คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
6 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
2338835233883523388352338835233883523388352338835 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
ค้นหาขั้นสูง


 
 
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวด้านสุขภาพจิตประจำสัปดาห์
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-15 ธ.ค. 2557
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อถึงเดือนธันวาคมในทุกปี คนไทยนึกถึงวันอันสำคัญยิ่งของประเทศ วันที่ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่รอชื่นชมพระองค์ผู้ที่ประชาชนเคารพรัก และเทิดทูน กล่าวถึงพระองค์ท่านอย่างสนิทใจว่า ในหลวงของเรา ทรงพระเจริญ และต้องการเห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดสักครั้ง
ผูกพันกับในหลวง
5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยราชการได้กำหนดเป็นวันพ่อแห่งชาติเรื่อยมา อันเป็นโอกาสให้ประชาชนที่เสมือนลูกได้แสดงถึงความรัก เคารพ เทิดทูน ในหลวงของเรา ด้วยกิจกรรมการโบกและประดับธงดวงตราสัญลักษณ์
+ ดูทั้งหมด
4. กลุ่มผู้ติดสุราเรื้องรังนิรนาม (เอเอ)
   เปิดอ่าน : [206 ครั้ง]   Download : [7 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
   เปิดอ่าน : [206 ครั้ง]   Download : [32 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคู่มือการปฏิบัติงาน mhGAP Intervention Guide สำหรับโรค ทางสุขภาพจิตและจิตเวช โรคทางระบบประสาท และโรคที่เกิดจากการใช้สารเสพติดในหน่วยบริการ สาธารณสุขที่ไม่ใช่หน่วยเฉพาะทาง และช่องทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตของ
   เปิดอ่าน : [330 ครั้ง]   Download : [23 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. ประสิทธิผลของการใช้สโนซีเล็นลดภาวะหลีกหนีสัมผัสในเด็กออทิสติก
   เปิดอ่าน : [333 ครั้ง]   Download : [39 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
1. รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวด้านสุขภาพจิตประจำสัปดาห์
   เปิดอ่าน : [126 ครั้ง]   Download : [58 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. โครงการ ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำ เพื่อชีวิตใหม่ในกรุงเทพมหานคร
   เปิดอ่าน : [113 ครั้ง]   Download : [1 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. โครงการจิตแพทย์พี่เลี้ยง
   เปิดอ่าน : [134 ครั้ง]   Download : [5 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. เกษียณอย่างไรให้เกษม
   เปิดอ่าน : [63 ครั้ง]   Download : [9 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. ข้อมูลมาแว้ว
   เปิดอ่าน : [59 ครั้ง]   Download : [0 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวด้านสุขภาพจิตประจำสัปดาห์ [07/11/2557]
  โครงการ ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำ เพื่อชีวิตใหม่ในกรุงเทพมหานคร [30/10/2557]
  โครงการจิตแพทย์พี่เลี้ยง [30/10/2557]
  การพัฒนาเเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตที่ยั่งยืน(รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2557(ระดับดีเยี่ยม)) [14/10/2557]
  การดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับเครือข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต SINAP(รางวัลคุณภาพการบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2553) [13/10/2557]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [392515 ครั้ง] ดาวโหลด [81922 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [195596 ครั้ง] ดาวโหลด [40625 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[207304 ครั้ง] ดาวโหลด [180977 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th 
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข