คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
2121 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
2711175271117527111752711175271117527111752711175 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
ค้นหาขั้นสูง


 
 
สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพจิต
22 พฤษภาคม เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งต่างก็เป็นวันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อมนุษย์ในการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในธรรมชาติจึงควรให้ความสำคัญและดูแลต้นไม้และสิ่งมีชีวิตที่เป็นคุณ
สุขภาพจิตในตอนเปิดเทอม
สถานศึกษาหลายแห่งเปิดภาคเรียนมาหลายวันแล้ว บางแห่งก็กำลังจะเปิดการเรียนการสอนกันในช่วงกลางเดือนหรือไม่ก็ปลายเดือนนี้ สถาบันอุดมศึกษาก็จะเปิดเทอมในต้นเดือนหน้าก็มี ความเปลี่ยนแปลงกับการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานที่แห่งใหม่ ผู้เรียนจึงต้องปรับตัวให้ได้
ความดันโลหิตสูงกับสุขภาพจิต
17 พฤษภาคม เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก โดยปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นและป่วยด้วยโรคนี้มากกว่าพันล้านคน สำหรับประเทศไทยประมาณการกันว่ามีจำนวนถึง 11 ล้านคน ซึ่งโรคนี้จะนำไปสู่โรคอื่น ๆ ที่ร้ายแรงอีกหลายโรค สำหรับงานสุขภาพจิตโรคนี้ก็มีอิทธิพลต่อบุคคล ครอบครัว
+ ดูทั้งหมด
4. จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา
   เปิดอ่าน : [579 ครั้ง]   Download : [71 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา
   เปิดอ่าน : [489 ครั้ง]   Download : [68 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
1. การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
   เปิดอ่าน : [828 ครั้ง]   Download : [215 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. การรักษาผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยยาและการฝึกสติ: รายงานผู้ป่วย 2 ราย
   เปิดอ่าน : [668 ครั้ง]   Download : [695 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. Identify care management program for late-life depression in a general practice of Thailand.
   เปิดอ่าน : [567 ครั้ง]   Download : [73 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. Miniresearch : Sensory art therapy.
   เปิดอ่าน : [541 ครั้ง]   Download : [76 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. ประสิทธิผลของการใช้สโนซีเล็นลดภาวะหลีกหนีสัมผัสในเด็กออทิสติก
   เปิดอ่าน : [752 ครั้ง]   Download : [54 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
5. ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น “Excellence Center”
   เปิดอ่าน : [287 ครั้ง]   Download : [56 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 - 26 ม.ค. 2558 [30/01/2558]
  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 13 - 19 ม.ค. 2558 [30/01/2558]
  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 12 ม.ค. 2558 [19/01/2558]
  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธ.ค. 2557 [06/01/2558]
  ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น “Excellence Center” [24/11/2557]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [437012 ครั้ง] ดาวโหลด [89697 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [227724 ครั้ง] ดาวโหลด [44823 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[237809 ครั้ง] ดาวโหลด [214775 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th 
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข