คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
5 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
2391083239108323910832391083239108323910832391083 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
ค้นหาขั้นสูง


 
 
ความเชื่อ ความหวัง การปรับตัว
ความหวังในการดำเนินชีวิตเพื่อปรับตัวตลอดปีนี้ ถูกกระแสข่าวสารจากหลายแหล่งที่รับรู้รับฟังว่าปีนี้จะมีวิกฤตของประเทศเกิดขึ้นอีก หลายด้าน จนบางคนเชื่อว่ากระทบต่อระดับประเทศ หรือส่งผลต่อสังคม รวมถึงสะเทือนกับตัวบุคคลและครอบครัว จึงเกิดความกังวลใจต่อตนเอง
ครูผู้ให้การเรียนรู้เพื่อปรับตัว
16 มกราคม วันครู ครูและอาจารย์ถือเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรต่อสุขภาพจิตที่สำคัญ ซึ่งงานสุขภาพจิตหลาย ๆ โครงการ คุณครูได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่นักเรียน ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะเป็นผู้เข้าถึงและเข้าใจกลุ่มคนกลุ่มนี้
เด็ก ๆ และเยาวชนของชาติ
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 วันเด็กแห่งชาติ เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ เป็นพลังสำคัญที่จะพัฒนาชาติให้เจริญ ก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงต้องขยันศึกษาหาความรู้ ประพฤติตนให้เป็นคนดี มีความขยันขันแข็งในการทำงาน ตระหนักถึงอนาคตของตนและชาติ
+ ดูทั้งหมด
1. คู่มือความฉลาดทางอารมณ์ (ฉบับปรับปรุง)
   เปิดอ่าน : [6479 ครั้ง]   Download : [2240 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. คู่มือการจัดกิจกรรม ฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ (สำหรับศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น)
   เปิดอ่าน : [4565 ครั้ง]   Download : [184 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. คู่มือ เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี: พลังสุขภาพจิต (RQ: Resilience Quotient)
   เปิดอ่าน : [4509 ครั้ง]   Download : [2080 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. การประเมินภาวะสับสนเฉียบพลัน (Delirium) ในผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
   เปิดอ่าน : [3892 ครั้ง]   Download : [480 ครั้ง Recommend : [2 ครั้ง]
 
1. การจัดการผู้ป่วยรายกรณี : ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
   เปิดอ่าน : [5765 ครั้ง]   Download : [738 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า:กรณีศึกษา
   เปิดอ่าน : [3458 ครั้ง]   Download : [786 ครั้ง]   Recommend : [1 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
1. บทบาทของครอบครัวต่อการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา
   เปิดอ่าน : [4529 ครั้ง]   Download : [618 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท ชนิดหวาดระแวง
   เปิดอ่าน : [3273 ครั้ง]   Download : [481 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. 5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ EQ
   เปิดอ่าน : [2985 ครั้ง]   Download : [1450 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. การประเมินสภาวะสุขภาพจิต
   เปิดอ่าน : [2895 ครั้ง]   Download : [694 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. กลุ่มบำบัด
   เปิดอ่าน : [2838 ครั้ง]   Download : [457 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 12 ม.ค. 2558 [19/01/2558]
  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธ.ค. 2557 [06/01/2558]
  ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น “Excellence Center” [24/11/2557]
  รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวด้านสุขภาพจิตประจำสัปดาห์(28 ตค.-3 พย.57) [07/11/2557]
  โครงการ ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำ เพื่อชีวิตใหม่ในกรุงเทพมหานคร [30/10/2557]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [398047 ครั้ง] ดาวโหลด [83216 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [199980 ครั้ง] ดาวโหลด [41591 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[211294 ครั้ง] ดาวโหลด [186237 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th 
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข