คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
8 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
2455210245521024552102455210245521024552102455210 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
ค้นหาขั้นสูง


 
 
ทำบุญด้วยศรัทธาและเจตนา
ช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ มักมีค่านิยมแฝงมาด้วยเสมอ ก่อนก่อรูปเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมไป เช่น การทำบุญ อย่างช่วงปีใหม่อย่างสากลหรือไทยหรือจีน ปัจจุบันได้ยึดถือว่าต้องทำบุญให้ได้จำนวนวัดเท่านั้นเท่านี้ หรือต้องไปทำบุญตามวัดที่ชื่อหรือพระประธานบ่งบอกตามแรงปรารถนา
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
การจัดงานปีใหม่นั้นสามารถสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรม อย่างวันปีใหม่สากล 1 มกราคมซึ่งมีการสังสรรค์อย่างชัดเจน วันสงกรานต์ 13 เมษายน หรือวันตรุษจีน แม้จะมีการสังสรรค์แต่ก็ให้ความสำคัญกับญาติมิตร คนในครอบครัว ส่วนวันปีใหม่อิสลามนั้นจะไม่มีงานรื่นเริงใด ๆ
รักที่ต้องสะสมความเชื่อใจกัน
วันแห่งความรักเป็นวัฒนธรรมต่างชาติที่วัยรุ่นไทยรับเข้ามาเป็นค่านิยมที่แพร่ในช่วงเวลา 3 - 4 ทศวรรษ แต่ความหมายที่แท้จริงกลับแปรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในกลุ่มวัยรุ่นแต่ละกลุ่ม ตลอดจนผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาจากวัยรุ่นสมัยนั้นได้ให้ความหมายที่ต่างจากวัยรุ่นสมัยนี้
+ ดูทั้งหมด
1. คู่มือความฉลาดทางอารมณ์ (ฉบับปรับปรุง)
   เปิดอ่าน : [6837 ครั้ง]   Download : [2356 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. คู่มือ เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี: พลังสุขภาพจิต (RQ: Resilience Quotient)
   เปิดอ่าน : [4694 ครั้ง]   Download : [2144 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. โรคอารมณ์แปรปรวนชนิดไบโพลาร์
   เปิดอ่าน : [1848 ครั้ง]   Download : [2125 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. หลากหลายอารมณ์ของโรคซึมเศร้า
   เปิดอ่าน : [860 ครั้ง]   Download : [1525 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. ความเครียด
   เปิดอ่าน : [720 ครั้ง]   Download : [1283 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
1. การจัดการผู้ป่วยรายกรณี : ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
   เปิดอ่าน : [6051 ครั้ง]   Download : [767 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า:กรณีศึกษา
   เปิดอ่าน : [3636 ครั้ง]   Download : [812 ครั้ง]   Recommend : [1 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
5. ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น “Excellence Center”
   เปิดอ่าน : [128 ครั้ง]   Download : [17 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 - 26 ม.ค. 2558 [30/01/2558]
  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 13 - 19 ม.ค. 2558 [30/01/2558]
  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 12 ม.ค. 2558 [19/01/2558]
  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธ.ค. 2557 [06/01/2558]
  ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น “Excellence Center” [24/11/2557]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [405686 ครั้ง] ดาวโหลด [85316 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [205511 ครั้ง] ดาวโหลด [42645 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[216926 ครั้ง] ดาวโหลด [194618 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th 
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข