คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
3535 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
1902081190208119020811902081190208119020811902081 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 

 
ค้นหาขั้นสูง


 
 
เทคนิคการดูแลลูกเด็กวัยรุ่นติดเกมส์เบื้องต้น
เด็กเล่นเกมหลายคนใช้การเล่นเกมเพื่อหนีสิ่งที่เป็นอยู่ (โลกความเป็นจริง) ไปสู่ โลกที่อยากเป็น (ในเกม) เล่นแบบจริงจัง จนส่งผลเสียทำให้เด็กคนนั้นผลักตนเองออกจากสังคมมากขึ้น ทำให้ยิ่งเป็นปัญหาครอบครัว การเรียน และการคบเพื่อน ทั้งๆ ที่ปัญหาเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุ
ฟุตบอลโลกโดยไม่พนันก็ได้
การแข่งขันฟุตบอลโลกเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนปีนี้ 2014 ผู้คนประเทศต่าง ๆ จับตารอคอยทีมที่ตนเองชอบแข่งกันอย่างสนุกสนาน แต่อดทำให้นึกถึงว่าเมื่อมีการแข่งฟุตบอลรายการสำคัญ ๆ ต้องมีการพนันบอลเกิดขึ้นทุกครั้งไป ไทยนั้นการพนันนี้ยังถือว่าผิดกฏหมาย มีผลเสียสูง
วัยรุ่นกับยาเสพติด
สำหรับปัญหายาเสพติดนั้น กลุ่มที่มีผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมากกว่ากลุ่มอื่นคือกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะการแพร่ระบาดไปสู่เยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียน และสาเหตุก็มาจากการถูกเพื่อนชักชวนให้ลองนั่นเอง
+ ดูทั้งหมด


1. การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
   เปิดอ่าน : [89 ครั้ง]   Download : [16 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. กลุ่มผู้ติดสุราเรื้องรังนิรนาม (เอเอ)
   เปิดอ่าน : [89 ครั้ง]   Download : [6 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. Child First Work Together Project. UN Public Awards 2013(UNPSA)รางวัลชนะเลิศ สาขา Improving the Delivery of Public Services Asia and the Pacific Region
   เปิดอ่าน : [90 ครั้ง]   Download : [3 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. การดื่มสุราและการเสพติดสุราของสตรี
   เปิดอ่าน : [90 ครั้ง]   Download : [8 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพครอบครัว
   เปิดอ่าน : [91 ครั้ง]   Download : [14 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
1. A content analysis of the concept of ‘positivity toward death and dying’
   เปิดอ่าน : [98 ครั้ง]   Download : [15 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. Effect of Caregiving Preparedness Program for Autistic Children on Caregiving Stress Among Parents of Autistic Children in Rajanagarindra Institute of Child Development, Chiang Mai Province
   เปิดอ่าน : [117 ครั้ง]   Download : [3 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคู่มือการปฏิบัติงาน mhGAP Intervention Guide สำหรับโรค ทางสุขภาพจิตและจิตเวช โรคทางระบบประสาท และโรคที่เกิดจากการใช้สารเสพติดในหน่วยบริการ สาธารณสุขที่ไม่ใช่หน่วยเฉพาะทาง และช่องทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตของ
   เปิดอ่าน : [119 ครั้ง]   Download : [5 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. Miniresearch : Sensory art therapy.
   เปิดอ่าน : [121 ครั้ง]   Download : [18 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
1. สรุปโครงการ “บริหารจัดการคลังยาที่มีประสิทธิภาพ”
   เปิดอ่าน : [182 ครั้ง]   Download : [10 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีความคิดฆ่าตัวตาย
   เปิดอ่าน : [169 ครั้ง]   Download : [73 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา [24/04/2557]
  การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา [24/04/2557]
  การปฐมพยาบาลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา [24/04/2557]
  คู่มือผู้เข้ารับการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ [09/04/2557]
  แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ [09/04/2557]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [368712 ครั้ง] ดาวโหลด [74333 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [175558 ครั้ง] ดาวโหลด [36532 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[187552 ครั้ง] ดาวโหลด [149456 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th 
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข