489 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลโลก โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 จึงขอเชิญร่วมกิจกรรมด้วยการสร้างความดี ร่วมเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้านหรือสถานปฏิบัติธรรมต่าง ๆ เพื่อเจริญภาวนาสติ ทบทวนด้วยปัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS489 2011/05/23 02:36:21 เดิน - วิ่งเพื่อสมาธิ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS489 วันโทรคมนาคมโลกและสังคมสารสนเทศโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS488 17 พฤษภาคม วันโทรคมนาคมโลกและสังคมสารสนเทศโลก ด้วยการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์ได้สร้างเทคโนโลยีด้านนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ได้เข้าถึงในทุกหนทุกแห่ง เทคโนโลยีที่ดีเมื่อใช้ถูกต้อง แต่เมื่อเทคโนโลยีใช้ไม่เหมาะสม ขึ้นมาย่อมสร้างปัญหาสุขภาพจิตได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS488 2011/05/23 02:38:26 วันโทรคมนาคมโลกและสังคมสารสนเทศโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS488 วันสากลว่าด้วยครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS486 15 พฤษภาคม วันสากลว่าด้วยครอบครัว กลุ่มทางสังคมแหล่งแรกของผู้คนวัยเด็กในการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและเอาชีวิตให้อยู่รอดได้ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมได้กล่าวถึงหลายพฤติกรรมที่เด็กจะซึมซับและเลียนแบบจากพ่อแม่ คนในครอบครัว อันสะท้อนภูมิหลังการอบรมเลี้ยงดูได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS486 2011/05/18 20:56:12 วันสากลว่าด้วยครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS486 เตรียมตัวกับภัยธรรมชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS485 ใกล้สู่ฤดูฝนแล้วจากอิทธิพล มรสุมตะวันตก ภาวะฝนตกหนัก น้ำป่าน้ำหลาก น้ำท่วม ดินสไลด์ แผ่นดินถล่ม จะกลับมาสร้างปัญหาอีกครั้ง การเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็น ในสภาวะภูมิอากาศแปรปรวน ดังที่เห็นตั้งแต่ต้นปีที่มีความแปรปรวนสูง นอกไปจากพายุฤดูร้อน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS485 2011/05/18 20:58:13 เตรียมตัวกับภัยธรรมชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS485 วันพืชมงคล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS484 วันสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อสังคมเศรษฐกิจไทย เป็นวันที่มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รัฐจึงกำหนดวันนี้ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี คนไทยควรระลึกถึงเกษตรกร/ชาวนาไทยที่ทุกวันนี้ต้องปรับตัวและมีสุขภาพจิตที่แปรเปลี่ยนตามสภาพสังคมเศรษฐกิจด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS484 2011/05/18 21:01:28 วันพืชมงคล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS484 วันพยาบาลสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS483 12 พฤษภาคม เป็นวันพยาบาลสากล กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่มีจำนวนมากที่สุด ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันปัญหาสุขภาพ บำบัดรักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ถ้วนทั่วกันของประชาชนไทย เช่นเดียวกับสุขภาพจิตที่พยาบาลก็มีบทบาทมากเช่นกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS483 2011/05/18 21:04:49 วันพยาบาลสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS483 ปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS482 10 พฤษภาคม ถูกกำหนดให้เป็นวันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เนื่องด้วยอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานของแรงงานไทยมีความเสี่ยงมาก จึงต้องมีการรณรงค์ให้ผู้บริหาร/เจ้าของธุรกิจจะต้องตระหนักและสร้างกระบวนการทำงานทีลดความเสี่ยงต่อลูกจ้างในทุก ๆ กรณี แม้แต่ด้านสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS482 2011/05/18 21:06:54 ปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS482 วันกาชาดสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS481 ทุกวันที่ 8 พฤษภาคม ถือเป็นวันกาชาดสากล เป็นวันที่ระลึกถึงองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ในการดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วยด้วยโรค และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นองค์กรที่สร้างอาสาสมัครที่ช่วยเหลือดูแลทั้งร่างกายและจิตใจแก่ผู้เจ็บป่วยต่าง ๆ แม้มีความแตกต่างใด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS481 2011/05/18 21:08:57 วันกาชาดสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS481 ประกาศผล Admissions กับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS480 ใกล้วันประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง (Admissions) ประจำปี 2554 นักเรียนผู้สมัครและพ่อแม่ผู้ปกครองคงลุ้นสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายมากกว่ารอรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา อันมีผลต่อจิตใจที่พลาดหวัง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS480 2011/05/18 21:13:15 ประกาศผล Admissions กับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS480 วันฉัตรมงคล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS479 'เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม' นี่คือพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ เสด็จขึ้นเถลิงราชสมบัติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 อันเป็นประโยคที่ติดตราตรึงใจพสกนิกรชาวไทยเสมอมา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS479 2011/05/18 21:15:25 วันฉัตรมงคล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS479 กัลยาณมิตรการประชาสัมพันธ์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS478 วันที่ ๓ พฤษภาคม วันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๗๘ หน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนพัฒนางานสุขภาพจิตไปสู่ประชาชน โดยเฉพาะการให้ความรู้ทางสุขภาพจิตและจิตเวช หรือการสร้างความเข้าใจการทำงาน และเผยแพร่ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชด้วย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS478 2011/05/18 21:17:30 กัลยาณมิตรการประชาสัมพันธ์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS478 แรงงานไทยกับภาวะหนี้สิน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS477 วันที่ 1 พฤษภาคม ถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติสำหรับแรงงานไทย ในปีนี้พบว่าภาวะหนี้สินเป็นปัญหารุนแรง ยิ่งมีรายได้สูงหนี้สินยิ่งมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตแรงงานไทยอย่างมากด้วย ความต้องการแรงงานไทย ยังรอการตอบสนองจากภาครัฐ หนึ่งในนั้น คือ สุขภาพจิตแรงงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS477 2011/05/18 21:19:27 แรงงานไทยกับภาวะหนี้สิน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS477 วันคุ้มครองผู้บริโภค http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS476 30 เมษายน เป็นวันคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มผู้บริโภคได้รับอิทธิพลสูงจากทิศทางตลาดทั้งชนิดและราคาของสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยผ่านการดำเนินการทางการตลาด เช่น การโฆษณา อันมีผลต่อการปรับตัว/สุขภาพจิต ที่ต้องเรียนรู้ในการเลือกรับเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าหรือบริการ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS476 2011/05/18 21:21:15 วันคุ้มครองผู้บริโภค http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS476 สุขภาพจิตชาวบ้านชายแดน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS475 เหตุการณ์การปะทะตอบโต้รุนแรงที่ประเทศกัมพูชากระทำต่อชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ เสียงยิงปืน เสียงปืนใหญ่ยิงระเบิด ระเบิดที่ตกตามบ้านเรือน เป็นสิ่งที่เขย่าขวัญโสตประสาทชาวบ้านจนเสียสุขภาพจิต ไม่น้อยไปกว่าสูญเสียชีวิตทรัพย์สิน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS475 2011/05/18 21:23:10 สุขภาพจิตชาวบ้านชายแดน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS475 เศรษฐกิจกับสุขภาพจิตสังคมไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS474 ขณะนี้ข่าวสารเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจได้นำเสนอออกมาให้ทราบกันว่า เริ่มเป็นวิกฤตที่ประชาชนต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชน ภาครัฐ เอกชน ต้องปรับตัวในทุก ๆ ด้านอันเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย อันมีผลต่อสุขภาพจิตของคนไทยผู้มีรายได้น้อย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS474 2011/05/18 21:25:50 เศรษฐกิจกับสุขภาพจิตสังคมไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS474 สารเสพติดปัญหาที่ประชาชนต้องใส่ใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS473 ด้วยสถิติจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในปีงบประมาณ 2554 เทียบกับปีงบประมาณตั้งแต่ 2551 เป็นต้นมา มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีต่อปีและเดือนต่อเดือนแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์สารเสพติดได้รุกหนักมากขึ้นอีกครั้ง ประชาชนต้องใส่ใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS473 2011/05/18 21:29:01 สารเสพติดปัญหาที่ประชาชนต้องใส่ใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS473 Admissions กับสุขภาพจิตผู้เรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS472 เข้าสู่ช่วงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง (Admissions) โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งใช้ผลการเรียน (GPAX) ผลการสอบ (O-NET,GAT) ผลการทดสอบ (PAT) และผลการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกนี้มีผลต่อสุขภาพจิตผู้สมัครเพียงใด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS472 2011/05/18 21:31:22 Admissions กับสุขภาพจิตผู้เรียน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS472 ระวังอันตรายในวันสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS471 สิ่งที่เป็นอันตรายในช่วงเทศกาล เช่น อุบัติเหตุในการเดินทาง การทะเลาะทำร้ายกัน ซึ่งบางครั้งมีเหตุมาจากสุราและสารเสพติด รวมถึงการแต่งกายไม่เหมาะสมของวัยรุ่นหญิง เป็นข่าวให้รับรู้กันมาหลายปีแต่การแก้ไขปัญหาที่ตัวบุคคลกับไม่ดีขึ้นเลย เพราะขาดความตระหนักนี่เอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS471 2011/05/18 21:33:45 ระวังอันตรายในวันสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS471 เทศกาลสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS470 หากถามถึงสงกรานต์คนไทยนึกถึงสิ่งใด คำตอบแรกสำหรับผู้คนสมัยนี้ คือ ความสนุกในการเล่นน้ำกัน มีจำนวนน้อยที่เข้าใจแก่นแท้ของสงกรานต์ ตรงที่เป็น 'วันครอบครัว' เป็นโอกาสที่คนทุกวัยต่างมาพบปะกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงถึงสัมพันธภาพที่มีต่อกันของญาติและมิตรสหาย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS470 2011/05/18 21:36:45 เทศกาลสงกรานต์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS470 13 เมษายน จากวันผู้สูงอายุสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS469 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดว่าประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 และสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ 7 แสดงว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ในปี 2550 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สภาวะนี้แล้ว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS469 2011/05/18 21:39:13 13 เมษายน จากวันผู้สูงอายุสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS469 วันพาร์กินสันโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS468 โรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease) เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจะเคลื่อนไหวได้น้อยลง ช้าลง และสั่น ในระยะท้ายของโรคจะมีอาการสมองเสื่อมร่วมด้วย งานสุขภาพจิตผู้สูงอายุจึงได้พยายามจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพจิตสูงอายุขึ้นสำหรับญาติหรือผู้สูงอายุ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS468 2011/05/18 21:43:59 วันพาร์กินสันโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS468 วันอนามัยโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS466 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) เป็นองค์กรของสหประชาชาติที่จัดตั้งขึ้นจากประชากรของโลกได้ถูกภัยคุมคามจากโรคระบาดต่าง ๆ ซึ่งวันอนามัยโลกนี้ WHO ได้กำหนดประเด็นปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ อันเกิดจากปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้อง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS466 2011/04/21 00:52:46 วันอนามัยโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS466 mhGap Intervention guide http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS465 การดูแลรักษาผู้ที่ป่วยด้วยโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช โรคทางระบบประสาท และโรคที่เกิดจากการใช้สารเสพติด เป็นบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับโดยไม่คำนึงว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS465 2011/04/11 00:44:05 mhGap Intervention guide http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS465 ระวัง-เล่น...กันจนลืมตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS464 เข้าสู่ช่วงปิดเทอมแล้ว เด็กหลาย ๆ คนคงสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนวัยรุ่นเองก็มีกิจกรรมที่ทำกับเพื่อน ๆ แต่กิจกรรมเหล่านั้นมีสิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง คือ การติดเกมและการออนไลน์ กับการติดพนันโดยเฉพาะพนันบอล พ่อแม่จึงควรตระหนักสิ่งนี้ด้วยนอกจากปัญหาสารเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS464 2011/04/20 19:18:35 ระวัง-เล่น...กันจนลืมตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS464 สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS463 ประโยคสองประโยคที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่ในการสมัครเข้าหรือสอบเข้าสถานศึกษาที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นความต้องการของใคร หากเป็นของพ่อแม่ ท่านจึงควรมีการบอกกล่าวประโยคนี้ด้วยเสมอ หากมีจับสลากด้วยแล้วสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาควรเชิญพ่อแม่เป็นผู้จับดีกว่า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS463 2011/04/20 19:00:04 สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS463 กำลังใจ พลังสุขภาพจิต พลังชีวิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS462 ราษฎร์รัฐเอกชนร่วมใจเร่งเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติร้ายแรง ทั้งน้ำท่วมน้ำป่า แผ่นดินถล่ม และคลื่นลมแรงซัดชายฝั่งทะเล การกระทำนี้ดำเนินการได้หลายรูปแบบ ขอให้ลงแรงลงใจลงทรัพย์ของบริจาคเป็นสิ่งแรกที่ผู้ประสบภัยต้องการมากที่สุด จึงควรเร่งระดมความร่วมมือ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS462 2011/04/03 19:59:02 กำลังใจ พลังสุขภาพจิต พลังชีวิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS462 เลียนแบบบุคคลสาธารณะ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS461 ภาพสื่อ ภาพข่าวต่าง ๆ ที่แสดงการกระทำของบุคคลสาธารณะที่ไม่เหมาะสม ประชาชนเป็นผู้ดูติดตามเรื่องราวเหล่านั้น ผู้ดูจำนวนหนึ่งที่เป็นเด็กหรือวัยรุ่นหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่มีการใช้วิจารณญาณไม่เพียงพอ ย่อมเป็นปัญหาที่ไม่แยกแยะความถูกผิด เหมาะสม-ไม่ถูกกาลเทศะได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS461 2011/03/28 23:47:47 เลียนแบบบุคคลสาธารณะ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS461 ภาวะแล้ง/ภัยธรรมชาติกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS460 เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว แต่มีข่าวเกี่ยวกับความแห้งแล้งอากาศเย็น บางแห่งมีภัยธรรมชาติอื่นด้วย เช่น ไฟป่า/อัคคีภัย พายุฤดูร้อน พายุลูกเห็บ น้ำท่วมน้ำป่าหรือคลื่นลมแรงซัดชายฝั่งทะเล ประชาชนจึงควรเตรียมรับมือกับภัยด้วยการจัดเตรียมแหล่งจัดเก็บน้ำ ดูแลสอดส่อง ติดตาม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS460 2011/03/28 22:41:19 ภาวะแล้ง/ภัยธรรมชาติกับสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS460 20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS459 งานสาธารณสุขมูลฐานเป็นงานเบื้องหลังโดยมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจของความสำเร็จในการพัฒนา ซึ่งประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ที่จะให้ความร่วมมือเพื่อให้บรรลุสภาวะสุขภาพดีถ้วนหน้า ด้วยการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขดำเนินการโดยชุมชนมีผู้นำคือ อสม. http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS459 2011/03/23 23:02:57 20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS459 สุขภาพจิตคนไทยต่างแดน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS458 กรมสุขภาพจิตมิได้ดูแลคนไทยในประเทศเท่านั้น แต่ได้ก้าวหน้าดูแลสุขภาพจิตคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วย งานสุขภาพจิตนี้เป็นงานที่ได้รับข้อเสนอจากกระทรวงการต่างประเทศจึงเกิดเป็นความร่วมมือเพื่อดูแลคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศจำนวนมาก ๆ โดยเฉพาะแรงงานคนไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS458 2011/03/24 02:23:25 สุขภาพจิตคนไทยต่างแดน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS458 8 มีนาคม วันสตรีสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS456 องค์กรที่ทำงานด้านผู้หญิงหลายประเทศทั่วโลกได้จัดงานวันสตรีสากลขึ้น เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานหญิง และจัดกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อให้มีการแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที่ผู้หญิงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของแต่ละประเทศ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS456 2011/03/08 18:53:41 8 มีนาคม วันสตรีสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS456 ช่วยให้ลูกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS454 ปิดเทอมนี้พ่อแม่ทั้งหลายจะช่วยให้ลูกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรกับเด็ก ๆ แต่ละวัย ซึ่งเป็นการปรับตัวเข้าหากันระหว่างพ่อแม่กับลูก ๆ หลายครอบครัวพ่อแม่อาจเฝ้ารอให้มีโอกาสนี้ หรือเด็ก ๆ ที่มีเวลาอยู่ร่วมกับพ่อแม่น้อยในเวลาเปิดเทอม ควรหากิจกรรมทำ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS454 2011/03/03 22:17:33 ช่วยให้ลูกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS454 พื้นที่เสี่ยงต่อชีวิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS453 เหตุการณ์การปะทะตอบโต้นรุนแรงตามแนวชายแดน ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่แนวชายแดน คือผู้ที่เสี่ยงต่อชีวิต มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุมเร้าทุกวินาทีที่ได้ยินเสียงปืนและระเบิด ทุกเหตุที่ได้เห็นภาพการปะทะและความสูญเสีย ต่างขวัญผวา จึงต้องอาศัยการซักซ้อมรับมือกับเหตุนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS453 2011/03/24 01:19:19 พื้นที่เสี่ยงต่อชีวิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS453 สำรวจสุขภาพจิตคนไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS452 กรมสุขภาพจิตได้สำรวจสุขภาพจิตคนไทยทางโทรศัพท์ ตั้งแต่ปี 2540 โดยพัฒนาเป็นระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิตคนไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จากเดิมปีละหนึ่งครั้งบ้าง สองครั้งต่อปีบ้าง สามครั้งต่อปีบ้าง ซึ่งได้พัฒนาจนเป็นการติดตามทุกไตรมาส เพื่อนำข้อมูลไปใช้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS452 2011/02/14 22:55:28 สำรวจสุขภาพจิตคนไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS452 รักที่ต้องสะสมความเชื่อใจกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS451 วันแห่งความรักเป็นวัฒนธรรมต่างชาติที่วัยรุ่นไทยรับเข้ามาเป็นค่านิยมที่แพร่ในช่วงเวลา 3 - 4 ทศวรรษ แต่ความหมายที่แท้จริงกลับแปรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในกลุ่มวัยรุ่นแต่ละกลุ่ม ตลอดจนผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาจากวัยรุ่นสมัยนั้นได้ให้ความหมายที่ต่างจากวัยรุ่นสมัยนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS451 2011/02/13 17:43:46 รักที่ต้องสะสมความเชื่อใจกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS451 mhGAP : Psychosis http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS450 โรคจิต เป็นสิ่งที่บ่งบอกสุขภาพจิตที่เป็นปัญหาของบุคคล โดยมีความผิดปกติทางความคิด การรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก หรือพฤติกรรม โดยขณะนี้กรมสุขภาพจิตได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติกับโรคจิตนี้ที่ลงไปถึงระดับหมู่บ้าน มีผู้ดูแลคืออาสาสมัครสาธารณสุขนั่นเอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS450 2011/02/06 21:54:21 mhGAP : Psychosis http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS450 อย่าป่วยจิตจากสารเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS449 เรื่องราวชีวิตที่พบพาลกับสารเสพติด เป็นสิ่งที่พบเห็นจริงได้ไม่ไกลตัวจากเรา แต่ท่านทราบกันหรือไม่ว่ายิ่งเสพยิ่งเข้าใกล้การป่วยเป็นโรคจิต เพราะการเสพเพียงครั้งแรกก็ทรมานจิตใจทำให้แสดงอาการป่วยทางจิตแล้ว เสพครั้งต่อไปนั้นแสดงถึงความเป็นโรคจิตมากขึ้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS449 2011/02/06 23:40:21 อย่าป่วยจิตจากสารเสพติด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS449 ปรับอารมณ์ไม่ให้พาไป http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS448 เหตุการณ์เลวร้ายมักมีที่มาจากอารมณ์ร้ายที่หุนหัน ยิ่งเสริมด้วยสิ่งมึนเมาย่อมนำพาความคิดที่อยู่ส่วนลึกในจิตใจออกมาโลดแล่น ด้วยพฤติกรรมรุนแรง ก้าวร้าวจนขาดสติ ทำเลยเถิดเป็นผลร้ายแรง เป็นแผลใจซ้ำรอยฝังลึกให้ยิ่งเปิดกว้าง มิหนำซ้ำทำให้คนรอบข้างห่างเหินมากขึ้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS448 2011/02/14 23:01:36 ปรับอารมณ์ไม่ให้พาไป http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS448 mhGap – IG http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS447 องค์การอนามัยโลกได้พัฒนา Mental Health Gap Action Programme (mhGap) โดยในปี 2010 ได้พัฒนาคู่มือชื่อ Mental Health Gap Intervention Guide (mhGap-IG) เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขในประเทศสมาชิกใช้ประกอบการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS447 2011/01/31 01:09:44 mhGap – IG http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS447 ครูผู้ให้การเรียนรู้เพื่อปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS446 16 มกราคม วันครู ในวโรกาสที่กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้คณะรัฐมนตรี ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชมัญญานามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่า "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" และกำหนดให้ พ.ศ. 2554 เป็นปีคุณภาพครู อีกทั้งเป็นเครือข่ายสุขภาพจิตที่สำคัญ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS446 2011/01/31 01:08:58 ครูผู้ให้การเรียนรู้เพื่อปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS446 เด็ก ๆ และเยาวชนของชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS445 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 วันเด็กแห่งชาติ เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ เป็นพลังสำคัญที่จะพัฒนาชาติให้เจริญ ก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงต้องขยันศึกษาหาความรู้ ประพฤติตนให้เป็นคนดี มีความขยันขันแข็งในการทำงาน ตระหนักถึงอนาคตของตนและชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS445 2011/01/31 00:29:35 เด็ก ๆ และเยาวชนของชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS445 เริ่มต้นสร้างสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS444 ตั้งแต่ 1 มกราคมปีใหม่นี้ ทุกคนคงต้องการให้เป็นการเริ่มต้นที่จะทำสิ่งที่ดี จะปรับปรุงให้ดีขึ้น เรียนรู้อย่างเข้าใจกับสิ่งใหม่ทีจะเข้ามาในชีวิต ตระเตรียมให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของหลายสิ่งหลายอย่าง ตลอดจนอุปสรรคหรือปัญหาที่จะต้องแก้ไขและก้าวผ่านไปให้ได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS444 2011/01/31 00:29:21 เริ่มต้นสร้างสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS444 ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS443 เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่หลายคนใช้สุราเป็นเครื่องกระตุ้นให้มีความสนุกครื้นเครง การตระหนักถึงมหันตภัยของสุรา ลด ละ เลิกดื่มสุรา จะช่วยให้สังคมไทยฉลองปีใหม่ด้วยความสุขใจและปลอดภัยมากขึ้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS443 2011/01/31 00:29:08 ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS443 ทบทวนสุขทุกข์วันท้ายปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS442 ความสุขของวันใกล้สิ้นปีนี้เกิดขึ้นในหลายคน แต่ขอระลึกเสมอว่า ในช่วงเวลานี้ยังมีผู้ที่ทุกข์ใจ อยู่ใกล้ตัว แวดล้อมตัวเรา ความสุขที่มีเหล่านี้ควรแบ่งปันให้ผู้คนเหล่านั้นบ้าง จะเล็กน้อยเขาก็รู้สึกดีที่มีคนห่วงใย ใช้ช่วงเวลานี้เป็นแบบอย่าง แบ่งปันให้กับเด็ก ๆ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS442 2011/01/31 00:28:55 ทบทวนสุขทุกข์วันท้ายปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS442 ระมัดระวังสิ่งร้ายท้ายและต้นปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS441 ปีก่อน ๆ มีสิ่งร้าย ๆ เกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะท้ายปีหรือต้นปี อันเกิดจากสามประเด็น คือ ไม่ได้เตรียมรับมือ ประมาท/ขาดสติ และอุบัติเหตุ/อุบัติภัยที่คาดไม่ถึง ประเด็นนี้พิจารณาดีล้วนมีสาเหตุอยู่ที่ตัวบุคคลเป็นส่วนใหญ่ จึงขอฝากเตือนใจให้ระมัดระวังแล้วจะได้สิ่งดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS441 2011/01/31 00:28:41 ระมัดระวังสิ่งร้ายท้ายและต้นปี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS441 วันกีฬาแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS440 วงการกีฬาได้ถือเอาวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันกีฬาแห่งชาติ" ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นตัวอย่างของการมุ่งมั่นฝึกฝนทั้งการประดิษฐ์และใช้กีฬาเสริมสร้างพระวรกาย พระองค์ทรงเป็นนักกีฬาแข่งขันเรือใบที่เอาพระทัยใส่ในทุกขั้นตอน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS440 2010/12/26 19:16:05 วันกีฬาแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS440 วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS439 นานกว่า 40 ปีมาแล้วที่งานสาธารณสุขได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งนี้ยังมีมากขึ้นทุกปี และชนิดโรคร้ายนี้ก็เกิดขึ้นตามจุดสำคัญของร่างกายด้วย ส่วนงานสุขภาพจิตนั้นเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนได้ คือ การฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยให้มีกำลังใจต่อสู้โรค http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS439 2010/12/26 19:16:17 วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS439 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS438 วันพ่อแห่งชาติเป็นวันหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงถึงความเคารพรักที่มีต่อพ่อ สำหรับพ่อส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกที่มีต่อลูกและครอบครัวมากนัก แต่เมื่อถามถึงสิ่งที่สำคัญในชีวิต พ่อตอบว่า ลูกและครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับพ่อ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS438 2010/12/26 18:21:59 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS438 วันสิ่งแวดล้อมไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS437 4 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันสิ่งแวดล้อมไทย" งานสุขภาพจิตเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยอ้อม แต่ด้วยธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมนี้มีส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนเราอย่างยิ่ง เช่นสภาพอากาศดี สีเขียวขจีทุ่งหญ้าต้นไม้ป่าเขา และการท่องเที่ยวทางทะเลที่ทำให้จิตใจสดชื่น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS437 2010/12/06 22:35:43 วันสิ่งแวดล้อมไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS437 วันคนพิการสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS436 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล จากการประชุมใหญ่สมัยประชุมที่ 48 เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ขานรับมติดังกล่าว โดยจัดให้มีงานวันคนพิการตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ความพิการทางสติปัญญาเป็นอีกหนึ่งงานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS436 2010/12/06 22:36:01 วันคนพิการสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS436 สมองเด็กไทย...รอไม่ไหวแล้ว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS435 เด็กไทยอายุ 6 - 14 ปี ที่มีระดับเชาวน์ปัญญาหรือไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์ปกติของเด็กไทยมากถึงร้อยละ 50 ด้วยเหตุนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กจึงต้องเร่งดำเนินการที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กไทยมีพัฒนาการด้านสติปัญญาให้สูงขึ้น อาหารก็เป็นประเด็นหนึ่งในมาตรการนี้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS435 2010/12/01 00:18:32 สมองเด็กไทย...รอไม่ไหวแล้ว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS435 วันเอดส์โลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS434 1 ธันวาคม วันเอดส์โลกเพราะเป็นโรคที่แพร่ระบาดทั่วโลก การสร้างความเข้าใจและความเห็นใจกับผู้ติดเชื้อ HIV เป็นสิ่งสำคัญ งานสุขภาพจิตเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนี้จึงสร้างหลักสูตรการให้การปรึกษาสำหรับบุคลากรหน่วยต่าง ๆ ในโรงพยาบาลใช้วิธีการนี้ดูแลคนไข้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS434 2010/12/02 18:38:55 วันเอดส์โลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS434 วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS433 27 พฤศจิกายน และวันสถาปนาการสาธารณสุขนี้ มีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพด้วยการเน้น "สร้างสุขภาพ" มากกว่า "ซ่อมสุขภาพ" ซึ่งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการระบบสุขภาพได้ โดยถือว่าเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน และเพื่อทุกคน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS433 2010/11/30 20:37:49 วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS433 ก้าวไปกับพันธุกรรมมนุษย์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS432 ศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์การแพทย์ ณ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ได้ทำการวิจัยพันธุกรรม โครโมโซมและยีนของมนุษย์ที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้า ซึ่งความก้าวหน้าในการศึกษานี้กำลังพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์โครโมโซมกลุ่ม Cytochrome P450 โดยเฉพาะอย่างยิ่งยีน CYP2D6 และ CYP2C19 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS432 2010/11/16 00:48:33 ก้าวไปกับพันธุกรรมมนุษย์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS432 วันประถมศึกษาแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS431 25 พฤศจิกายน และวันวชิราวุธนี้ เพื่อระลึกถึงการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาสำหรับราษฎรขึ้นเป็นครั้งแรก ณ วัดมหรรณพาราม ถือเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนที่มีขึ้นในปี 2427 สมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาในปี 2464 และพระมหากรุณาธ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS431 2010/11/30 19:58:36 วันประถมศึกษาแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS431 วันยุติความรุนแรงต่อสตรี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS430 25 พฤศจิกายน หรือวันต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี การกระทำใดๆ อันเป็นความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ เป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้หญิง รวมทั้งขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเข้าใจและต่อเนื่องร่วมกัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS430 2010/11/30 19:50:28 วันยุติความรุนแรงต่อสตรี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS430 วันโทรทัศน์โลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS429 21 พฤศจิกายนนี้ ยังเป็นวันโทรทัศน์โลก ด้วยเป็นเทคโนโลยีสำหรับใช้สื่อความให้เข้าถึงมวลชน เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม เพื่อให้เห็นความแตกต่างหลากหลาย และเป็นแหล่งให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน ด้วยรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ที่ทำเพื่อพัฒนาสังคมโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS429 2010/11/21 19:54:04 วันโทรทัศน์โลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS429 วันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS428 20 พฤศจิกายน เป็นวันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล เพื่อต้องการประชาชนในประเทศต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และได้ร่วมกันพิทักษ์สิทธิเด็กอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตามที่ได้ลงสัตยาบันร่วมกัน สำหรับไทยนั้นการใส่ใจดูแลเด็กยังมีอุปสรรค ปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS428 2010/11/21 18:48:21 วันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS428 วันลอยกระทง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS427 21 พฤศจิกายนนี้ วันลอยกระทง เป็นวันระลึกถึงคุณค่าแห่งสายน้ำ และการแสดงออกทางวัฒนธรรมไทยแห่งงานรื่นเริงกับการบูชาทางศาสนา แต่งานสุขภาพจิตได้รณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหาที่ตามมาจากความสนุกสนานที่เลยเถิดทั้งเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุ และความรุนแรง จึงควรเตรียมตัวไว้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS427 2010/11/21 18:47:51 วันลอยกระทง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS427 ฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยธรรมชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS425 การออกเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในช่วงเกิดเหตุไปอีก 3 เดือน เป็นสิ่งจำเป็นมากทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/บุคลากรสุขภาพจิต ตลอดจนอาสาสมัครต่าง ๆ ต้องเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพราะผู้ประสบภัยอยู่ในภาวะซึมเศร้ากังวลถึงอนาคตขาดเป้าหมายชีวิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS425 2010/11/09 18:58:05 ฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยธรรมชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS425 วันเบาหวานโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS424 14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก ซึ่งถือเป็นโรคเรื้อรังสำคัญที่งานสาธารณสุขดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป็นโรคเรื้อรังและมีภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อจิตใจผู้ป่วยและญาติ งานสุขภาพจิตจึงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วยและญาติในการบำบัดรักษา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS424 2010/11/15 01:31:27 วันเบาหวานโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS424 วันคนพิการแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS423 11 พฤศจิกายนนี้ วันคนพิการแห่งชาติ ซึ่งเป็นเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนที่กำหนดขึ้นให้ตระหนักในการให้ความสำคัญและช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น วงการสุขภาพจิตถือว่าผู้พิการจำเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้และฟื้นฟู ให้อยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS423 2010/11/15 01:29:59 วันคนพิการแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS423 วันจิตเวชและสัปดาห์สุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS422 วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันกำเนิดงานจิตเวช โดยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และวันที่ 1-7 พฤศจิกายน เป็นสัปดาห์รณรงค์งานสุขภาพจิตให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกันได้กับผู้มีปัญหาสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS422 2010/11/08 18:52:50 วันจิตเวชและสัปดาห์สุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS422 ช่วยเหลือเยี่ยวยาจิตใจผู้ประสบภัย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS421 สภาพการณ์ธรรมชาติในฤดูฝนของทุกปี มักมีความสูญเสียการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพ ทรัพย์สิน และชีวิต กระทบกระเทือนจิตใจผู้สูญเสีย สภาพจิตใจย่อมมีความรุนแรงทางอารมณ์สูงยิ่ง กรมสุขภาพจิตตระหนักและเร่งเยี่ยวยาจิตใจจากเหตุการณ์ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS421 2010/11/08 19:33:00 ช่วยเหลือเยี่ยวยาจิตใจผู้ประสบภัย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS421 ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์งานจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS419 วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยเป็นวันน้อมเกล้าสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่องานจิตเวช ที่เจริญก้าวหน้าจนเป็นงานสุขภาพจิตเทียบเท่าสากลในโลกด้วยทรงคาดการณ์ไกลของพระองค์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS419 2010/10/25 19:10:44 ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์งานจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS419 วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS418 21 ตุลาคม เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาตินี้ วงการสุขภาพจิตให้นักสังคมสงเคราะห์เป็นบุคลากรหนึ่งในทีมสุขภาพจิตและจิตเวชที่สำคัญ ซึ่งเป็นบุคลากรสุขภาพจิตที่กระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน เข้าถึงและดูแลสุขภาพจิตประชาชน ผู้ป่วย ผู้ได้รับความเดือดร้อนหลายกลุ่ม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS418 2010/10/25 19:11:17 วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS418 วันพยาบาลแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS417 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาตินี้ วงการสุขภาพจิตให้พยาบาลเป็นบุคลากรที่สำคัญยิ่งหนึ่งในทีมสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งเป็นบุคลากรสุขภาพจิตที่มีจำนวนมากที่สุดในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนและเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS417 2010/10/25 19:11:54 วันพยาบาลแห่งชาติ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS417 ทรงเป็นผู้เข้าถึงงานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS416 วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โดยเป็นวันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่องานสุขภาพจิต ถึงแม้พระองค์ทรงงานหลายด้าน แต่ด้วยงานที่พระองค์ทรงดำริและพัฒนานั้นส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS416 2010/10/25 19:16:38 ทรงเป็นผู้เข้าถึงงานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS416 ภัยธรรมชาติ: ฤดูฝน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS415 สภาพการณ์ธรรมชาติในฤดูฝนของทุกปี มักมีความสูญเสียการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพ ทรัพย์สิน และชีวิต กระทบกระเทือนจิตใจผู้สูญเสีย สภาพจิตใจย่อมมีความรุนแรงทางอารมณ์สูงยิ่ง กรมสุขภาพจิตตระหนักและเร่งเยี่ยวยาจิตใจจากเหตุการณ์ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS415 2010/10/25 18:59:12 ภัยธรรมชาติ: ฤดูฝน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS415 13 ตุลาคม วันตำรวจไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS414 วันตำรวจ เป็นวันที่ระลึกถึงคุณงามความดีของตำรวจที่ชาวไทยเคารพ พวกท่านธำรงความยุติธรรมและเสียสละ ทั้งยังเป็นเครือข่ายสุขภาพจิตผู้ช่วยเหลือประชาชนและเข้าถึงปัญหาของพวกเขาได้ พระราชบัญญัติสุขภาพจิตได้หนุนให้ตำรวจมีส่วนร่วมกับบุคลากรสุขภาพจิตอย่างชัดเจน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS414 2010/10/20 21:41:47 13 ตุลาคม วันตำรวจไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS414 วันคัดกรองโรคซึมเศร้า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS413 วันที่ 8 ตุลาคม ถือเป็นวันคัดกรองโรคซึมเศร้าประเทศไทย ด้วยคนไทยป่วยด้วยโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับทุกวัย โดยประมาณการว่าจะเป็นภาระโรคอันดับสี่ ซึ่งคนไทยป่วยประมาณ 3 ล้านกว่าคน คิดเป็นร้อยละ 5 ในจำนวนนี้คิดที่จะไปรักษาเพียงร้อยละ 11 http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS413 2010/10/20 21:44:19 วันคัดกรองโรคซึมเศร้า http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS413 ตุลาคม เดือนที่มีวันสะเทือนใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS412 เดือนที่มีวันสะเทือนใจ ถึงสามวัน ภาพที่กระทบจิตใจผู้ชุมนุมสมัยนั้น คือ 14 ต.ค. 2516, 6 ต.ค. 2519 และ 7 ตุลาคม 2551 รวมถึงสะท้อนสุขภาพจิตของญาติผู้ชุมนุมที่สูญเสียเหล่านั้นจนถึงวันนี้ เป็นเหตุการณ์วิกฤตร้ายแรงในชีวิต (Trauma) ที่ยังคงจดจำและเล่าสืบกันไป http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS412 2010/10/20 21:46:22 ตุลาคม เดือนที่มีวันสะเทือนใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS412 วันสุขภาพจิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS49 วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี กว่า 100 ประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพจิตและการให้ความสนใจต่อการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช สำหรับปี 2553 นี้ การรณรงค์เน้นที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS49 2010/10/12 20:38:04 วันสุขภาพจิตโลก http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS49 คนไทยเตรียมเกษียณอายุอย่างไร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS48 1 ตุลาคม วันเกษียณอายุและวันผู้สูงอายุสากล (โลก) ผู้เกษียณนั้นเหมือนชีวิตได้เริ่มต้นบทใหม่ ต้องปรับตัวใหม่ให้พร้อมรับมือกับปัญหาที่แตกต่างออกไป คนที่เตรียมตัวดี ยอมรับสภาพความจริงได้ ยืดหยุ่นกับชีวิต ช่วยให้ดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุได้อย่างมีความสุข http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS48 2010/10/12 20:37:10 คนไทยเตรียมเกษียณอายุอย่างไร http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS48 วัยรุ่นมาแรงกับความรุนแรง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS47 ข่าวความก้าวร้าวของวัยรุ่นกลุ่มเล็ก ๆ ของสังคมการเรียน โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษา ได้ส่งผลกระเทือนต่อกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดที่เล่าเรียน ให้กลุ่มผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้สนใจพวกเขา พูดถึงสาเหตุความรุนแรง และทบทวนแนวทางแก้ไขหรือการป้องกันอีกครั้ง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS47 2010/09/27 20:36:44 วัยรุ่นมาแรงกับความรุนแรง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS47 สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS46 บริบทสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนไทยได้เสมอ เพราะสุขภาพจิตนั้นสะท้อนความสามารถในการปรับตัวหรือการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะทางลบหรือบวก ก็ทำให้ผู้ที่มีศักยภาพและผู้คนแวดล้อมเกื้อหนุนเท่านั้นที่จะมีสุขภาพจิตดีได้ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS46 2010/09/27 20:35:30 สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS46 10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตาย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS45 วันที่ 10 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ให้มีการป้องกันการฆ่าตัวตาย (World Suicide Prevention Day) เนื่องจากทุกปีประชากรโลกเกือบหนึ่งล้านคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS45 2010/09/27 20:27:00 10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตาย http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS45 อำลาเว็บคลังความรู้เดิม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS44 เว็บคลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชถึงเวลาต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยเฉพาะเรื่องการใช้งานที่แยกกันไว้คนละระบบ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS44 2010/09/21 19:37:50 อำลาเว็บคลังความรู้เดิม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS44 มาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกันเถอะ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS43 กรมสุขภาพจิตจัดตั้งศูนย์เยี่ยมเยียนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนทางวิชาการให้กับบุคลากรสาธารณสุขสำหรับดูแลช่วยเเหลือผู้คนเหล่านั้น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS43 2010/09/12 23:41:10 มาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกันเถอะ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS43