คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
7 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
1612482161248216124821612482161248216124821612482 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 

 
ค้นหาขั้นสูง


 
 
ระวังอันตรายในวันสงกรานต์
สิ่งที่เป็นอันตรายในช่วงเทศกาล เช่น อุบัติเหตุในการเดินทาง การทะเลาะทำร้ายกัน ซึ่งบางครั้งมีเหตุมาจากสุราและสารเสพติด รวมถึงการแต่งกายไม่เหมาะสมของวัยรุ่นหญิง เป็นข่าวให้รับรู้กันมาหลายปีแต่การแก้ไขปัญหาที่ตัวบุคคลกับไม่ดีขึ้นเลย เพราะขาดความตระหนักนี่เอง
เมื่อถึงสงกรานต์คือวันครอบครัว
เมื่อถึงวันหยุดสงกรานต์ที่หยุดต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ผู้คนต่างมีแผนการเดินทางกลับบ้านสู่ภูมิลำเนาและส่วนหนึ่งท่องเที่ยวเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน แต่ต้องไม่ลืมหลักในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ง่าย ๆ สำหรับครอบครัว คือ ใช้หลัก 5 อ.
เทศกาลสงกรานต์
หากถามถึงสงกรานต์คนไทยนึกถึงสิ่งใด คำตอบแรกสำหรับผู้คนสมัยนี้ คือ ความสนุกในการเล่นน้ำกัน มีจำนวนน้อยที่เข้าใจแก่นแท้ของสงกรานต์ ตรงที่เป็น 'วันครอบครัว' เป็นโอกาสที่คนทุกวัยต่างมาพบปะกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงถึงสัมพันธภาพที่มีต่อกันของญาติและมิตรสหาย
+ ดูทั้งหมด


1. ต้นแบบกิจกรรม : โครงการ Smart Teen Love Say+Play
   เปิดอ่าน : [19 ครั้ง]   Download : [1 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. Child First Work Together Project.
   เปิดอ่าน : [19 ครั้ง]   Download : [1 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
   เปิดอ่าน : [20 ครั้ง]   Download : [7 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. กลุ่มผู้ติดสุราเรื้องรังนิรนาม (เอเอ)
   เปิดอ่าน : [20 ครั้ง]   Download : [0 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
1. Effect of Caregiving Preparedness Program for Autistic Children on Caregiving Stress Among Parents of Autistic Children in Rajanagarindra Institute of Child Development, Chiang Mai Province
   เปิดอ่าน : [20 ครั้ง]   Download : [2 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคู่มือการปฏิบัติงาน mhGAP Intervention Guide สำหรับโรค ทางสุขภาพจิตและจิตเวช โรคทางระบบประสาท และโรคที่เกิดจากการใช้สารเสพติดในหน่วยบริการ สาธารณสุขที่ไม่ใช่หน่วยเฉพาะทาง และช่องทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตของ
   เปิดอ่าน : [26 ครั้ง]   Download : [1 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. ประสิทธิผลของการใช้สโนซีเล็นลดภาวะหลีกหนีสัมผัสในเด็กออทิสติก
   เปิดอ่าน : [29 ครั้ง]   Download : [6 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
1. สรุปโครงการ “บริหารจัดการคลังยาที่มีประสิทธิภาพ”
   เปิดอ่าน : [22 ครั้ง]   Download : [2 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยพระสงฆ์เป็นแกนนำ
   เปิดอ่าน : [32 ครั้ง]   Download : [8 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีความคิดฆ่าตัวตาย
   เปิดอ่าน : [29 ครั้ง]   Download : [19 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  คู่มือผู้เข้ารับการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ [09/04/2557]
  แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ [09/04/2557]
  Identify care management program for late-life depression in a general practice of Thailand. [28/03/2557]
  การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา [27/03/2557]
  การดื่มสุราและการเสพติดสุราของสตรี [26/03/2557]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [345219 ครั้ง] ดาวโหลด [68425 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [162080 ครั้ง] ดาวโหลด [34938 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[174426 ครั้ง] ดาวโหลด [136044 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th 
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข