คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
4 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
3310568331056833105683310568331056833105683310568 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
ค้นหาขั้นสูง


 • ครูผู้ให้การเรียนรู้เพื่อปรับตัว
  16 มกราคม วันครู ครูและอาจารย์ถือเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรต่อสุขภาพจิตที่สำคัญ ซึ่งงานสุขภาพจิตหลาย ๆ โครงการ คุณครูได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่นักเรียน ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะเป็นผู้เข้าถึงและเข้าใจกลุ่มคนกลุ่มนี้
  เด็ก ๆ และเยาวชนของชาติ
  วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 วันเด็กแห่งชาติ เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ เป็นพลังสำคัญที่จะพัฒนาชาติให้เจริญ ก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงต้องขยันศึกษาหาความรู้ ประพฤติตนให้เป็นคนดี มีความขยันขันแข็งในการทำงาน ตระหนักถึงอนาคตของตนและชาติ
  พรสำคัญในวันปีใหม่
  คนไทยเฝ้ารอพรสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินชีวิตของปีใหม่ จาก ส.ค.ส และพระราชดำรัสและพระราโชวาท ซึ่งทุกปีมีการเปิดเพลงพรปีใหม่ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ด้วย เนื้อเพลงให้พรที่เรียบง่าย เป็นพระอัจฉริยภาพที่คนไทยหวนนึกถึงอีกครั้ง
 • เริ่มต้นสร้างสุขภาพจิตที่ดี
  ตั้งแต่ 1 มกราคมปีใหม่นี้ ทุกคนคงต้องการให้เป็นการเริ่มต้นที่จะทำสิ่งที่ดี จะปรับปรุงให้ดีขึ้น เรียนรู้อย่างเข้าใจกับสิ่งใหม่ทีจะเข้ามาในชีวิต ตระเตรียมให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของหลายสิ่งหลายอย่าง ตลอดจนอุปสรรคหรือปัญหาที่จะต้องแก้ไขและก้าวผ่านไปให้ได้
+ ดูทั้งหมด
4. จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา
   เปิดอ่าน : [1206 ครั้ง]   Download : [152 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา
   เปิดอ่าน : [1068 ครั้ง]   Download : [125 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
1. การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
   เปิดอ่าน : [1956 ครั้ง]   Download : [345 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. การรักษาผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยยาและการฝึกสติ: รายงานผู้ป่วย 2 ราย
   เปิดอ่าน : [1588 ครั้ง]   Download : [822 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. Identify care management program for late-life depression in a general practice of Thailand.
   เปิดอ่าน : [1144 ครั้ง]   Download : [101 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. Miniresearch : Sensory art therapy.
   เปิดอ่าน : [1027 ครั้ง]   Download : [92 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. ประสิทธิผลของการใช้สโนซีเล็นลดภาวะหลีกหนีสัมผัสในเด็กออทิสติก
   เปิดอ่าน : [1479 ครั้ง]   Download : [79 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
1. รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2557
   เปิดอ่าน : [13 ครั้ง]   Download : [0 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2558
   เปิดอ่าน : [30 ครั้ง]   Download : [6 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน กรกฏาคม 2558
   เปิดอ่าน : [371 ครั้ง]   Download : [210 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน มิถุนายน 2558
   เปิดอ่าน : [233 ครั้ง]   Download : [55 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2557 [06/02/2559]
  รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2558 [02/02/2559]
  โครงการพัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย(รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2558 รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ) [09/01/2559]
  รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน กรกฏาคม 2558 [21/09/2558]
  รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน มิถุนายน 2558 [21/09/2558]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [517257 ครั้ง] ดาวโหลด [97577 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [275153 ครั้ง] ดาวโหลด [49695 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[285410 ครั้ง] ดาวโหลด [267169 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข