คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
1111 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
2525175252517525251752525175252517525251752525175 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
ค้นหาขั้นสูง


 
 
ระวังอันตรายในวันสงกรานต์
สิ่งที่เป็นอันตรายในช่วงเทศกาล เช่น อุบัติเหตุในการเดินทาง การทะเลาะทำร้ายกัน ซึ่งบางครั้งมีเหตุมาจากสุราและสารเสพติด รวมถึงการแต่งกายไม่เหมาะสมของวัยรุ่นหญิง เป็นข่าวให้รับรู้กันมาหลายปีแต่การแก้ไขปัญหาที่ตัวบุคคลกับไม่ดีขึ้นเลย เพราะขาดความตระหนักนี่เอง
เทศกาลสงกรานต์
หากถามถึงสงกรานต์คนไทยนึกถึงสิ่งใด คำตอบแรกสำหรับผู้คนสมัยนี้ คือ ความสนุกในการเล่นน้ำกัน มีจำนวนน้อยที่เข้าใจแก่นแท้ของสงกรานต์ ตรงที่เป็น 'วันครอบครัว' เป็นโอกาสที่คนทุกวัยต่างมาพบปะกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงถึงสัมพันธภาพที่มีต่อกันของญาติและมิตรสหาย
จากวันผู้สูงอายุสู่สังคมผู้สูงอายุ
องค์การสหประชาชาติได้กำหนดว่าประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 และสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ 7 แสดงว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ในปี 2550 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สภาวะนี้แล้ว
+ ดูทั้งหมด
4. จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา
   เปิดอ่าน : [498 ครั้ง]   Download : [70 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา
   เปิดอ่าน : [401 ครั้ง]   Download : [66 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
1. การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
   เปิดอ่าน : [575 ครั้ง]   Download : [194 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. การรักษาผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยยาและการฝึกสติ: รายงานผู้ป่วย 2 ราย
   เปิดอ่าน : [529 ครั้ง]   Download : [693 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. Identify care management program for late-life depression in a general practice of Thailand.
   เปิดอ่าน : [493 ครั้ง]   Download : [71 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. Miniresearch : Sensory art therapy.
   เปิดอ่าน : [482 ครั้ง]   Download : [75 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. ประสิทธิผลของการใช้สโนซีเล็นลดภาวะหลีกหนีสัมผัสในเด็กออทิสติก
   เปิดอ่าน : [524 ครั้ง]   Download : [52 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
5. ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น “Excellence Center”
   เปิดอ่าน : [237 ครั้ง]   Download : [55 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 - 26 ม.ค. 2558 [30/01/2558]
  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 13 - 19 ม.ค. 2558 [30/01/2558]
  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 12 ม.ค. 2558 [19/01/2558]
  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธ.ค. 2557 [06/01/2558]
  ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น “Excellence Center” [24/11/2557]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [413754 ครั้ง] ดาวโหลด [87630 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [211693 ครั้ง] ดาวโหลด [43563 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[223111 ครั้ง] ดาวโหลด [201558 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th 
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข