คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
8 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
2491173249117324911732491173249117324911732491173 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
ค้นหาขั้นสูง


 
 
ช้าง สัตว์ใหญ่ที่ปรับสภาพจิตใจคนเรา
วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันช้างไทย เพื่อช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจ รัก หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น โดยช้างก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้คนเรามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นได้หากใกล้ชนิด โดยเฉพาะเด็กกับลูกช้าง
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เป็นงานเฉลิมฉลองการประสูติของศาสดามุฮัมมัด (ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ในประเทศไทย จัดโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรภาครัฐ องค์กรการกุศล และองค์กรเอกชน ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปี ฮ.ศ. 1436
สตรีสากล
วันสตรีสากล (International Women's Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่ง เป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด จะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมอีกด้วย
+ ดูทั้งหมด
4. จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา
   เปิดอ่าน : [450 ครั้ง]   Download : [67 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา
   เปิดอ่าน : [349 ครั้ง]   Download : [64 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
1. การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
   เปิดอ่าน : [493 ครั้ง]   Download : [174 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. การรักษาผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยยาและการฝึกสติ: รายงานผู้ป่วย 2 ราย
   เปิดอ่าน : [461 ครั้ง]   Download : [693 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. Identify care management program for late-life depression in a general practice of Thailand.
   เปิดอ่าน : [433 ครั้ง]   Download : [68 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. Miniresearch : Sensory art therapy.
   เปิดอ่าน : [428 ครั้ง]   Download : [71 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. ประสิทธิผลของการใช้สโนซีเล็นลดภาวะหลีกหนีสัมผัสในเด็กออทิสติก
   เปิดอ่าน : [463 ครั้ง]   Download : [52 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
5. ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น “Excellence Center”
   เปิดอ่าน : [186 ครั้ง]   Download : [53 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 - 26 ม.ค. 2558 [30/01/2558]
  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 13 - 19 ม.ค. 2558 [30/01/2558]
  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 12 ม.ค. 2558 [19/01/2558]
  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธ.ค. 2557 [06/01/2558]
  ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น “Excellence Center” [24/11/2557]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [410781 ครั้ง] ดาวโหลด [86749 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [209088 ครั้ง] ดาวโหลด [43093 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[220697 ครั้ง] ดาวโหลด [198652 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th 
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข