คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
5 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
2243404224340422434042243404224340422434042243404 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
ค้นหาขั้นสูง


 
 
ศูนย์จัดการปัญหาของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือศูนย์จัดการปัญหาของประชาชนต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามหน่วยงานของราชการ ได้พบกับสถานการณ์ต่างๆ ในสังคมที่ปรากฎในปัจจุบัน หลากหลายรูปแบบของความทุกข์ มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นผลสืบเนื่องจากภาวะเศ
ตำรวจไทย
13 ตุลาคม เป็นวันที่ระลึกถึงคุณงามความดีของตำรวจที่ชาวไทยเคารพ เป็นผู้ธำรงความยุติธรรมชั้นต้นและเสียสละ ทั้งยังเป็นเครือข่ายสุขภาพจิตผู้ช่วยเหลือประชาชนและเข้าถึงปัญหาของพวกเขาได้ พระราชบัญญัติสุขภาพจิตได้หนุนให้ตำรวจมีส่วนร่วมกับบุคลากรสุขภาพจิตอย่างมาก
สุขภาพจิตโลก
10 ตุลาคมของทุกปี กว่า 100 ประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพจิต และผลักดันการลงทุนต่อการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช สำหรับการรณรงค์ปี 2557 นี้ เน้นหัวเรื่อง Living with Schizophrenia
+ ดูทั้งหมด
1. การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
   เปิดอ่าน : [189 ครั้ง]   Download : [53 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. Identify care management program for late-life depression in a general practice of Thailand.
   เปิดอ่าน : [231 ครั้ง]   Download : [33 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคู่มือการปฏิบัติงาน mhGAP Intervention Guide สำหรับโรค ทางสุขภาพจิตและจิตเวช โรคทางระบบประสาท และโรคที่เกิดจากการใช้สารเสพติดในหน่วยบริการ สาธารณสุขที่ไม่ใช่หน่วยเฉพาะทาง และช่องทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตของ
   เปิดอ่าน : [232 ครั้ง]   Download : [10 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. Effect of Caregiving Preparedness Program for Autistic Children on Caregiving Stress Among Parents of Autistic Children in Rajanagarindra Institute of Child Development, Chiang Mai Province
   เปิดอ่าน : [232 ครั้ง]   Download : [8 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
1. จิตวิทยาเชิงบวกศาสตร์แห่งความโชคดี
   เปิดอ่าน : [97 ครั้ง]   Download : [20 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. จิตวิทยาเชิงบวก: มุมมองใหม่ในแวดวงสุขภาพจิต
   เปิดอ่าน : [72 ครั้ง]   Download : [13 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. Personal Growth ของขวัญจากเรืองเลวร้ายในชีวิต
   เปิดอ่าน : [68 ครั้ง]   Download : [0 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. ยุคข้อมูลข่าวสารกับการคิดเชิงวิเคราะห์
   เปิดอ่าน : [50 ครั้ง]   Download : [3 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. จิตวิทยาเชิงบวกกับปรากฎการณ์เกาะกระแสความโด่งดัง (Basking In Reflected Glory: BIRG)
   เปิดอ่าน : [45 ครั้ง]   Download : [3 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  การพัฒนาเเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตที่ยั่งยืน(รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2557(ระดับดีเยี่ยม)) [14/10/2557]
  การดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับเครือข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต SINAP(รางวัลคุณภาพการบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2553) [13/10/2557]
  หลักสูตรพัฒนาการบำบัดผู้ป่วยออทิสติกอายุไม่เกิน 6 ปี โดยผู้ปกครองเป็นผู้ร่วมบำบัด รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555 รางวัลดีเด่น ด้านนวตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ [06/10/2557]
  จิตวิทยาเชิงบวกศาสตร์แห่งความโชคดี [01/10/2557]
  จิตวิทยาเชิงบวก: มุมมองใหม่ในแวดวงสุขภาพจิต [30/09/2557]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [383215 ครั้ง] ดาวโหลด [78852 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [187977 ครั้ง] ดาวโหลด [38720 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[199950 ครั้ง] ดาวโหลด [167740 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th 
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข