คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
5 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
3454310345431034543103454310345431034543103454310 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
ค้นหาขั้นสูง


 • ระวังอันตรายในวันสงกรานต์
  สิ่งที่เป็นอันตรายในช่วงเทศกาล เช่น อุบัติเหตุในการเดินทาง การทะเลาะทำร้ายกัน ซึ่งบางครั้งมีเหตุมาจากสุราและสารเสพติด รวมถึงการแต่งกายไม่เหมาะสมของวัยรุ่นหญิง เป็นข่าวให้รับรู้กันมาหลายปีแต่การแก้ไขปัญหาที่ตัวบุคคลกับไม่ดีขึ้นเลย เพราะขาดความตระหนักนี่เอง
  เมื่อถึงสงกรานต์คือวันครอบครัว
  เมื่อถึงวันหยุดสงกรานต์ที่หยุดต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ผู้คนต่างมีแผนการเดินทางกลับบ้านสู่ภูมิลำเนาและส่วนหนึ่งท่องเที่ยวเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน แต่ต้องไม่ลืมหลักในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ง่าย ๆ สำหรับครอบครัว คือ ใช้หลัก 5 อ.
  เทศกาลสงกรานต์
  หากถามถึงสงกรานต์คนไทยนึกถึงสิ่งใด คำตอบแรกสำหรับผู้คนสมัยนี้ คือ ความสนุกในการเล่นน้ำกัน มีจำนวนน้อยที่เข้าใจแก่นแท้ของสงกรานต์ ตรงที่เป็น 'วันครอบครัว' เป็นโอกาสที่คนทุกวัยต่างมาพบปะกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงถึงสัมพันธภาพที่มีต่อกันของญาติและมิตรสหาย
 • จากวันผู้สูงอายุสู่สังคมผู้สูงอายุ
  องค์การสหประชาชาติได้กำหนดว่าประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 และสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ 7 แสดงว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ในปี 2550 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สภาวะนี้แล้ว
  พาร์กินสัน
  โรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease) เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจะเคลื่อนไหวได้น้อยลง ช้าลง และสั่น ในระยะท้ายของโรคจะมีอาการสมองเสื่อมร่วมด้วย งานสุขภาพจิตผู้สูงอายุจึงได้พยายามจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพจิตสูงอายุขึ้นสำหรับญาติหรือผู้สูงอายุ
  วันอนามัยโลก
  องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) เป็นองค์กรของสหประชาชาติที่จัดตั้งขึ้นจากประชากรของโลกได้ถูกภัยคุมคามจากโรคระบาดต่าง ๆ ซึ่งวันอนามัยโลกนี้ WHO ได้กำหนดประเด็นปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ อันเกิดจากปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้อง
 • วันออทิสติกโลก
  องค์การอนามัยโลกประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันออทิสติกโลก รณรงค์ให้ประชาชนและสังคมได้รู้จักเข้าใจภาวะออทิสติกมากขึ้น และจัดระบบการดูแลค้นหาเด็กที่มีภาวะเสี่ยงให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาได้เร็วขึ้น และพัฒนาศักยภาพจนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
  สู้เขานะลูก-ไม่เป็นไรนะลูก
  ประโยคสองประโยคที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่ในการสมัครเข้าหรือสอบเข้าสถานศึกษาที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นความต้องการของใคร หากเป็นของพ่อแม่ ท่านจึงควรมีการบอกกล่าวประโยคนี้ด้วยเสมอ หากมีจับสลากด้วยแล้ว จึงสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาควรเชิญพ่อแม่เป็นผู้จับดีกว่า
  การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ
  คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ขอประชาสัมพันธ์ติดตามการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 เรื่อง 'สติ วิถีแห่งสุขภาพดี' (Mindfulness For Healthy Lives) 8–10 มิ.ย. 2559
 • ท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัว
  ปิดเทอมให้การท่องเที่ยวของครอบครัว สร้างเสริมสุขภาพจิตให้สดใส บำรุงจิตใจให้มีพลังและกำลังกายของทุกคนในครอบครัว มีชีวิตที่อยากจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปตลอด ผ่อนคลายความเครียด ละทิ้งความซึมเศร้า ปลดปล่อยความผิดหวัง สร้างความชัดเจนในความสงสัยบางประการ
  ปิดเทอมให้เรียนรู้อาชีพพ่อแม่
  อาชีพของพ่อของแม่ น้องๆ หนูๆ เคยรู้ไหม รู้แล้วเข้าใจอย่างถ่องแท้ไหม เด็กเล็กๆ คงตอบแบบเท่าที่เห็น แต่สำหรับเด็กวัยเรียนวัยรุ่นผ่านประสบการณ์คลุกคลีกับอาชีพของพ่อแม่มามาก มองเป็นด้านลบก็มีเยอะ มองเป็นด้านบวกให้กับตัวเองก็พอมี มันช่วยการตัดสินใจวางแผนอนาคต
  ร้อนแล้ง แคลงใจ ให้มอง ตรองดีๆ
  ปัญหาสุขภาพจิตในช่วงหน้าร้อนหน้าแล้งนี้ ยิ่งหนักหน่วงมากขึ้น หน่วยงานรัฐได้พยากรณ์ความแล้งและความร้อน งานสุขภาพจิตก็ประมาณการตามบริบทของสิ่งแวดล้อมเช่นกัน อุณภูมิที่สูงส่งผลต่อจิตใจและร่างกายคนเรา การขาดแคลนน้ำใช้น้ำกิน ทำให้คนเราต้องปรับตัวเข้าหากัน
+ ดูทั้งหมด
4. จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา
   เปิดอ่าน : [1474 ครั้ง]   Download : [175 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา
   เปิดอ่าน : [1318 ครั้ง]   Download : [157 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
1. การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
   เปิดอ่าน : [2504 ครั้ง]   Download : [439 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. การรักษาผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยยาและการฝึกสติ: รายงานผู้ป่วย 2 ราย
   เปิดอ่าน : [1969 ครั้ง]   Download : [862 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. Identify care management program for late-life depression in a general practice of Thailand.
   เปิดอ่าน : [1448 ครั้ง]   Download : [118 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. Miniresearch : Sensory art therapy.
   เปิดอ่าน : [1331 ครั้ง]   Download : [109 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. ประสิทธิผลของการใช้สโนซีเล็นลดภาวะหลีกหนีสัมผัสในเด็กออทิสติก
   เปิดอ่าน : [1756 ครั้ง]   Download : [90 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
1. บอกสอนลูกอย่างไรให้ได้ผล
   เปิดอ่าน : [887 ครั้ง]   Download : [241514 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเครียดของคนไทยในช่วงเดือน เมษายน 2552 - มกราคม 2554
   เปิดอ่าน : [1424 ครั้ง]   Download : [27787 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 1 ปี
   เปิดอ่าน : [2003 ครั้ง]   Download : [21541 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. แว้นบอย – สก๊อยเกิร์ล
   เปิดอ่าน : [1774 ครั้ง]   Download : [9412 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. สุขภาพจิตในวัยรุ่น...ทางเลือกที่แก้ไขได้
   เปิดอ่าน : [2830 ครั้ง]   Download : [8497 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2557 [06/02/2559]
  รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2558 [02/02/2559]
  โครงการพัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย(รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2558 รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ) [09/01/2559]
  รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน กรกฏาคม 2558 [21/09/2558]
  รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน มิถุนายน 2558 [21/09/2558]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [535066 ครั้ง] ดาวโหลด [101904 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [289548 ครั้ง] ดาวโหลด [52212 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[300468 ครั้ง] ดาวโหลด [515383 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข