Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5721063572106357210635721063572106357210635721063 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 

ข้อมูลเทคโนโลยี

ชื่อเทคโนโลยีภาษาไทย : การออกกำลังเพื่อลดภาวะท้องผูกในผู้ป่วยจิตเวช
ชื่อเทคโนโลยีภาษาอังกฤษ :
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง/บรรณาธิการ : กลุ่มงานกายภาพบำบัด
สังกัดหน่วยงาน : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ประเภทเทคโนโลยี : สื่อสิ่งพิมพ์
ลักษณะเทคโนโลยี : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)
ผลิตด้วยกระบวนการ : การจัดการความรู้
ชื่อกระบวนการที่ผลิต :
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ : -
หมวดหมู่ของเทคโนโลยี :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
การออกกำลัง, ลดภาวะท้องผูก, ผู้ป่วยจิตเวช
เกี่ยวกับมิติงาน : บำบัดรักษา
เกี่ยวกับวัย :
เกี่ยวกับ Setting : สถานบริการสาธารณสุข
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : ญาติ/ผู้ป่วย
อื่นๆ :
ปีที่ผลิต/เผยแพร่ : 2552
ISBN :
กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ใช้) : ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานบริการจิตเวชและผู้สนใจ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อลดภาวะท้องผูกในผู้ป่วยจิตเวชด้วยโปรแกรมการออกกำลังกาย
เนื้อหาโดยสรุป :
แนวคิดการพัฒนา ผู้ป่วยจิตเวชจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาซึ่งยาจิตเวชบางชนิดนอกจากจะส่งผลให้เกิดอาการท้องผูกแล้ว ยังส่งผลให้การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยลดลงเป็นการส่งเสริมอาการท้องผูกมากยิ่งขึ้น อาจทำให้ต้องใช้ยาระบายเป็นประจำ เป็นเหตุให้ลำไส้ทำงานน้อยลง จนเกิดความเคยชินกระทั่งการใช้ยาระบายอาจใช้ไม่ได้ผลในภายหลัง ส่งผลให้เกิดอาการท้องผูกเรื้อรังตามมา จากสาเหตุข้างต้น การออกกำลังกายเป็นประจำ /การมีสมรรถภาพร่างกายที่ดี หรือการเคลื่อนไหวร่างกายในกิจวัตรประจำวันอยู่เสมอ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคงการทำงานของลำไส้ให้เคลื่อนไหวได้ดี กระบวนการจัดการความรู้ ดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ เริ่มจากประชุมรวบรวมความคิดเห็นจาก พยาบาล, ผู้ช่วยเหลือคนไข้หอผู้ป่วยเฟื่องฟ้า, โภชนาการ และนักกายภาพบำบัด เกี่ยวกับความรู้ที่ต้องการ เพื่อลดภาวะท้องผูกในผู้ป่วยจิตเวช จากนั้นทีมนักกายภาพบำบัดร่วมกันแสวงหาความรู้ และจัดทำชุดความรู้เรื่อง การออกกำลังกาย เพื่อลดภาวะท้องผูก นำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยหอผู้ป่วยเฟื่องฟ้า เป็นเวลา 1 เดือน แล้วประเมินผลลัพธ์มาปรับปรุงโปรแกรม จากนั้นนำไปทดลองซ้ำในหอผู้ป่วยจิตเวชหญิง แล้วจึงประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการใช้โปรแกรมการออกกำลังกาย นำความคิดเห็นมาปรับปรุงเป็นชุดความรู้ ฉบับสมบูรณ์ เผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์ ผลการจัดการความรู้สรุปได้ดังนี้ ท่าบริหารร่างกายเพื่อแก้ปัญหาท้องผูก ท่าที่ 1 ก้ม/แอ่นตัว ยืด-หด กล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวสันหลังและช่องท้อง ท่าที่ 2 เอียงตัว ยืด-หด กล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวลำตัวด้านข้าง ท่าที่ 3 บิดเอว ยืด-หด กล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวแบบ Twist โดยใช้กล้ามเนื้อบิดลำตัว ท่าที่ 4 หมุนเอว เพิ่มการเคลื่อนไหวช่วงลำตัวแบบ circumduction โดยใช้กล้ามเนื้อรอบลำตัว ท่าที่ 5 ก้มแตะสลับ รวมท่าที่ 1 กับ ท่าที่ 3 ท่าที่ 6 ย่ำเท้ายกเข่าสูง เพิ่มการเคลื่อนไหวช่องท้อง ท่าที่ 7-9 เตะขา (ข้าง/หน้า/หลัง) เพิ่มการเคลื่อนไหวช่องท้อง ร่วมกับเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย โดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่(กล้ามเนื้อตะโพก และต้นขาด้านข้าง) ท่าที่ 10 วิ่งเหยาะ กระตุ้นให้อุจจาระเคลื่อนตัวเร็วขึ้น ท่าที่ 11 ย่ำเท้า เพื่อชะลอการทำงานของร่างกายให้เข้าสู่ภาวะปกติ(Cool down) จากอาการหอบเหนื่อยเนื่องจากการวิ่งเหยาะ ท่าที่ 12 นวดท้อง เร่งการเคลื่อนตัวของอุจจาระ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
อีเมลผู้จัดทำ : orasacw@hotmail.com
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
ศูนย์ส่งเสริมการจัดการความรู้ smdt@dmh.go.th สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร. 0-2437-0200-8 ต่อ 4278-9 โทรสาร E-mail: URL:http://www.somdet.go.th/
ไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา :

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข