Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5721067572106757210675721067572106757210675721067 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รายละเอียดข่าประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ
คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ขอประชาสัมพันธ์ติดตามการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 เรื่อง สุขใจวัยทำงาน Mental Health in the Workplace วันที่ 1 - 3 ส.ค. 2561
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
20/03/2561 > อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ
คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ขอประชาสัมพันธ์ติดตามการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 เรื่อง สุขใจวัยทำงาน Mental Health in the Workplace วันที่ 1 - 3 ส.ค. 2561
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
20/03/2561 > อ่านรายละเอียด
สุขภาพจิตกับการคุ้มครองผู้บริโภค
30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภค การรวมตัวขององค์การผู้บริโภคจนเป็นเครือข่ายในนาม สหพันธ์องค์การผู้บริโภค โดยการนำ ภาครัฐ:สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคเอกชน:มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค องค์กรเหล่านี้ขับเคลื่อนงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของประชาชนไทย
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
04/04/2560 > อ่านรายละเอียด
Admissions กับสุขภาพจิตผู้เรียน
เข้าสู่ช่วงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง (Admissions) โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งใช้ผลการเรียน (GPAX) ผลการสอบ (O-NET,GAT) ผลการทดสอบ (PAT) และผลการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกนี้มีผลต่อสุขภาพจิตผู้สมัครเพียงใด
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
04/04/2560 > อ่านรายละเอียด
สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก
ประโยคสองประโยคที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่ในการสมัครเข้าหรือสอบเข้าสถานศึกษาที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นความต้องการของใคร หากเป็นของพ่อแม่ ท่านจึงควรมีการบอกกล่าวประโยคนี้ด้วยเสมอ หากมีจับสลากด้วยแล้ว จึงสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาควรเชิญพ่อแม่เป็นผู้จับดีกว่า
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
04/04/2560 > อ่านรายละเอียด
ระวังอันตรายในวันสงกรานต์
สิ่งที่เป็นอันตรายในช่วงเทศกาล เช่น อุบัติเหตุในการเดินทาง การทะเลาะทำร้ายกัน ซึ่งบางครั้งมีเหตุมาจากสุราและสารเสพติด รวมถึงการแต่งกายไม่เหมาะสมของวัยรุ่นหญิง เป็นข่าวให้รับรู้กันมาหลายปีแต่การแก้ไขปัญหาที่ตัวบุคคลกับไม่ดีขึ้นเลย เพราะขาดความตระหนักนี่เอง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
04/04/2560 > อ่านรายละเอียด
เมื่อถึงสงกรานต์คือวันครอบครัว
เมื่อถึงวันหยุดสงกรานต์ที่หยุดต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ผู้คนต่างมีแผนการเดินทางกลับบ้านสู่ภูมิลำเนาและส่วนหนึ่งท่องเที่ยวเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน แต่ต้องไม่ลืมหลักในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ง่าย ๆ สำหรับครอบครัว คือ ใช้หลัก 5 อ.
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
04/04/2560 > อ่านรายละเอียด
เทศกาลสงกรานต์
หากถามถึงสงกรานต์คนไทยนึกถึงสิ่งใด คำตอบแรกสำหรับผู้คนสมัยนี้ คือ ความสนุกในการเล่นน้ำกัน มีจำนวนน้อยที่เข้าใจแก่นแท้ของสงกรานต์ ตรงที่เป็น 'วันครอบครัว' เป็นโอกาสที่คนทุกวัยต่างมาพบปะกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงถึงสัมพันธภาพที่มีต่อกันของญาติและมิตรสหาย
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
04/04/2560 > อ่านรายละเอียด
จากวันผู้สูงอายุสู่สังคมผู้สูงอายุ
องค์การสหประชาชาติได้กำหนดว่าประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 และสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ 7 แสดงว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ในปี 2550 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สภาวะนี้แล้ว
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
04/04/2560 > อ่านรายละเอียด
พาร์กินสัน
โรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease) เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจะเคลื่อนไหวได้น้อยลง ช้าลง และสั่น ในระยะท้ายของโรคจะมีอาการสมองเสื่อมร่วมด้วย งานสุขภาพจิตผู้สูงอายุจึงได้พยายามจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพจิตสูงอายุขึ้นสำหรับญาติหรือผู้สูงอายุ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
04/04/2560 > อ่านรายละเอียด
วันอนามัยโลก
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) เป็นองค์กรของสหประชาชาติที่จัดตั้งขึ้นจากประชากรของโลกได้ถูกภัยคุมคามจากโรคระบาดต่าง ๆ ซึ่งวันอนามัยโลกนี้ WHO ได้กำหนดประเด็นปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ อันเกิดจากปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้อง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
04/04/2560 > อ่านรายละเอียด
วันออทิสติกโลก
องค์การอนามัยโลกประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันออทิสติกโลก รณรงค์ให้ประชาชนและสังคมได้รู้จักเข้าใจภาวะออทิสติกมากขึ้น และจัดระบบการดูแลค้นหาเด็กที่มีภาวะเสี่ยงให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาได้เร็วขึ้น และพัฒนาศักยภาพจนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
04/04/2560 > อ่านรายละเอียด
สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก
ประโยคสองประโยคที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่ในการสมัครเข้าหรือสอบเข้าสถานศึกษาที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นความต้องการของใคร หากเป็นของพ่อแม่ ท่านจึงควรมีการบอกกล่าวประโยคนี้ด้วยเสมอ หากมีจับสลากด้วยแล้ว จึงสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาควรเชิญพ่อแม่เป็นผู้จับดีกว่า
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
04/04/2560 > อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ
คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ขอประชาสัมพันธ์ติดตามการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 เรื่องสอดล้องกับวันอนามัยโลก Depression: let s talk วันที่ 2 - 4 ส.ค. 2560
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
20/03/2561 > อ่านรายละเอียด
ท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัว
ปิดเทอมให้การท่องเที่ยวของครอบครัว สร้างเสริมสุขภาพจิตให้สดใส บำรุงจิตใจให้มีพลังและกำลังกายของทุกคนในครอบครัว มีชีวิตที่อยากจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปตลอด ผ่อนคลายความเครียด ละทิ้งความซึมเศร้า ปลดปล่อยความผิดหวัง สร้างความชัดเจนในความสงสัยบางประการ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/03/2560 > อ่านรายละเอียด
อารมณ์แปรปรวน
โรคอารมณ์แปรปรวน (Bipolar disorders) เป็นโรคอารมณ์แปรปรวนที่ผู้ป่วยมีอารมณ์คลุ้มคลั่งครื้นเครงมากกว่าปกติหรือ อารมณ์ครื้นเครงไปจากภาวะปกติเล็กน้อย สลับกับมีภาวะอารมณ์เศร้าซึม
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/03/2560 > อ่านรายละเอียด
ภาวะปัญญาอ่อนสากล
21 มีนาคมของทุกปี เป็นวันภาวะปัญญาอ่อนสากล/โลก (World Down’s syndrome Day) จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของพลเมืองทั่วโลกถึงศักยภาพของบุคคลที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมภายในแต่ละประเทศ และตระหนักถึงการป้องกันทางด้านพันธุกรรมในการตั้งครรภ์ของพ่อแม่
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/03/2560 > อ่านรายละเอียด
อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ บุคลากรที่ทำหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/03/2560 > อ่านรายละเอียด
ปิดเทอมให้เรียนรู้อาชีพพ่อแม่
อาชีพของพ่อของแม่ น้องๆ หนูๆ เคยรู้ไหม รู้แล้วเข้าใจอย่างถ่องแท้ไหม เด็กเล็กๆ คงตอบแบบเท่าที่เห็น แต่สำหรับเด็กวัยเรียนวัยรุ่นผ่านประสบการณ์คลุกคลีกับอาชีพของพ่อแม่มามาก มองเป็นด้านลบก็มีเยอะ มองเป็นด้านบวกให้กับตัวเองก็พอมี มันช่วยการตัดสินใจวางแผนอนาคต
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/03/2560 > อ่านรายละเอียด
ร้อนแล้ง แคลงใจ ให้มอง ตรองดีๆ
ปัญหาสุขภาพจิตในช่วงหน้าร้อนหน้าแล้งนี้ ยิ่งหนักหน่วงมากขึ้น หน่วยงานรัฐได้พยากรณ์ความแล้งและความร้อน งานสุขภาพจิตก็ประมาณการตามบริบทของสิ่งแวดล้อมเช่นกัน อุณภูมิที่สูงส่งผลต่อจิตใจและร่างกายคนเรา การขาดแคลนน้ำใช้น้ำกิน ทำให้คนเราต้องปรับตัวเข้าหากัน
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/03/2560 > อ่านรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล

 

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข