คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
4 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
3502539350253935025393502539350253935025393502539 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
ค้นหาขั้นสูง


 • วโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
  การร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ครั้งนี้ทุกคนมีความตั้งใจในการทำถวาย ซึ่งพระองค์เป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี และศูนย์รวมแห่งความรักความสามัคคีของคนในชาติ
  การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ
  คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ขอประชาสัมพันธ์ติดตามการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 เรื่อง 'สติ วิถีแห่งสุขภาพดี' (Mindfulness For Healthy Lives) 8–10 มิ.ย. 2559
  สื่อสิ่งพิมพ์สุขภาพจิต
  เทคโนโลยีการพิมพ์มีส่วนช่วยการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเป็นอย่างยิ่ง โดยพัฒนาการเรียนรู้สุขภาพจิตของคนไทยให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมอีกแนวทางหนึ่ง จนปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ของงานสุขภาพจิตมีมากมายที่ประชาชนทั้วไป ผู้ปฏิบัติ และนักวิชาการสามารถเข้าถึงได้
+ ดูทั้งหมด
4. จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา
   เปิดอ่าน : [1524 ครั้ง]   Download : [175 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา
   เปิดอ่าน : [1372 ครั้ง]   Download : [160 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
1. การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
   เปิดอ่าน : [2597 ครั้ง]   Download : [452 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. การรักษาผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยยาและการฝึกสติ: รายงานผู้ป่วย 2 ราย
   เปิดอ่าน : [2053 ครั้ง]   Download : [867 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. Identify care management program for late-life depression in a general practice of Thailand.
   เปิดอ่าน : [1513 ครั้ง]   Download : [126 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. Miniresearch : Sensory art therapy.
   เปิดอ่าน : [1377 ครั้ง]   Download : [112 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. ประสิทธิผลของการใช้สโนซีเล็นลดภาวะหลีกหนีสัมผัสในเด็กออทิสติก
   เปิดอ่าน : [1798 ครั้ง]   Download : [92 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
1. บอกสอนลูกอย่างไรให้ได้ผล
   เปิดอ่าน : [940 ครั้ง]   Download : [242356 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเครียดของคนไทยในช่วงเดือน เมษายน 2552 - มกราคม 2554
   เปิดอ่าน : [1478 ครั้ง]   Download : [27791 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 1 ปี
   เปิดอ่าน : [2056 ครั้ง]   Download : [22379 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. แว้นบอย – สก๊อยเกิร์ล
   เปิดอ่าน : [1837 ครั้ง]   Download : [11724 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. สุขภาพจิตในวัยรุ่น...ทางเลือกที่แก้ไขได้
   เปิดอ่าน : [2906 ครั้ง]   Download : [8720 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2557 [06/02/2559]
  รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2558 [02/02/2559]
  โครงการพัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย(รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2558 รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ) [09/01/2559]
  รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน กรกฏาคม 2558 [21/09/2558]
  รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน มิถุนายน 2558 [21/09/2558]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [538336 ครั้ง] ดาวโหลด [102738 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [292041 ครั้ง] ดาวโหลด [52601 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[303244 ครั้ง] ดาวโหลด [524693 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข