คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
2323 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
2103166210316621031662103166210316621031662103166 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 

 
ค้นหาขั้นสูง


 
 
ของขวัญสำหรับแม่
'แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง...' เพลงนี้ถือเป็นเพลงที่มอบให้กับคุณแม่ทุกคนและมีความหมายที่ซาบซึ้งถึงความความรักของแม่ที่มีต่อลูก ซึ่งได้ยินเพลงนี้ทีไรน้ำตาแห่งความซาบซึ้งก็จะไหลคลอเบ้าทุกครั้งไป เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมนี้ คุณทำเพื่อแม่อย่างไร
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.
E-Newsletter ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ
E-Newsletter (สรุปสาระสำคัญของทุก session ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จากการจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2557 ภายใต้หัวเรื่อง 'สังคมเปลี่ยนไว ใส่ใจสุขภาพจิต' (Rapid Social Change and Mental Health)
+ ดูทั้งหมด


1. การดื่มสุราและการเสพติดสุราของสตรี
   เปิดอ่าน : [119 ครั้ง]   Download : [9 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพครอบครัว เล่ม 2
   เปิดอ่าน : [121 ครั้ง]   Download : [10 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะเยาวชนชอบเล่นเกม
   เปิดอ่าน : [121 ครั้ง]   Download : [8 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. ต้นแบบกิจกรรม : โครงการ Smart Teen Love Say+Play
   เปิดอ่าน : [121 ครั้ง]   Download : [14 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
1. การรักษาผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยยาและการฝึกสติ: รายงานผู้ป่วย 2 ราย
   เปิดอ่าน : [69 ครั้ง]   Download : [21 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. A content analysis of the concept of ‘positivity toward death and dying’
   เปิดอ่าน : [133 ครั้ง]   Download : [15 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. Effect of Caregiving Preparedness Program for Autistic Children on Caregiving Stress Among Parents of Autistic Children in Rajanagarindra Institute of Child Development, Chiang Mai Province
   เปิดอ่าน : [152 ครั้ง]   Download : [4 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคู่มือการปฏิบัติงาน mhGAP Intervention Guide สำหรับโรค ทางสุขภาพจิตและจิตเวช โรคทางระบบประสาท และโรคที่เกิดจากการใช้สารเสพติดในหน่วยบริการ สาธารณสุขที่ไม่ใช่หน่วยเฉพาะทาง และช่องทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตของ
   เปิดอ่าน : [160 ครั้ง]   Download : [9 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
1. สรุปโครงการ “บริหารจัดการคลังยาที่มีประสิทธิภาพ”
   เปิดอ่าน : [258 ครั้ง]   Download : [12 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีความคิดฆ่าตัวตาย
   เปิดอ่าน : [255 ครั้ง]   Download : [84 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  การรักษาผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยยาและการฝึกสติ: รายงานผู้ป่วย 2 ราย [15/08/2557]
  จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา [24/04/2557]
  การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา [24/04/2557]
  การปฐมพยาบาลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา [24/04/2557]
  คู่มือผู้เข้ารับการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ [09/04/2557]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [375145 ครั้ง] ดาวโหลด [75963 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [180025 ครั้ง] ดาวโหลด [37307 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[191338 ครั้ง] ดาวโหลด [155482 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th 
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข