คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
4 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
2915426291542629154262915426291542629154262915426 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
ค้นหาขั้นสูง


 
 
วันประชากรโลก
11 กรกฎาคม วันประชากรโลก ไทยเป็นสมาชิกของสหประชาชาติที่มีประชากรที่พอเหมาะพอควรได้ ทำให้มีทรัพยากรพอเพียงกับประชาชนชาวไทยทุกระดับอายุได้ระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับประเทศที่มีจำนวนประชากรมาก ๆ แล้ว ไทยจึงบริหารจัดการด้านประชากรได้มั่นคง
ละศีลอด ฮารีรายอ
พี่น้องชาวมุสลิมมีการเฉลิมฉลองอีดุลฟิฏริหรือวันศาสนาอีดเล็ก โดยเดินทางกลับภูมิสำเนาของตน มาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน ได้พบปะเยี่ยมเยียนพ่อแม่ สังสรรค์กับญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่อจะได้ขออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา และร่วมบริจาคทานแก่คนยา
สหกรณ์รูปแบบความร่วมมือร่วมใจ
วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมทุกๆ ปี คือวันสหกรณ์สากล ด้วยหลักการของสหกรณ์นั้นสามารถสร้างความร่วมมือ ลงขันก็ได้ลงแรงก็ดี อันเป็นพลังสุขภาพจิตชุมชนได้ โดยสมาชิกสหกรณ์นั่นเองที่ต้องร่วมคิดร่วมทำ วางแผน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
+ ดูทั้งหมด
4. จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา
   เปิดอ่าน : [754 ครั้ง]   Download : [102 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา
   เปิดอ่าน : [646 ครั้ง]   Download : [82 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
1. การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
   เปิดอ่าน : [1100 ครั้ง]   Download : [238 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. การรักษาผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยยาและการฝึกสติ: รายงานผู้ป่วย 2 ราย
   เปิดอ่าน : [863 ครั้ง]   Download : [704 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. Identify care management program for late-life depression in a general practice of Thailand.
   เปิดอ่าน : [714 ครั้ง]   Download : [82 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. Miniresearch : Sensory art therapy.
   เปิดอ่าน : [657 ครั้ง]   Download : [78 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. ประสิทธิผลของการใช้สโนซีเล็นลดภาวะหลีกหนีสัมผัสในเด็กออทิสติก
   เปิดอ่าน : [1011 ครั้ง]   Download : [62 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
5. ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น “Excellence Center”
   เปิดอ่าน : [400 ครั้ง]   Download : [72 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 - 26 ม.ค. 2558 [30/01/2558]
  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 13 - 19 ม.ค. 2558 [30/01/2558]
  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 12 ม.ค. 2558 [19/01/2558]
  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธ.ค. 2557 [06/01/2558]
  ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น “Excellence Center” [24/11/2557]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [464659 ครั้ง] ดาวโหลด [91466 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [244576 ครั้ง] ดาวโหลด [46230 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[253399 ครั้ง] ดาวโหลด [231110 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th 
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข